Category: nieuws

november 29th, 2017 by wind

Energiebedrijf Nuon sloot onlangs weer een nieuw contract voor Windpark Wieringermeer. Bouwbedrijf BAM gaat meewerken aan de funderingen van de windturbines. Het windpark ligt in de Wieringermeerpolder in de kop van Noord-Holland. Nuon heeft er een samenwerkingsverband met Energieonderzoek Centrum Nederland. In 2018 wordt begonnen met de aanleg van het windpark. In 2020 zou het gereed moeten zijn.
100 windturbines gepland

Aanvankelijk was Windcollectief Wieringermeer bij de bouw betrokken maar het collectief trok zich terug. De financiële risico’s werden te groot bevonden. Het windcollectief zal zich wel blijven inzetten voor het windpark maar hun (toekomstige) windmolens zijn overgedragen aan Nuon. De komende twee jaar zullen 100 nieuwe windturbines gebouwd worden. Hiervan zullen 82 windmolens onder het beheer van Nuon vallen. Zeventien windmolens zijn van ECN en 1 windmolen zal voor de lokale bewoners zijn.

oude windmolens verdwijnen

Er staan op het moment zo’n 34 solitaire windmolens op boerenerven. Deze windmolens zijn verkocht aan het buitenland en beginnen daar een tweede leven. De nieuwe windturbines zullen in een andere opstelling worden gebouwd. Hierdoor zal het uiterlijk van het landschap opknappen en minder rommelig overkomen. Een nieuwe windturbine zal 3-4 MW produceren. In totaal zal er straks 300-400 MW aan groene stroom worden geproduceerd. Dit is goed voor elektriciteit aan minstens 280.000 huishoudens.
grootste windmolen

De allergrootste windturbines ter wereld produceren zo’n 8 MW. Deze megamolens staan in offshore windparken om de overlast voor omwonenden te beperken. Toch zijn er ook een aantal grote windturbines op het vaste land van Nederland te vinden. Dichtbij Windpark Wieringermeer staat windpark de Ambtenaar. Hier is een windturbine te zien die 7.58 MW aan windenergie produceert. Dit type windmolens zijn tevens te vinden in Windpark Noordoostpolder. In Windpark Wieringermeer zullen deze enorme windturbines niet gebouwd worden. De normen voor geluid en schaduw zullen goed worden nageleefd. Wel biedt het windpark een burenregeling aan direct omwonenden. Er zal ieder jaar 429.000 euro worden uitgekeerd aan 330 huishoudens. Zo kunnen zij mee profiteren van de aanwezigheid van Windpark Wieringermeer.

Posted in nieuws, windenergie

november 8th, 2017 by wind

Om de goedkoopste energieleverancier voor gas en stroom te bepalen is het van belang dat het aanbod van de leverancier is afgestemd op je woonsituatie, eisen en wensen. Door gebruik te maken van een energievergelijker zie je direct of een leverancier goedkoper is voor je persoonlijke verbruik. Weet je niet wat je exacte verbruik is ook dan kan een vergelijkingswebsite je helpen door het energieverbruik voor je uit te rekenen.
Vrije gas en stroom markt

De Nederlandse energiemarkt werd in 2004 vrijgegeven. Gas en stroom leveranciers mogen sinds dit moment zelf de energietarieven bepalen. Anno 2017 zijn er een hoop verschillende energieleveranciers met elk een eigen kortingstarief voor goedkoop gas en stroom. Maar de leverancier met het hoogste kortingstarief is niet per definitie de goedkoopste. Dit hangt namelijk af van de samenstelling van een huishouden en daarmee het energieverbruik.

Verbruikt een huishouden bijvoorbeeld veel stroom en weinig gas dan zal een kortingsactie op het gastarief weinig verschil maken. Bij een huishouden met een relatief hoog gasverbruik levert het juist veel voordeel op. Zo zijn energieprijzen en daarmee de goedkoopste gas en stroom leverancier altijd gekoppeld aan het verbruik. Daarnaast bestaan er nog situaties waar er enkel gas of enkel stroom noodzakelijk is. In deze situaties hanteren energieleveranciers weer andere kortingsacties en tarieven.
Het vinden van de goedkoopste gas en stroom leverancier in een vrije energiemarkt

Bij het vergelijken van gas- en stroom aanbieders is het dus van belang om dit te doen op basis van het verbruik. Dit kan op basis van het verbruik in het verleden maar, als de gezinssamenstelling veranderd of bij een verhuizing kan het zijn dat het verbruik veranderd. Door gebruik te maken van een energievergelijker wordt het mogelijk om alle energieleveranciers in een keer te vergelijken op basis van het door jou ingevulde verbruik. Zo krijg altijd het meest persoonlijke en accurate advies. Ook als je niet zeker bent van je verbruik geeft een vergelijkingswebsite je de mogelijkheid om je verbruik in te schatten op basis van het type woning en de huishoudsamenstelling om zo de goedkoopste gas en stroom leverancier te vinden. Zo hoef je niet langer het hele internet af te struinen naar de goedkoopste aanbieder voor gas en/of stroom.

Tags: goedkoop gas en stroom, energieleverancier, kortingstarief, huishouden
Essent koopt isolatiebedrijf, Vandebron wil kolencentrale

Posted in energie besparen, nieuws

november 6th, 2017 by wind

zonnepanelen middelburg mortiere

Zonnepark Middelburg
Met de komst van het zonnepark Middelburg is een flinke stap gezet om duurzame energie op te wekken binnen de gemeente. De bouw is afgelopen zomer begonnen en krijgt steeds meer gestalte. Op het braakliggende weiland achter Woonboulevard de Mortiere zal straks een zonnepark liggen van 55.000 zonnepanelen. Dit is genoeg om 4000 huishoudens van elektriciteit te voorzien. Het was destijds een groot zonnepark maar inmiddels (in 2020) zijn de zonneparken flink gegroeid. Het grootste zonnepark van Zeeland ligt in het industriegebied van Vlissingen-Oost en telt meer dan 140.000 zonnepanelen.

zonnepanelen mortiere middelburg
Op de voorgrond staat de tuinwinkel Groenrijk. Er achter bevindt zich zonnepark Middelburg.
Groenleven
Het zonnepark wordt gebouwd door het bedrijf Groenleven uit Friesland. Vier jaar geleden werd vanuit een garage gestart met het verkopen van zonnepanelen. Het richtte zich aanvankelijk op de eigen regio maar groeide uit tot een belangrijke speler op de Nederlandse markt. Ook het bedrijf Powerfield ontwikkelt grootschalige zonneparken in Nederland. Opmerkelijk genoeg komt ook dit bedrijf uit Friesland (Dokkum). Een spraakmakend project van Groenleven is het grote zonnepark op Groningen Airport Eelde dat 17.7 megawatt groot is. Het zonnepark Middelburg zal een grootte hebben van 12 megawatt.

Besparen op elektriciteit
De missie van Groenleven is om bedrijven zelfvoorzienend te maken in hun energiebehoefte. Dit doen ze door zonnepanelen te installeren op de daken van de bedrijven en deze turnkey op te leveren. Groenleven doet niet alleen de bouw en installatie maar kan ook de financiering, onderhoud en het beheer ter hand nemen. Doordat duurzame energieprojecten subsidie krijgen van de overheid kunnen bedrijven geld besparen op elektriciteit als ze meedoen met een project.

Energieneutraal
In 2050 moeten alle bestaande gebouwen in Nederland energieneutraal zijn. Dit wil zeggen dat een gebouw net zoveel energie moet opwekken als dat het verbruikt. De overheid wil dit realiseren door op zoveel mogelijk daken zonnepanelen te leggen. Er zijn ook huizen bij waarop geen zonnepaneel gelegd kan of mag worden. Bewoners van monumenten panden in Middelburg mogen meedoen met het zonnepark Middelburg en kunnen zo hun woning energieneutraal maken.
Tags: zonnepark Middelburg, zonnepanelen, Groenleven, Zeeland
Windenergie, energie vergelijken, goedkoopste stroom, echte groene stroom

Posted in nieuws, zonne-energie

augustus 2nd, 2017 by wind

Energiebedrijf Essent kwam onlangs in het nieuws doordat het isolatiebedrijf Isoprofs had overgenomen. Essent heeft een aantal serviceonderdelen voor de particuliere- en zakelijke markt. Het isolatiebedrijf was een goede toevoeging aan deze onderdelen. Met Isoprofs werd overigens al een tijdje samengewerkt. De merknaam Isoprofs zal niet verdwijnen en ook zal het personeel behouden blijven.

Groot energiebedrijf

Essent werd in 2009 verkocht voor 9 miljard euro aan het Duitse concern Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk (RWE). Hoewel er vooraf grote twijfels waren over de duurzaamheid van Essent ging de koop toch door. Veel provincies en gemeenten waren aandeelhouder van Essent en zij konden dit enorme bedrag gewoonweg niet negeren. Anno 2017 levert Essent stroom en gas aan 2.5 miljoen huishoudens in Nederland en Belgie. Het concern is aan het transformeren naar een duurzame energieleverancier maar er is nog een lange weg te gaan.
Stroometiket Essent

Het stroometiket van Essent laat zien dat een groot gedeelte van de opgewekte stroom uit fossiele energiebronnen komt. Aardgas maakt 32% uit van de energiebronnen en kolen 20%. Waterkrachtcentrales zijn de belangrijkste energiebron van Essent met 35%. Deze energiebron staat echter bekend als vergroende energie en niet als groene energie. Tel je het bij elkaar op dan is duidelijk dat 87% van Essent’s energie niet duurzaam gewonnen is.

Energie aanbieding

Essent levert goedkope stroom en heeft goede actietarieven. Zo is er de Nest Actie 3 jaar en de Slimme Verlichting. Meer kortingen zijn te vinden op energie aanbiedingen kado
Energie

energie vergelijken, goedkoopste stroom, echte groene stroom

Posted in energie besparen, nieuws

juli 28th, 2017 by wind

Aandeel hernieuwbare energie groeit 0,1%
Het afgelopen jaar steeg de opgewekte windenergie in Nederland met 20%. Dit was te danken aan de plaatsing van windmolens op zee. Hierdoor kwam er 600 megawatt bij aan windenergie. Door de aanleg van nieuwe zonnepanelen steeg het vermogen aan zonne-energie met 500 megawatt. Desondanks steeg het aandeel duurzame energie nauwelijks: het ging van 5.8% naar 5,9%. De cijfers waren behoorlijk teleurstellend maar ook zorgwekkend. In Europees verband is immers afgesproken dat het aandeel hernieuwbare energie 14 procent moet zijn in 2020. In dit tempo gaan we dat nooit halen.
Energieverbruik stijgt

De reden van deze kleine stijging is dat het totale energieverbruik in Nederland steeg met 4%. Deskundigen vinden dat er veel te weinig energie wordt bespaard en dat de overheid maatregelen moet treffen. Dit kan door hogere eisen te stellen aan de woningen. Een belangrijke maatregel is isolatie dat veel energie bespaart. Vooral de industrie kan nog veel energie bespaard worden maar dit wordt nog onvoldoende gedaan. Er zijn afspraken gemaakt maar nog geen dwingende maatregelen.

Aan de andere kant is energiebesparing alleen niet voldoende. Een deskundige berekende dat als het energieverbruik niets was gegroeid, het aandeel duurzame energie op iets meer dan 6% was gekomen (maakt dat zo weinig verschil vraag ik me eigen af?). In zijn ogen moet de verduurzaming sneller en moeten er meer geinvesteerd worden in het bouwen van biomassa centrales, windparken en zonnepanelen.
Biomassa

Misschien dat het verrassend is maar de opwekking van hernieuwbare energie in Nederland gebeurt grotendeels door bio-energie.De belangrijkste bronnen van biomassa zijn afvalverbrandingsinstallaties (20,72 petajoules) voor biomassa huishoudens (19,04) en biogas (10,8). Zo kregen de afvalverbrandingsinstallaties van de minister meer dan 3 miljard subsidie om houtsnippers uit Canada te kopen en dit te verbranden in de ovens. De opgewekte energie telt dan mee als duurzame energie. Veel mensen vonden dit weggegooid geld en hadden liever gezien dat deze subsidie in windparken of zonnepanelen wordt gestopt.

energie vergelijken, goedkoopste stroom, echte groene stroom

Posted in energie besparen, nieuws, windenergie

april 9th, 2017 by wind

Het bedrijf Powerfield ontwikkelt zonneparken in Nederland. Veel gemeenten hebben terreinen waar ooit plannen voor bestonden (bedrijven, woningen) maar die nu braak liggen. Powerfield koopt deze grond op of huurt deze en plaatst er een zonnepark op. Het bedrijf heeft nu plannen ontwikkeld om een zonnepanelen fabriek te bouwen in Noord-Groningen. Door de hogere importheffingen van Europa op Chinese zonnepanelen en de hoge transportkosten kan de productie van zonnepanelen weer lonend zijn. Het bedrijf wil zo’n 15-20 miljoen euro investeren. De fabriek zou in 2019 gereed moeten zijn en jaarlijks 1.2 miljoen zonnepanelen moeten maken. De helft van de productie zal naar de eigen zonneparken gaan.

Zonne energie in Nederland

Zonne energie wordt steeds populairder in Nederland. Volgens een marktonderzoeker liggen er bij 450.000 huishoudens zonnepanelen op de daken. In 2015 was het totaal aan zonnepanelen goed voor 1.5 GW. Dit zal eind 2017 doorgroeien naar 2.7 GW. De doelstelling van de Nederlandse overheid is 4 tot 5 GW aan zonnepanelen in 2020.

Salderen

Een belangrijke reden voor de populariteit is het salderen. Als uw zonnepanelen meer energie produceren dan u op dat moment verbruikt wordt deze energie terug geleverd aan de energieleverancier. De stroom die men terug geleverd heeft wordt naderhand verrekend met de jaarrekening. Produceert u op jaarbasis meer energie dan u verbruikt dan is het financieel onaantrekkelijk. De energieleverancier hoeft hiervoor niet meer dan 7 euro cent te betalen per kWh. Een gemiddeld huishouden verbruikt zo’n 3300 kWh per jaar. Als een zonnepaneel een capaciteit heeft van 270 Wp (wattpiek) zou u met 14 zonnepanelen kunnen volstaan om uw energiebehoefte volledig te dekken.

Huurwoningen
Ook bewoners van huurwoningen kunnen mee profiteren. In Zeeland plaatst woningbouwvereniging L’escaut op het moment een set van 6 zonnepanelen op huurhuizen zonder de huur te verhogen. De panelen leveren maximaal 1400 kWh per jaar aan duurzame energie. Bewoners van een huurwoning zullen met de zonnepanelen jaarlijks honderden euro’s besparen op hun energierekening. Lees hier meer informatie over huren en zonnepanelen.

Zonnepanelen uit China

De grootste fabrieken die zonnepanelen bouwen zijn gevestigd in China. SunTech verscheepte in 2014 meer dan 25 miljoen zonnepanelen naar het buitenland (totaal meer dan 8 GW). In 2016 waren de verkopen gestegen naar 10 GW.

Windenergie & groene energie

Energie vergelijken
Pure Energie
Greenchoice

Posted in nieuws, zonne-energie

april 8th, 2017 by wind

Op 6 april werd de nieuwe hoofdsponsor van voetbalclub Feyenoord gepresenteerd. Groene energieleverancier Qurrent sponsort Feyenoord de komende vier jaar tot 2021. Vandaag werden hierover meer details bekend. De Telegraaf en de NOS schrijven dat met de deal zo’n 20 miljoen euro is gemoeid en dat dit bedrag kan oplopen naar 24 miljoen euro. Qurrent zelf is meer terughoudend. Zij hebben nog niet gezegd hoeveel geld er in het project wordt gestoken. Autofabrikant Opel was sinds 2013 de hoofdsponsor van Feyenoord maar maakte eind 2015 bekend dat ze het contract niet zouden verlengen.
Update
Greenchoice heeft Qurrent overgenomen in 2018. De bedrijven gaan nu samen verder onder de naam van Greenchoice. De website van Qurrent is nog online maar de diensten zijn voortaan wel van Greenchoice.

Op het forum van Qurrent hebben de klanten gemengde gevoelens over het sponsorschap met Feyenoord. Mensen waren bezorgd of dit invloed had op de tarieven. Moet een groene energieleverancier een voetbalclub sponsoren met twintig miljoen euro? Voetballers verdienen immers behoorlijke salarissen. Qurrent zal ongetwijfeld berekend hebben dat de naamsbekendheid voor veel nieuwe klanten zal zorgen. Het doel van Qurrent is te groeien en groene energie te bevorderen. Door shirtsponsor te zijn van Feyenoord zullen veel Nederlanders bereikt worden.

Speciale Feyenoord aanbieding

Qurrent had een speciale Feyenoord aanbieding. Als men overstapte naar Qurrent en voor de speciale aanbieding kiest dan krijgt men het nieuwe officiële Feyenoord-shirt gratis cadeau. Dit shirt is vanaf juli 2017 verkrijgbaar. Tevens zijn in de aanbieding twee Windtegoeden inbegrepen (gegarandeerd 500 kWh). Een gemiddeld gezin verbruikt per jaar ongeveer 3300 kWh. Dit Windtegoed kan van de energienota worden afgetrokken. Bekijk hier de energie aanbiedingen met een cadeau.

Overstappen naar Qurrent

Mensen die overstappen naar Qurrent zijn niet alleen klant maar tegelijkertijd ook lid van de coöperatie. Klanten mogen meebeslissen over nieuwe projecten. Het stroometiket van Qurrent vermeld dat de duurzame energie voor 99% wordt opgewekt door Nederlandse windmolens en voor 1% uit Nederlandse zonneparken komt. Qurrent doet het erg goed in energievergelijkers waarbij het tot de goedkoopste energieleveranciers behoort. Het bedrijf is sinds augustus 2018 een onderdeel van Greenchoice.

Posted in nieuws, windenergie

april 7th, 2017 by wind

Een Garantie van Oorsprong (GvO) is een certificaat dat als bewijs dient dat bepaalde elektriciteit duurzaam geproduceerd is. Het Centraal Bureau voor de Statistiek deed in 2014 onderzoek naar de waarde van Nederlandse windcertificaten.
Waarde GvO niet transparant

Het CBS concludeerde dat een gemiddelde prijs moeilijk is in te schatten. Dit komt door verschillende redenen. Allereerst is de markt niet erg transparant. Er zijn relatief weinig transacties en de prijzen wisselen nogal. Een GvO heeft een geldigheidsduur van een jaar. Als het certificaat niet binnen een jaar is verkocht dan vervalt het. Een GvO op het einde van zijn looptijd is een stuk minder waard dan een nieuw uitgegeven certificaat. Ook speelt een rol waar de duurzame energie is geproduceerd. Een windcertificaat uit een nieuw windpark op zee (zeewind) ligt beter in de markt dan een certificaat van een verouderd windpark op land. Tevens wordt de meerderheid van de Nederlandse Gvo’s niet los verkocht. Dit maakt het lastig om de waarde van een los certificaat in te schatten.

Prijs GvO uit Nederland

Het CBS kwam uit op een prijs tussen de een en twee euro voor een Nederlands windcertificaat. WiseNederland schatte de waarde van een GvO Nederlandse wind op €2.50 – €10 euro. Onderzoeks- en adviesbureau CE Delft publiceerde nog niet zo lang geleden een factsheet naar de ontwikkeling van de prijzen van GvO’s. Het bedrijf schat de waarde van een Nederlands windcertificaat in 2016 op €2.50 hetgeen een lichte daling is t.o.v 2015 (€2.90). De hoogste prijs voor een Nederlandse GvO is voor zonne energie (ongeveer €2.75). Een GvO van biomassa uit Nederland kostte in 2015 ongeveer €1.25 maar CE Delft denkt de prijs is gedaald naar €0.70. In 2015 kocht het Rijksvastgoedbedrijf op een Climex-veiling 35.000 Nederlandse windcertificaten en 970.000 GvO’s met een verschillende achtergrond. Over de prijs werd geen concrete mededeling gedaan.

Prijs GvO buitenland

Een windcertificaat uit Europa is aanzienlijk goedkoper dan een die uit Nederland afkomstig is. CE Delft schat de waarde van een Europees windcertificaat op zo’n €0.40. De goedkoopste Garanties van Oorsprong komen van verouderde Scandinavische watercentrales. Vooral in Noorwegen zijn veel van dergelijke centrales. De prijs van een dergelijk certificaat ligt rond de €0.20. Het aanbod van Garanties van Oorsprong is groter dan de vraag. Omdat er steeds meer duurzame energie wordt geproduceerd is de verwachting dat de prijzen voor losse certificaten zullen dalen.

Vergroenen

Losse certificaten zijn bij uitstek geschikt om grijze energie te vergroenen. Grote energiebedrijven met kolen- en gascentrales en
energieleveranciers zijn afnemer van losse certificaten. Via het stroometiket kun je zien waar de stroom vandaan komt. Een mooi voorbeeld van vergroende stroom is Oxxio. Hun groene stroom kwam in 2015 voor 99.98% van waterkrachtcentrales. Echte groene stroom leveranciers zijn Pure Energie, Qurrent en Geenchoice.
Posted in nieuws, windenergie, zonne-energie

april 5th, 2017 by wind

Vandebron is een Nederlandse energieleverancier die 100% duurzame energie levert uit Nederland. Volgens het stroometiket komt 89% van windmolens, 10,5% van biomassa en de resterende 0.4% van zonnepanelen. Het bedrijf kwam onlangs in het nieuws doordat ze de kolencentrale aan de Hemweg in Amsterdam willen


Ontmanteling kolencentrale Hemweg

Kolencentrale Hemweg is van energiebedrijf Nuon en dateert van 1994. De centrale produceert zo’n 600 MW aan energie. Van de 5 kolencentrales in Nederland is dit de meest vervuilende centrale. Nuon heeft wel belangstelling om de kolencentrale aan de Hemweg te sluiten maar zegt dat dit 55 miljoen euro gaat kosten. Het grootste deel van het geld zou opgaan aan een afvloeiingsregeling voor de 230 personeelsleden (40 miljoen). Ontmanteling van de installaties zo 10-15 miljoen euro kosten.

Deskundigen zeggen dat dit bedrag veel te hoog is. Een topman van energiebedrijf Delta denkt dat het werkelijke bedrag lager is. Hij schat dat de helft van het personeel aan de Hemweg naar andere Nuon centrales kan verhuizen en dat de verwijderde installaties nog verkocht kunnen worden. De topman van Delta zegt dat een grote onderhoudsbeurt binnen enkele jaren nodig is en dat dit tientallen miljoenen euro’s zal kosten. Hij vermoedt dat het moederbedrijf van Nuon (Vattenvall uit Zweden) hier niet zoveel geld voor over zal hebben. Nuon stelt echter dat de marktwaarde van de kolencentrale Hemweg op 250 miljoen euro ligt. De komende tijd zal duidelijk worden of Nuon en de overheid nader tot elkaar zullen komen.

Bedrijven bieden geld voor sluiting

Vandebron biedt 1 miljoen euro. Dit geld is afkomstig van investeerders van het bedrijf en komt niet uit het bedrijf zelf. Ook zullen de tarieven niet verhoogd worden als het bod geaccepteerd zou worden. Om de kans op sluiting hoger te maken hebben verschillende andere organisaties ook geld geboden. De gemeente Amsterdam bood aan om ook een miljoen bij te dragen. Stichting Doen (van Postcodeloterij) en de Triodos bank willen elk een miljoen lenen tegen gunstige voorwaarden. Een anonieme investeerder zegde ook 1 miljoen toe. De teller staat dus op 5 miljoen euro.

Klimaatdoelen van Parijs

Tijdens de VN-klimaattop 2015 in Parijs ondertekenden 195 landen een milieu akkoord om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Een belangrijke maatregel is om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Kolencentrales stoten 2 x zoveel broeikasgassen uit als gascentrales. Nederland loopt behoorlijk achter om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Er wordt te weinig groene energie geproduceerd. In 2017 krijgen kolencentrales 3.6 miljard euro subsidie om houtsnippers uit Canada te kopen en deze als duurzame energie te verbranden in Nederlandse centrales.

Kolencentrales Nederland

Er zijn in Nederland 5 kolencentrales waarvan 3 centrales recent in dienst zijn genomen (2015/2016).
– Eemshavencentrale Essent: 1560 MW (in 2015 in gebruik genomen)
– Kolencentrale Uniper/EON op Centrale Maasvlakte Rotterdam: 1070 MW (2016)
– Kolen/biomassa Engie op Centrale Maasvlakte Rotterdam: 800 MW (2015)
– Amercentrale Essent in Geertruidenberg: 600 MW (1994)
– Kolencentrale Hemweg Amsterdam: 600 MW (1994)
De kans op sluiting van deze nieuwe kolencentrales is klein. Minister Kamp van Economische Zaken denkt dat de kolencentrales wel tot 2030 open zullen blijven. Volgens een onderzoek zou sluiting weinig milieuwinst opleveren. De nieuwe kolencentrales zijn relatief schoon als ze vergeleken worden met buitenlandse centrales. Bij een sluiting van alle kolencentrales zou stroom moeten worden geimporteerd. Bovendien is er 6 miljard euro in geinvesteerd. De energiebedrijven zullen dit kapitaal niet zomaar verloren laten gaan. Een groep van 64 hoogleraren meent echter dat een sluiting van alle kolencentrales nodig is. Zij zeggen dat de kosten te overzien zijn en dat deze 10 euro per gezin per jaar zullen bedragen.

Posted in nieuws

december 12th, 2016 by wind

Het tweede gedeelte van het offshore windpark Borssele wordt gebouwd door het consortium onder leiding van Shell. Afgelopen zomer greep Shell mis. Het eerste gedeelte van het windmolenpark (ook wel Borssele 1 en 2 genoemd) wordt gebouwd door Ørsted. Het Deense bedrijf bood destijds 7,27 cent subsidie per kilowattuur hetgeen een record was in Nederland. Het consortium van Shell heeft een bod gedaan van 5,45 cent subsidie per kilowattuur. Dit bod was het laagst en hiermee haalde het de bouw binnen van Windpark Borssele 3 en 4.
Tweede windmolenpark Borssele

In het consortium zitten Van Oord, Eneco, Mitsubishi-dochter DGE en Shell. Ieder bedrijf heeft zijn eigen inbreng. Shell organiseert de bouw van Borssele 3 + 4. De windturbines worden bestelt bij Vestas de Deense fabrikant van windturbines. Van Oord zal de windmolens installeren. Energieleverancier Eneco neemt de groene stroom af. DGE zorgt voor de financiering van het hele project. De subsidie van de overheid aan windpark Borssele 3 + 4 bedraagt slechts 5,45 cent per kilowattuur. De overheid ging uit van een maximum bedrag van 12,4 cent subsidie per kilowattuur. Als de andere 3 windparken ook 5,45 cent per kilowattuur kosten (of minder) dan kan de overheid tot wel 12 miljard euro besparen op SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie). De minister denkt dat als de ontwikkelingen zo blijven doorgaan er over 7.5 jaar geen subsidie meer nodig is om windenergie op te wekken.

Windparken Zuid- en Noord-Holland

Naast Borssele 3 en 4 zullen er nog drie windmolenparken worden aangelegd voor de kust van van Zuid- en Noord-Holland. Deze offshore windmolenparken zullen in 2017, 2018 en 2019 worden uitgegeven. Ze komen te liggen ter hoogte van Noordwijk en Egmond. Er is veel weerstand in de kustgebieden van Zuid- en Noord-Holland. De plaatselijke overheden en bedrijven denken dat de horizon vervuild zal geraken. Ze pleiten ervoor dat de parken verder weg in zee gebouwd zullen worden. Dit zal echter te veel geld kosten. Hoe dichter de windparken bij de kust gebouwd worden, hoe goedkoper de kosten.
Posted in nieuws, windenergie

windmolens op zee
december 10th, 2016 by wind

Siemens stapt over naar windenergie
Gisteren werd bekend gemaakt dat Siemens Nederland een hogere omzet en winst had behaald. De omzet verdubbelde bijna van €1,1 miljard naar €2,1 miljard. Dit was mede te danken aan de windparken waarin Siemens Nederland werkzaam is. Het bedrijf was voorheen vooral actief in de telecom sector maar heeft zijn focus verlegd naar duurzame energie. Andere activiteiten zijn in de gezondheidszorg, datamanagement, product design software en smart grid energy oplossingen. Er werken in Nederland zo’n 2300 mensen bij Siemens.
Siemens windparken

Siemens Nederland leverde de windturbines voor offshore windmolenpark Gemini dat boven de kust van Groningen ligt. Er staan 150 windmolens in windpark Gemini. Elke windturbine heeft een vermogen van 4 megawatt (MW). De laatste windturbine werd in augustus 2016 geplaatst. Met de 600 Mw aan duurzame energie kunnen 1,5 miljoen mensen van elektriciteit worden voorzien. De overheidssubsidie voor duurzame energie (SDE) bedraagt 4,5 miljard euro dat in 15 jaar tijd wordt uitgekeerd. Hiermee moet de groene stroom van Siemens windparken Gemini kunnen concurreren met de grijze stroom uit centrales. De opgewekte groene stroom in Gemini wordt afgenomen door het Zeeuwse nutsbedrijf Delta.

Siemens Nederland bouwde ook het windpark Westermeerwind in de Noordoostpolder. Dit windpark werd in juni 2016 opgeleverd. Er staan 48 turbines van 3 (MW) megawatt die door Siemens zijn geleverd. De ashoogte is 95 meter en de tiphoogte (inclusief de wieken) is 149 meter. In Westermeerwind werken 30 mensen. Meerdere partijen waren betrokken bij de bouw van Westermeerwind. Stichting Koepel Windenergie Noordoostpolder was de iniatiefnemer van het project. Ventolines ontwikkelde het windpark en regelde de financiering. TenneT sloot het windpark aan op het hoogspanningsnet. Energiebedrijf Eneco neemt de opgewekte windenergie af voor de komende 15 jaar. In 2017 kunnen ook inwoners uit de Noordoostpolder deelnemen in het windpark door middel van obligaties of aandelen.
Posted in nieuws, windenergie

november 28th, 2016 by wind

Het kabinet heeft in 2016 de energiebelasting (verder) verhoogt. Het doel is om de burger te stimuleren om minder energie te verbruiken. De overheden heffen steeds meer belastingen op energie. Hierdoor is de burger meer geld kwijt aan zijn energierekening ondanks dalende energieprijzen. Een grote aanvoer van zonneenergie uit Duitsland zorgt voor lage prijzen. De verwachting voor 2017 is dat de energieprijzen weer wat gaan stijgen. Men gaat uit van een stijging van 20 euro op jaarbasis.
Energiebelasting

De energieleveranciers rekenen de energiebelasting automatisch door aan hun klanten. De energiebelasting bestaat uit twee gedeelten: stroom en gas. Het gedeelte voor stroom werd goedkoper: van 11.96 cent per kWh naar 10.07 cent kWh. Het gas daarentegen steeg van 19.11 cent per m3 naar 25.16 cent per m3. Hierdoor valt de energierekening hoger uit dan in 2015. Een gemiddelde woning in Nederland verbruikt 1430 m3 aan gas (volgens het RVO). Een volledig overzicht is te vinden op de website van de Belastingdienst. ()

Duurzame energie

De Opslag Duurzame Energie is sterk gestegen. Ten op zichte van 2013 is de stijging 500%. Er wordt zowel over stroom als gas een opslag berekend. De opslag over elektriciteit ging van 0,0011 cent naar 0,0056 cent. De opslag over gas ging van 0,0023 naar 0.0113. Deze sterke stijging zet zich voort in 2017. De Opslag Duurzame Energie voor gas zal doorgroeien naar 0.0159.
Precariobelasting

Precariobelasting is een belasting die de gemeente heft over zaken die zich op of onder de grond van de gemeente bevinden. Een voorbeeld hiervan zijn de terrassen van cafe’s. Zij moeten precariobelasting betalen voor het recht om gemeentegrond te gebruiken als terras. Ook zaken als een uitstalling van zaken voor de winkel of een uithangbord vallen onder de precariobelasting. Gemeenten hebben langzamerhand ook ontdekt dat ze belasting kunnen heffen over het netwerk van buizen, leidingen en kabels onder de grond. Voor gemeenten is het zeer aanlokkelijk om precariobelasting te vragen aan nutsbedrijven. De energieleveranciers rekenen het geld vervolgens door aan hun klanten. Hierdoor kan de situatie bestaan dat mensen meebetalen aan een belasting terwijl ze niet in het gebied wonen waar deze belasting geheven wordt. De regering denkt al sinds 2010 na hoe ze een eind kan maken aan de precariobelasting. Tot een oplossing is het echter nog niet gekomen.

Milieubelastingen

Andere milieubelastingen zijn een Afvalstoffenbelasting, Belasting op leidingwater en een Kolenbelasting.

Posted in nieuws

november 20th, 2016 by wind

Deze week verschenen er berichten in het nieuws dat de slimme meter veel minder energie bespaart dan aangenomen werd. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) deed onderzoek naar de slimme meter. Men ging uit van 3.5% besparing maar het planbureau denkt dat de energie besparing niet hoger dan 1% zal zijn. Ook uit eerder onderzoek van de Vereniging Eigen Huis bleek dat de energiebesparing tegen viel.

Waarom slimme meter tegenvalt

De belangrijkste reden dat de energiebesparing met de slimme meter tegenvalt is het ontbreken van een schermpje. Op de display is doorgaans een stuk meer informatie te achterhalen over het energieverbruik. Zo kan men op een display zien welke apparaten de meeste energie verbruiken en hoeveel. De overzichtjes van de energieleveranciers zijn te eenvoudig en geven slechts basis informatie. Dit zet de mensen niet aan om minder energie te verbruiken. Een slimme meter met display (ook wel energieverbruiksmanager genoemd) doet dit wel. In Engeland worden de digitale meters met display geleverd en daar is wel een flinke energiebesparing te merken.

Update 2023
Anno 2023 is er wel wat meer veranderd. Helemaal hot tegenwoordig is het afsluiten van een dynamisch energiecontract. Met een app op je mobiel zie je wanneer het gunstig is om stroom af te nemen. De app vertoont de actuele inkoopprijzen voor stroom en gas. Ook zie je precies het verbruik van de apparaten in je huis en hoeveel geld ze kosten aan energie. Meer info op Zonnepaneelwarmtepomp.nl

Slimme meter

De slimme meter is een gratis kastje dat meterstanden registreert en deze automatisch naar het energiebedrijf stuurt. Iedere twee maanden ontvangen de klanten een overzichtje met hun verbruikte energie. De toegestuurde overzichten moeten bewoners aanzetten om energie te gaan besparen. De meters worden in alle woningen geïnstalleerd. Voor 2020 moet deze klus geklaard zijn. Het kost de overheid meer dan 3 miljard euro. Tot nu toe hebben iets meer 25% van de huishoudens een slimme meter. Degenen die niet willen wachten kunnen een slimme meter binnen 3 maanden laten installeren voor €60. Het is ook mogelijk om de digitale meter te weigeren.

Energieverbruiksmanager

Als men een energiecontract afsluit dan wordt vaak een energieverbruiksmanager cadeau gegeven. De digitale meters met display zijn ook te koop in bouwmarkten en in webshops. Een bekende energieverbruiksmanager is Toon (van energieleverancier Eneco). Op de display is realtime informatie te vinden van het gas- en elektriciteitsverbruik. Om Toon te kunnen gebruiken moet men wel stroom van Eneco afnemen. Naast eenmalige aanschafkosten betalen klanten ook maandelijkse abonnementskosten.

Verbruiksmanager zonnepanelen

Een populaire verbruiksmanager is SlimmemeterPortal. Deze website laat de teruglevering van elektriciteit door zonnepanelen zien en tevens het verbruik van gas en elektriciteit.

Tags: slimme meter, energie besparen
energiebelasting, informatie energie

Posted in nieuws

november 17th, 2016 by wind

Windmolens worden vervangen
In de komende jaren zal een sloop van honderden windturbines plaats vinden. Hoewel het in een flink gedeelte om verouderde windturbines gaat worden ook tal van kwalitatief goede windmolens gedemonteerd. Eigenaren krijgen op een gegeven moment geen subsidie meer voor de molens. De windmolens zijn na 10 jaar vaak technisch nog prima in orde. Echter zonder subsidie is het een stuk voordeliger om ze te ontmantelen en door te verkopen dan ze in bedrijf te houden. Omdat ook de energieprijzen laag liggen is de keus voor veel eigenaren snel gemaakt.
Subsidie windmolens veranderd
In 2014 was er een rel toen uitkwam dat sommige sloop windmolens nog maar 6 jaar oud waren. De eigenaren besloten echter tot sloop om wederom subsidie op te strijken voor de nieuwe molens. Inmiddels zijn de subsidieregels bijgesteld. Als men in aanmerking wilt komen voor subsidie om een windturbine te vervangen moet deze minimaal 13 jaar in gebruik zijn wanneer de subsidieaanvraag wordt ingediend. Als de levensduur korter is dan 13 jaar dan moet de nieuwe molen minimaal 1 MW extra vermogen leveren. Ter vergelijking: een kleine (oude) windmolen levert 1 MW terwijl de grootste turbines (tot wel 200 meter hoog) zo’n 8 MW leveren.

Tweedehands windturbines

Er is een grote vraag naar tweedehands windturbines. De sloop windmolens uit Nederland en Duitsland worden vaak verkocht aan bedrijven in Italie en Ierland. De goedkoopste modellen gaan naar Zuid-Amerika en Afrika. Een tweedehands model levert pakweg de helft op van de nieuwwaarde. Er zijn inmiddels diverse websites waar geinteresseerden een tweedehands windturbine kunnen kopen. Een voorbeeld hiervan is de site Gebrauchtewindkraftanlagen.com waar zo’n 20 windturbines te koop staan. De kleinste types zijn 30 meter hoog. Het grootste model is de Vestas V80 (2 megawatt) met een hoogte van 100 meter.

Protesten tegen windturbines

Bij het bouwen van windturbines op het land is veel tegenwerking van de gemeenten, provincies en particulieren. Minister Kamp stelde een tijdje geleden vast dat acht provincies achterliepen in de planning en realisatie van windprojecten. Provincies stellen meestal zware eisen om de bouw zoveel mogelijk te ontmoedigen. Windturbines in Noord-Holland bijvoorbeeld moeten in rijen van 6 opgesteld staan en op minimaal 600 meter van de bebouwde kom staan. Deze voorwaarden zijn zwaarder dan de wettelijke eisen. Friesland verbood zelfs een windmolen in het dorp Reduzum bij Leeuwarden die vervangen moest worden. De inwoners stonden juist positief tegen een nieuwe windturbine maar de provincie Friesland wil geen molens meer op het vaste land. Ze wil nieuwe turbines concentreren in een windpark in het IJsselmeer.

Tags: sloop windmolens, subsidie, tweedehands windturbinesgrootste windparken, offshore windparken

Posted in nieuws, windenergie

oktober 24th, 2016 by wind

Overzicht van duurzame energieleveranciers
Soms is het erg moeilijk om een geschikte energieleverancier te vinden. Je moet op van alles letten, prijs, aanbod, en ook duurzaamheid is een belangrijke factor. Gelukkig is hierover online veel informatie te vinden. Om het allemaal nog wat duidelijker te maken, wordt hieronder een overzicht gegeven van de duurzaamste energieleveranciers. Allereerst is het belangrijk om te weten wat duurzame energie precies is. Voorbeelden ervan zijn zonne-energie, aardwarmte en windenergie. Bij deze vormen van energie is het voordeel dat er een onbeperkte hoeveelheid van is, dus de mens kan er altijd over beschikken. Door het gebruik ervan wordt er bovendien geen schade aangebracht aan het milieu en de aarde, in tegenstelling tot bij andere vormen van energie.
Er zijn veel aanbieders waar je kunt kiezen voor duurzame energie, en soms zie je door de bomen het bos niet meer. Er is daarom een handige site beschikbaar waar je een duidelijk overzicht krijgt van de beste aanbieders van duurzame energie, namelijk https://www.overstappen.nl/energie/vergelijken/. De duurzaamste energieleveranciers zijn Duurzame Energie Unie, Qurrent en Pure Energie. Ze krijgen allemaal een hoge score en zijn het minst schadelijk voor het milieu. Ook Eneco scoort hoog maar staat iets lager op de lijst omdat ze niet 100% duurzaam zijn, maar ook een grijze energiemix gebruiken. Eneco is wel de enige internationale energieleverancier die het label ‘groen’ mag voeren. Er zijn ook veel energieleveranciers die stroom uit kolen produceren. Waarschijnlijk komt dat omdat de kolen relatief goedkoop zijn. Engie/Electralabel is een bedrijf dat investeert in zon- en windenergie en scoort daarom redelijk hoog. Drie andere grote energieleveranciers blijven wel wat achter op hun concurrenten, want ze verduurzamen niet. Daarom staan ze bij de beoordeling ook laag op de lijst.

Het kan echt heel veel schelen om over te stappen op duurzame energie. Daarbij kun je gebruik maken van de snelle, handige én gratis overstapservice van https://www.overstappen.nl/energie/leveranciers/. Zo kun je heel makkelijk opzeggen en overstappen naar een andere leverancier, en dat allemaal via 1 website. Je energielevering loopt tijdens de overstap van energiemaatschappij gewoon door, dus je zult nooit zonder gas en stroom komen te zitten.

Als je overstapt op een duurzame(re) energieleverancier draag je jouw steentje bij aan een betere wereld. Dit is ook belangrijk voor de generaties die na ons komen. Je voorkomt dat de klimaatverandering uit de hand loopt, want hoe meer mensen kiezen voor een duurzamer energiegebruik, hoe minder belastend het is voor het milieu. Er moet daarom zoveel mogelijk energie worden bespaard en dat kan door gebruik te maken van de onbeperkte energiebronnen als zon- wind- en waterkracht. Let wel op dat je je niet laat misleiden door de naam van zogenaamd duurzame energieleveranciers. Er zijn veel bedrijven op de markt met namen als SEPA Green, Greenfoot of de groene belangenbehartiger. Dit klinkt allemaal heel ‘groen’ en duurzaam, maar ze scoren wel allemaal onvoldoende op de duurzaamheidslijst. Informeer je dus goed in een energieleverancier voordat je overstapt. Ga dus snel naar overstappen.nl voor een duidelijk overzicht en bekijk wat voor jou de beste mogelijkheden zijn.

Tags: duurzame stroom, duurzame energieleveranciers
energie vergelijken, nieuws

Posted in nieuws

windmolens op zee
oktober 16th, 2016 by wind

Windpark Krammer is een nieuw energieproject in de provincie Zeeland. Het windpark zal in het Grevelingenmeer gebouwd worden op en rondom de Krammersluizen tussen Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland en Tholen. Er zullen 34 windturbines geplaatst worden die in totaal 102 Megawatt zullen opwekken. Dit is goed voor 100.000 huishoudens. De bouw van het windpark is in oktober 2016 begonnen. Volgens de planning zal het in 2019 operationeel zijn. Het wind project is het grootste burgerinitiatief van Nederland.
Windenergie coöperaties

Initiatiefnemers van Windpark Krammer zijn de coöperaties Zeeuwind en Deltawind. Samen tellen ze 4000 leden. Via Ons DE Fonds kunnen mensen participeren in een zelf gekozen wind- of zonnepark dat daadwerkelijk gebouwd is. Het minimumbedrag van een groene lening is €500. De looptijden en uitkeringen verschillen per project.

Multinationals kopen duurzame energie

Deze week werd bekend dat de multinationals Google, Philips, AkzoNobel en DSM rechtstreeks groene energie gaan afnemen bij Windpark Krammer. Ze zullen ongeveer 95% van de opgewekte energie kopen. Met deze deal worden de grote energiemaatschappijen buiten de deur gehouden. De multinationals hebben een contract gesloten voor een langere periode. Google heeft als doelstelling om in 2017 alleen groene energie te gebruiken. Google windenergie komt uit windparken wereldwijd.

Tags: windpark, Krammer, duurzame energie, windenergie
energie vergelijken, goedkoopste stroom, echte groene stroom, SDE+ subsidie

Posted in nieuws

maart 5th, 2016 by wind

De SDE+ subsidies voor hernieuwbare energie zijn acht miljard euro in 2016. Dit geld wordt verdeeld over projecten in wind (land, meer en dijk), zon, biomassa, geothermie en water. In 2015 was het budget 3.5 miljard euro.

SDE+ 2015

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) publiceerde onlangs de tabellen stand van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+ 2015). Het totale budget was 3.5 miljard euro en dit bedrag is volledig toegekend. Uit de cijfers blijken een aantal interessante zaken.
611 projecten groene elektriciteit

In de categorie ‘Hernieuwbare elektriciteit’ waren 611 aanvragen ingediend. ‘Wind op land’ kreeg 65 aanvragen en voor ‘Wind op verbindende waterkeringen’ werden 35 aanvragen ingediend. De meeste aanvragen kreeg ‘Zon-PV >= 15 kWp’: hier werden 506 projecten voor ingediend. De grote meerderheid van de zonne-energie projecten werden echter niet gehonoreerd met subsidie maar afgewezen of ingetrokken. Slechts 48 Zon-PV projecten kregen geld toegewezen. Van de 65 projecten in windenergie werden er 57 toegekend en slechts 8 niet gehonoreerd. Het totale bedrag aan toegekende SDE+ subsidie in 2015 voor hernieuwbare elektriciteit was 1590 miljoen euro.

Voor ‘Hernieuwbare warmte en warmtekrachtkoppeling (WKK)’ werden 154 projecten ingediend met een maximale budget waarde van iets meer dan 5 miljard euro. De meeste aanvragen (81 stuks) waren betroffen ‘Ketel vaste of vloeibare biomassa’ gevolgd door ‘Mest covergisting'(18) en ‘Mest monovergisting’ (13). Uiteindelijk werden in deze categorie 49 projecten toegekend met een budget van 1910 miljoen euro.

Groengas

Voor projecten met groengas waren afgelopen jaar 12 aanvragen ingediend met een budget van ruim 650 miljoen euro. Geen enkel project echter werd gehonoreerd met subsidie.

groene energie
Energie vergelijken, Energie aanbiedingen, Grootste windturbine, Groene hosting, offshore vacatures, offshore windparken

Posted in nieuws

maart 5th, 2016 by wind

SDE+ groene subsidie

SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) is een subsidieregeling voor de productie van hernieuwbare energie. Omdat de kostprijs van duurzame energie hoger ligt dan bij de opwekking van grijze energie (gas, kolen) stimuleert de overheid groene energie met subsidie. De hoogte van de vergoeding hangt af van de hoeveelheid groene energie die geproduceerd wordt en de gebruikte technologie. De periode van subsidie varieert en ligt tussen de 5-15 jaar. De SDE+ subsidie wordt toegekend in volgorde van ontvangst. Als er meerdere aanvragen zijn op een dag dan is de toekenning in volgorde van het laagste basisbedrag. In 2015 was er 3.5 miljard euro SDE+ subsidie.
toekenning in 2016
In 2016 heeft de SDE+ een budget van 8 miljard euro. De toekenning van het geld gebeurt per openstellingsronde. Er zijn 2 openstellingsrondes die ieder weer onderverdeeld zijn in 4 fases. In iedere toekenningsronde is 4 miljard euro te verdelen. De hoogste subsidie is te verdienen in de vierde fase maar dan is het wel afwachten hoeveel subsidie nog beschikbaar is. De eerste ronde is in maart/april 2016. De najaarsronde is in oktober 2016.
Fase 1 22-03-2016 0,090
Fase 2 29-03-2016 0,110
Fase 3 04-04-2016 0,130
Fase 4 11-04-2016 0,150
Dat de ontwikkelingen op de groene energiemarkt hard gaan bewijzen de toegekende SDE+ subsidies op Windpark Borssele 3 en 4. Het eerste deel van Windmolenpark Borssele 1 en 2 genoemd ging in de zomer voor 7,27 cent subsidie per kilowattuur. Een consortium onder leiding van van Shell heeft een bod gedaan van 5,45 cent subsidie per kilowattuur op Windpark Borssele 3 en 4. De tendens is dat de SDE+ subsidie de komende jaren steeds lager zal worden.

vergunningen

Bedrijven die een subsidieverzoek indienen voor hernieuwbare energie moeten er op toezien dat de aanvraag volledig is ingevuld. De vereiste vergunningen moeten bijgevoegd worden evenals een haalbaarheidsstudie inclusief windrapport (bij windenergie). Er worden nogal wat eisen gesteld aan de diverse subsidies. Ook het moment van het indienen van de aanvraag kan een een groot verschil in subsidie uitmaken. Bij projecten op land (in 2016) is geen verschil in fase 1, 2, 3 of 4 maar bij projecten in meer (>1km2) is wel een duidelijk verschil. Veel bedrijven nemen daarom een gespecialiseerd bureau in dienst die de aanvraag voor hun regelt. De slaagkans van het binnenhalen van de SDE+ subsidie wordt dan een stuk groter.
windparken op zee

Voor windgebieden op zee is een aparte SDE+ regeling. Het windpark Borssele ligt voor de Zeeuwse kust en bestaat uit 5 kavels. De totale oppervlakte is 344 km2. De laagste bieders krijgen een vergunning en subsidie. De aanvragen voor kavel een en twee beginnen in april 2016. Die aanvraagperiode van kavel drie en vier zullen vermoedelijk ook in 2016 zijn. Kavel vijf is gereserveerd voor innovatieve projecten. De drie windgebieden voor de Hollandse Kust gaan open in de periode 2017-2019. Tegen deze windparken is veel verzet vanuit de gemeenten aan de kust die horizonvervuiling vrezen. De windparken liggen zo’n 20 km uit de kust en zijn bij helder weer dus zichtbaar.

Posted in nieuws

februari 29th, 2016 by wind

Greenchoice is een van de energieleveranciers die het beste scoren op het gebied van duurzame energie. Het bedrijf levert groene stroom dat hoofdzakelijk afkomstig is van Nederlandse bodem. Via bosaanplant en –bescherming in natuurgebieden wordt het gasgebruik van de klanten gecompenseerd. Er zijn op het moment 370.000 klanten.
stroometiket

Op de website staat vermeld dat de missie ‘100% groene stroom uit Nederland is’. Greenchoice hoopt dit doel in 2020 te halen. In 2015 kwam 70% van de energie uit natuurlijke bronnen in Nederland. Het grootste gedeelte was NL Biomassa (36.2%) en NL Wind (32.4%). Andere belangrijke bronnen zijn EU Water (15%) en EU Wind (10.6%). Het aandeel zonne-energie is 1.1%.

Groene energie vergelijken

De klantenservice van Greenchoice kan een contractcheck doen als men ook een aanbieding heeft gekregen van een andere energieleverancier. Een van de foefjes is dat men aanzienlijke korting krijgt. Deze korting heeft vaak alleen betrekking op de leveringskosten. Deze kosten vormen niet meer dan 45% van de energienota. Hoe hoog zijn de vastrechttarieven? Deze kosten worden berekend over de levering en het transport van energie. Onderzoek wijst uit dat er grote verschillen zijn tussen de aanbieders.

energie app

Als klant krijg je een app waarmee men een inzicht heeft in het dagelijks energieverbruik. Een slimme meter is niet noodzakelijk voor de werking van de app. Een slimme meter is wel nuttig om meer inzicht te krijgen waaraan het dagelijks energieverbruik is opgegaan.

Overstappen zonder boete

Een aanmelding kan het best ruim voor tijd gedaan worden. Greenchoice hanteert een termijn van 7 weken voor de definitieve overstap. Veel energieleveranciers hebben een opzegtermijn van een maand. Bovendien heb je als consument recht op een wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen. Greenchoice neemt deze marge iets ruimer en geeft mensen die willen overstappen 21 dagen bedenktijd.
Posted in nieuws

februari 29th, 2016 by wind

groei windenergie

Uit cijfers van het CBS blijkt dat windenergie steeds belangrijker wordt in de opwekking van hernieuwbare energie. In Nederland komt thans meer dan de helft van de duurzame elektriciteit uit windmolens. Vooral op wal is de productie behoorlijk toegenomen. Er wordt nu 3000 megawatt aan windenergie op het land geproduceerd en 360 megawatt op zee.
Energieakkoord resultaatmeter
Het totaal aan opgewekte duurzame stroom lag eind 2015 op 11%. In 2020 zou dit percentage 14% moeten bedragen. Dit is vastgelegd in het Energieakkoord dat de regering sloot met milieuorganisaties en het bedrijfsleven. In het Energieakkoord staan 160 afspraken en overeenkomsten. In de Resultaatmeter is te zien wat de vooruitgang is van al deze afspraken. De meeste doelen zijn vastgesteld, andere afspraken zijn voorgenomen.

In 2015 werd de duurzame stroom als volgt geproduceerd:
– windenergie 5.82%
– biomassa 4.27%
– zonne-energie/waterkrachtenergie 1.02%

windmolens in Europa

Verreweg de meeste windenergie werd in Duitsland opgewekt (31.7%). Spanje volgt met 16.3% en het Verenigd Koninkrijk produceerde 9.6%. Frankrijk was goed voor 7.3%, Italie 6.3% en Zweden 4.3%. Polen had een aandeel van 3.6% en eindigde hiermee ruim voor Nederland (2.4%). Onze zuiderburen deden het slechter: in Belgie wordt 1.6% van de stroom opgewekt met windturbines. Eind 2015 werd in totaal voor 142 gigawatt aan windenergie opgewekt in Europa.
Deze rangorde wijzigt behoorlijk als ook gekeken wordt naar het aantal inwoners wat een land telt. In dat geval zou Denemarken bovenaan staan met 0.9 Kilowatt per inwoner voor Zweden (0.62 Kilowatt) en Duitsland (0.56 Kilowatt). Nederland zou op dezelfde (10e) plek blijven met 0.2 Kilowatt per inwoner.

Posted in nieuws