Category: nieuws

november 29th, 2017 by wind

windmolenpark op land
Energiebedrijf Nuon sloot onlangs weer een nieuw contract voor Windpark Wieringermeer. Bouwbedrijf BAM gaat meewerken aan de funderingen van de windturbines. Het windpark ligt in de Wieringermeerpolder in de kop van Noord-Holland. Nuon heeft er een samenwerkingsverband met Energieonderzoek Centrum Nederland. In 2018 wordt begonnen met de aanleg van het windpark. In 2020 zou het gereed moeten zijn.

100 windturbines gepland

Aanvankelijk was Windcollectief Wieringermeer bij de bouw betrokken maar het collectief trok zich terug. De financiële risico’s werden te groot bevonden. Het windcollectief zal zich wel blijven inzetten voor het windpark maar hun (toekomstige) windmolens zijn overgedragen aan Nuon. De komende twee jaar zullen 100 nieuwe windturbines gebouwd worden. Hiervan zullen 82 windmolens onder het beheer van Nuon vallen. Zeventien windmolens zijn van ECN en 1 windmolen zal voor de lokale bewoners zijn.oude windmolens verdwijnen

Er staan op het moment zo’n 34 solitaire windmolens op boerenerven. Deze windmolens zijn verkocht aan het buitenland en beginnen daar een tweede leven. De nieuwe windturbines zullen in een andere opstelling worden gebouwd. Hierdoor zal het uiterlijk van het landschap opknappen en minder rommelig overkomen. Een nieuwe windturbine zal 3-4 MW produceren. In totaal zal er straks 300-400 MW aan groene stroom worden geproduceerd. Dit is goed voor elektriciteit aan minstens 280.000 huishoudens.

grootste windmolen

De allergrootste windturbines ter wereld produceren zo’n 8 MW. Deze megamolens staan in offshore windparken om de overlast voor omwonenden te beperken. Toch zijn er ook een aantal grote windturbines op het vaste land van Nederland te vinden. Dichtbij Windpark Wieringermeer staat windpark de Ambtenaar. Hier is een windturbine te zien die 7.58 MW aan windenergie produceert. Dit type windmolens zijn tevens te vinden in Windpark Noordoostpolder. In Windpark Wieringermeer zullen deze enorme windturbines niet gebouwd worden. De normen voor geluid en schaduw zullen goed worden nageleefd. Wel biedt het windpark een burenregeling aan direct omwonenden. Er zal ieder jaar 429.000 euro worden uitgekeerd aan 330 huishoudens. Zo kunnen zij mee profiteren van de aanwezigheid van Windpark Wieringermeer.
Posted in nieuws, windenergie

november 8th, 2017 by wind

brandende gaspit
Om de goedkoopste leverancier voor gas en stroom te bepalen is het van belang dat het aanbod van de leverancier is afgestemd op je woonsituatie, eisen en wensen. Door gebruik te maken van een energievergelijker zie je direct of een leverancier goedkoper is voor je persoonlijke verbruik. Weet je niet wat je exacte verbruik is ook dan kan een vergelijkingswebsite je helpen door het energieverbruik voor je uit te rekenen.Vrije gas en stroom markt

De Nederlandse energiemarkt werd in 2004 vrijgegeven. Gas en stroom leveranciers mogen sinds dit moment zelf de energietarieven bepalen. Anno 2017 zijn er een hoop verschillende energieleveranciers met elk een eigen kortingstarief voor goedkoop gas en stroom. Maar de leverancier met het hoogste kortingstarief is niet per definitie de goedkoopste. Dit hangt namelijk af van de samenstelling van een huishouden en daarmee het energieverbruik.

Verbruikt een huishouden bijvoorbeeld veel stroom en weinig gas dan zal een kortingsactie op het gastarief weinig verschil maken. Bij een huishouden met een relatief hoog gasverbruik levert het juist veel voordeel op. Zo zijn energieprijzen en daarmee de goedkoopste gas en stroom leverancier altijd gekoppeld aan het verbruik. Daarnaast bestaan er nog situaties waar er enkel gas of enkel stroom noodzakelijk is. In deze situaties hanteren energieleveranciers weer andere kortingsacties en tarieven.

Het vinden van de goedkoopste gas en stroom leverancier in een vrije energiemarkt

Bij het vergelijken van gas- en stroom aanbieders is het dus van belang om dit te doen op basis van het verbruik. Dit kan op basis van het verbruik in het verleden maar, als de gezinssamenstelling veranderd of bij een verhuizing kan het zijn dat het verbruik veranderd. Door gebruik te maken van een energievergelijker wordt het mogelijk om alle energieleveranciers in een keer te vergelijken op basis van het door jou ingevulde verbruik. Zo krijg altijd het meest persoonlijke en accurate advies. Ook als je niet zeker bent van je verbruik geeft een vergelijkingswebsite je de mogelijkheid om je verbruik in te schatten op basis van het type woning en de huishoudsamenstelling om zo de goedkoopste gas en stroom leverancier te vinden. Zo hoef je niet langer het hele internet af te struinen naar de goedkoopste aanbieder voor gas en/of stroom.

Tags: goedkoop gas en stroom, energieleverancier, kortingstarief, huishouden
Essent koopt isolatiebedrijf, Vandebron wil kolencentralePosted in energie besparen, nieuws

november 6th, 2017 by wind

zonnepanelen middelburg mortiere
Zonnepark Middelburg
Met de komst van het zonnepark Middelburg is een flinke stap gezet om duurzame energie op te wekken binnen de gemeente. De bouw is afgelopen zomer begonnen en krijgt steeds meer gestalte. Op het braakliggende weiland achter Woonboulevard de Mortiere zal straks een zonnepark liggen van 55.000 zonnepanelen. Dit is genoeg om 4000 huishoudens van elektriciteit te voorzien. Het is hiermee een van de grootste zonneparken in Zuid-Nederland.

zonnepanelen mortiere middelburg
Op de voorgrond staat de tuinwinkel Groenrijk. Er achter bevindt zich zonnepark Middelburg.
Groenleven
Het zonnepark wordt gebouwd door het bedrijf Groenleven uit Friesland. Vier jaar geleden werd vanuit een garage gestart met het verkopen van zonnepanelen. Het richtte zich aanvankelijk op de eigen regio maar groeide uit tot een belangrijke speler op de Nederlandse markt. Ook het bedrijf Powerfield ontwikkelt grootschalige zonneparken in Nederland. Opmerkelijk genoeg komt ook dit bedrijf uit Friesland (Dokkum). Een spraakmakend project van Groenleven is het grote zonnepark op Groningen Airport Eelde dat 17.7 megawatt groot is. Het zonnepark Middelburg zal een grootte hebben van 12 megawatt.

Besparen op elektriciteit
De missie van Groenleven is om bedrijven zelfvoorzienend te maken in hun energiebehoefte. Dit doen ze door zonnepanelen te installeren op de daken van de bedrijven en deze turnkey op te leveren. Groenleven doet niet alleen de bouw en installatie maar kan ook de financiering, onderhoud en het beheer ter hand nemen. Doordat duurzame energieprojecten subsidie krijgen van de overheid kunnen bedrijven geld besparen op elektriciteit als ze meedoen met een project.

Energieneutraal
In 2050 moeten alle bestaande gebouwen in Nederland energieneutraal zijn. Dit wil zeggen dat een gebouw net zoveel energie moet opwekken als dat het verbruikt. De overheid wil dit realiseren door op zoveel mogelijk daken zonnepanelen te leggen. Er zijn ook huizen bij waarop geen zonnepaneel gelegd kan of mag worden. Bewoners van monumenten panden in Middelburg mogen meedoen met het zonnepark Middelburg en kunnen zo hun woning energieneutraal maken.

Tags: zonnepark Middelburg, zonnepanelen, Groenleven, Zeeland
energie vergelijken, goedkoopste stroom, echte groene stroomPosted in nieuws, zonne-energie

augustus 2nd, 2017 by wind

Energiebedrijf Essent kwam onlangs in het nieuws doordat het isolatiebedrijf Isoprofs had overgenomen. Essent heeft een aantal serviceonderdelen voor de particuliere- en zakelijke markt. Het isolatiebedrijf was een goede toevoeging aan deze onderdelen. Met Isoprofs werd overigens al een tijdje samengewerkt. De merknaam Isoprofs zal niet verdwijnen en ook zal het personeel behouden blijven.

Groot energiebedrijf

Essent werd in 2009 verkocht voor 9 miljard euro aan het Duitse concern Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk (RWE). Hoewel er vooraf grote twijfels waren over de duurzaamheid van Essent ging de koop toch door. Veel provincies en gemeenten waren aandeelhouder van Essent en zij konden dit enorme bedrag gewoonweg niet negeren. Anno 2017 levert Essent stroom en gas aan 2.5 miljoen huishoudens in Nederland en Belgie. Het concern is aan het transformeren naar een duurzame energieleverancier maar er is nog een lange weg te gaan.Stroometiket Essent

Het stroometiket van Essent laat zien dat een groot gedeelte van de opgewekte stroom uit fossiele energiebronnen komt. Aardgas maakt 32% uit van de energiebronnen en kolen 20%. Waterkrachtcentrales zijn de belangrijkste energiebron van Essent met 35%. Deze energiebron staat echter bekend als vergroende energie en niet als groene energie. Tel je het bij elkaar op dan is duidelijk dat 87% van Essent’s energie niet duurzaam gewonnen is.

Energie aanbieding

Essent levert goedkope stroom en heeft goede actietarieven. Zo is er de Nest Actie 3 jaar en de Slimme Verlichting. Meer kortingen zijn te vinden op energie aanbiedingen kado

energie vergelijken, goedkoopste stroom, echte groene stroomPosted in energie besparen, nieuws

juli 28th, 2017 by wind

grafiek
Aandeel hernieuwbare energie groeit 0,1%
Het afgelopen jaar steeg de opgewekte windenergie in Nederland met 20%. Dit was te danken aan de plaatsing van windmolens op zee. Hierdoor kwam er 600 megawatt bij aan windenergie. Door de aanleg van nieuwe zonnepanelen steeg het vermogen aan zonne-energie met 500 megawatt. Desondanks steeg het aandeel duurzame energie nauwelijks: het ging van 5.8% naar 5,9%. De cijfers waren behoorlijk teleurstellend maar ook zorgwekkend. In Europees verband is immers afgesproken dat het aandeel hernieuwbare energie 14 procent moet zijn in 2020. In dit tempo gaan we dat nooit halen.

Energieverbruik stijgt

De reden van deze kleine stijging is dat het totale energieverbruik in Nederland steeg met 4%. Deskundigen vinden dat er veel te weinig energie wordt bespaard en dat de overheid maatregelen moet treffen. Dit kan door hogere eisen te stellen aan de woningen. Een belangrijke maatregel is solatie dat veel energie bespaart. Vooral de industrie kan nog veel energie bespaard worden maar dit wordt nog onvoldoende gedaan. Er zijn afspraken gemaakt maar nog geen dwingende maatregelen.

Aan de andere kant is energiebesparing alleen niet voldoende. Een deskundige berekende dat als het energieverbruik niets was gegroeid, het aandeel duurzame energie op iets meer dan 6% was gekomen (maakt dat zo weinig verschil vraag ik me eigen af?). In zijn ogen moet de verduurzaming sneller en moeten er meer geinvesteerd worden in het bouwen van biomassa centrales, windparken en zonnepanelen.Biomassa

Misschien dat het verrassend is maar de opwekking van hernieuwbare energie in Nederland gebeurt grotendeels door bio-energie.De belangrijkste bronnen van biomassa zijn afvalverbrandingsinstallaties (20,72 petajoules) voor biomassa huishoudens (19,04) en biogas (10,8). Zo kregen de afvalverbrandingsinstallaties van de minister meer dan 3 miljard subsidie om houtsnippers uit Canada te kopen en dit te verbranden in de ovens. De opgewekte energie telt dan mee als duurzame energie. Veel mensen vonden dit weggegooid geld en hadden liever gezien dat deze subsidie in windparken of zonnepanelen wordt gestopt.
energie vergelijken, goedkoopste stroom, echte groene stroomPosted in energie besparen, nieuws, windenergie

zonnepanelen op dak van huurwoning
april 9th, 2017 by wind

Het bedrijf Powerfield ontwikkelt zonneparken in Nederland. Veel gemeenten hebben terreinen waar ooit plannen voor bestonden (bedrijven, woningen) maar die nu braak liggen. Powerfield koopt deze grond op of huurt deze en plaatst er een zonnepark op. Het bedrijf heeft nu plannen ontwikkeld om een zonnepanelen fabriek te bouwen in Noord-Groningen. Door de hogere importheffingen van Europa op Chinese zonnepanelen en de hoge transportkosten kan de productie van zonnepanelen weer lonend zijn. Het bedrijf wil zo’n 15-20 miljoen euro investeren. De fabriek zou in 2019 gereed moeten zijn en jaarlijks 1.2 miljoen zonnepanelen moeten maken. De helft van de productie zal naar de eigen zonneparken gaan.

Zonne energie in Nederland

Zonne energie wordt steeds populairder in Nederland. Volgens een marktonderzoeker liggen er bij 450.000 huishoudens zonnepanelen op de daken. In 2015 was het totaal aan zonnepanelen goed voor 1.5 GW. Dit zal eind 2017 doorgroeien naar 2.7 GW. De doelstelling van de Nederlandse overheid is 4 tot 5 GW aan zonnepanelen in 2020.

Salderen

Een belangrijke reden voor de populariteit is het salderen. Als uw zonnepanelen meer energie produceren dan u op dat moment verbruikt wordt deze energie teruggeleverd aan de energieleverancier. De stroom die men terug geleverd heeft wordt naderhand verrekend met de jaarrekening. Produceert u op jaarbasis meer energie dan u verbruikt dan is het financieel onaantrekkelijk. De energieleverancier hoeft hiervoor niet meer dan 7 euro cent te betalen per kWh. Een gemiddeld huishouden verbruikt zo’n 3300 kWh per jaar. Als een zonnepaneel een capaciteit heeft van 270 Wp (wattpiek) zou u met 14 zonnepanelen kunnen volstaan om uw energiebehoefte volledig te dekken.
Ook bewoners van huurwoningen kunnen mee profiteren. In Zeeland plaatst woningbouwvereniging L’escaut op het moment een set van 6 zonnepanelen op huurhuizen zonder de huur te verhogen. De panelen leveren maximaal 1400 kWh per jaar aan duurzame energie. Bewoners van een huurwoning zullen met de zonnepanelen jaarlijks zo’n €300 besparen op hun energierekening.

Zonnepanelen uit China

De grootste fabrieken die zonnepanelen bouwen zijn gevestigd in China. SunTech verscheepte in 2014 meer dan 25 miljoen zonnepanelen naar het buitenland (totaal meer dan 8 GW). In 2016 waren de verkopen gestegen naar 10 GW.

Posted in nieuws, zonne-energie

april 8th, 2017 by wind

Op 6 april werd de nieuwe hoofdsponsor van voetbalclub Feyenoord gepresenteerd. Groene energieleverancier Qurrent sponsort Feyenoord de komende vier jaar tot 2021. Vandaag werden hierover meer details bekend. De Telegraaf en de NOS schrijven dat met de deal zo’n 20 miljoen euro is gemoeid en dat dit bedrag kan oplopen naar 24 miljoen euro. Qurrent zelf is meer terughoudend. Zij hebben nog niet gezegd hoeveel geld er in het project wordt gestoken. Autofabrikant Opel was sinds 2013 de hoofdsponsor van Feyenoord maar maakte eind 2015 bekend dat ze het contract niet zouden verlengen.

Op het forum van Qurrent hebben de klanten gemengde gevoelens over het sponsorschap met Feyenoord. Mensen waren bezorgd of dit invloed had op de tarieven. Moet een groene energieleverancier een voetbalclub sponsoren met twintig miljoen euro? Voetballers verdienen immers behoorlijke salarissen. Qurrent zal ongetwijfeld berekend hebben dat de naamsbekendheid voor veel nieuwe klanten zal zorgen. Het doel van Qurrent is te groeien en groene energie te bevorderen. Door shirtsponsor te zijn van Feyenoord zullen veel Nederlanders bereikt worden.Speciale Feyenoord aanbieding

Qurrent heeft een speciale Feyenoord aanbieding. Als men overstapt naar Qurrent en voor de speciale aanbieding kiest dan krijgt men het nieuwe officiële Feyenoord-shirt gratis cadeau. Dit shirt is vanaf juli 2017 verkrijgbaar. Tevens zijn in de aanbieding twee Windtegoeden inbegrepen (gegarandeerd 500 kWh). Een gemiddeld gezin verbruikt per jaar ongeveer 3300 kWh. Dit Windtegoed kan van de energienota worden afgetrokken.

Overstappen naar Qurrent

Mensen die overstappen naar Qurrent zijn niet alleen klant maar tegelijkertijd ook lid van de coöperatie. Klanten mogen meebeslissen over nieuwe projecten. Het stroometiket van Qurrent vermeld dat de duurzame energie voor 99% wordt opgewekt door Nederlandse windmolens en voor 1% uit Nederlandse zonneparken komt. Qurrent doet het erg goed in energievergelijkers waarbij het tot de goedkoopste energieleveranciers behoort.Posted in nieuws, windenergie

april 7th, 2017 by wind

Een Garantie van Oorsprong (GvO) is een certificaat dat als bewijs dient dat bepaalde elektriciteit duurzaam geproduceerd is. Het Centraal Bureau voor de Statistiek deed in 2014 onderzoek naar de waarde van Nederlandse windcertificaten.

Waarde GvO niet transparant

Het CBS concludeerde dat een gemiddelde prijs moeilijk is in te schatten. Dit komt door verschillende redenen. Allereerst is de markt niet erg transparant. Er zijn relatief weinig transacties en de prijzen wisselen nogal. Een GvO heeft een geldigheidsduur van een jaar. Als het certificaat niet binnen een jaar is verkocht dan vervalt het. Een GvO op het einde van zijn looptijd is een stuk minder waard dan een nieuw uitgegeven certificaat. Ook speelt een rol waar de duurzame energie is geproduceerd. Een windcertificaat uit een nieuw windpark op zee (zeewind) ligt beter in de markt dan een certificaat van een verouderd windpark op land. Tevens wordt de meerderheid van de Nederlandse Gvo’s niet los verkocht. Dit maakt het lastig om de waarde van een los certificaat in te schatten.Prijs GvO uit Nederland

Het CBS kwam uit op een prijs tussen de een en twee euro voor een Nederlands windcertificaat. WiseNederland schatte de waarde van een GvO Nederlandse wind op €2.50 – €10 euro. Onderzoeks- en adviesbureau CE Delft publiceerde nog niet zo lang geleden een factsheet naar de ontwikkeling van de prijzen van GvO’s. Het bedrijf schat de waarde van een Nederlands windcertificaat in 2016 op €2.50 hetgeen een lichte daling is t.o.v 2015 (€2.90). De hoogste prijs voor een Nederlandse GvO is voor zonne energie (ongeveer €2.75). Een GvO van biomassa uit Nederland kostte in 2015 ongeveer €1.25 maar CE Delft denkt de prijs is gedaald naar €0.70. In 2015 kocht het Rijksvastgoedbedrijf op een Climex-veiling 35.000 Nederlandse windcertificaten en 970.000 GvO’s met een verschillende achtergrond. Over de prijs werd geen concrete mededeling gedaan.

Prijs GvO buitenland

Een windcertificaat uit Europa is aanzienlijk goedkoper dan een die uit Nederland afkomstig is. CE Delft schat de waarde van een Europees windcertificaat op zo’n €0.40. De goedkoopste Garanties van Oorsprong komen van verouderde Scandinavische watercentrales. Vooral in Noorwegen zijn veel van dergelijke centrales. De prijs van een dergelijk certificaat ligt rond de €0.20. Het aanbod van Garanties van Oorsprong is groter dan de vraag. Omdat er steeds meer duurzame energie wordt geproduceerd is de verwachting dat de prijzen voor losse certificaten zullen dalen.

Vergroenen

Losse certificaten zijn bij uitstek geschikt om grijze energie te vergroenen. Grote energiebedrijven met kolen- en gascentrales en
energieleveranciers zijn afnemer van losse certificaten. Via het stroometiket kun je zien waar de stroom vandaan komt. Een mooi voorbeeld van vergroende stroom is Oxxio. Hun groene stroom kwam in 2015 voor 99.98% van waterkrachtcentrales. Echte groene stroom leveranciers zijn Pure Energie, Qurrent en Geenchoice.
Posted in nieuws, windenergie, zonne-energie

april 5th, 2017 by wind

Vandebron is een Nederlandse energieleverancier die 100% duurzame energie levert uit Nederland. Volgens het stroometiket komt 89% van windmolens, 10,5% van biomassa en de resterende 0.4% van zonnepanelen. Het bedrijf kwam onlangs in het nieuws doordat ze de kolencentrale aan de Hemweg in Amsterdam willen opkopen. Doel: sluiting van de kolencentrale Hemweg en er een nieuwe bestemming voor vinden. Via Facebook kunnen mensen hun mening laten weten. Een eerste ontwerp van de nieuwe bestemming ziet er zo uit.

Ontmanteling kolencentrale Hemweg

Kolencentrale Hemweg is van energiebedrijf Nuon en dateert van 1994. De centrale produceert zo’n 600 MW aan energie. Van de 5 kolencentrales in Nederland is dit de meest vervuilende centrale. Nuon heeft wel belangstelling om de kolencentrale aan de Hemweg te sluiten maar zegt dat dit 55 miljoen euro gaat kosten. Het grootste deel van het geld zou opgaan aan een afvloeiingsregeling voor de 230 personeelsleden (40 miljoen). Ontmanteling van de installaties zo 10-15 miljoen euro kosten.

Deskundigen zeggen dat dit bedrag veel te hoog is. Een topman van energiebedrijf Delta denkt dat het werkelijke bedrag lager is. Hij schat dat de helft van het personeel aan de Hemweg naar andere Nuon centrales kan verhuizen en dat de verwijderde installaties nog verkocht kunnen worden. De topman van Delta zegt dat een grote onderhoudsbeurt binnen enkele jaren nodig is en dat dit tientallen miljoenen euro’s zal kosten. Hij vermoedt dat het moederbedrijf van Nuon (Vattenvall uit Zweden) hier niet zoveel geld voor over zal hebben. Nuon stelt echter dat de marktwaarde van de kolencentrale Hemweg op 250 miljoen euro ligt. De komende tijd zal duidelijk worden of Nuon en de overheid nader tot elkaar zullen komen.Bedrijven bieden geld voor sluiting

Vandebron biedt 1 miljoen euro. Dit geld is afkomstig van investeerders van het bedrijf en komt niet uit het bedrijf zelf. Ook zullen de tarieven niet verhoogd worden als het bod geaccepteerd zou worden. Om de kans op sluiting hoger te maken hebben verschillende andere organisaties ook geld geboden. De gemeente Amsterdam bood aan om ook een miljoen bij te dragen. Stichting Doen (van Postcodeloterij) en de Triodos bank willen elk een miljoen lenen tegen gunstige voorwaarden. Een anonieme investeerder zegde ook 1 miljoen toe. De teller staat dus op 5 miljoen euro.

Klimaatdoelen van Parijs

Tijdens de VN-klimaattop 2015 in Parijs ondertekenden 195 landen een milieu akkoord om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Een belangrijke maatregel is om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Kolencentrales stoten 2 x zoveel broeikasgassen uit als gascentrales. Nederland loopt behoorlijk achter om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Er wordt te weinig groene energie geproduceerd. In 2017 krijgen kolencentrales 3.6 miljard euro subsidie om houtsnippers uit Canada te kopen en deze als duurzame energie te verbranden in Nederlandse centrales.

Kolencentrales Nederland

Er zijn in Nederland 5 kolencentrales waarvan 3 centrales recent in dienst zijn genomen (2015/2016).
– Eemshavencentrale Essent: 1560 MW (in 2015 in gebruik genomen)
– Kolencentrale Uniper/EON op Centrale Maasvlakte Rotterdam: 1070 MW (2016)
– Kolen/biomassa Engie op Centrale Maasvlakte Rotterdam: 800 MW (2015)
– Amercentrale Essent in Geertruidenberg: 600 MW (1994)
– Kolencentrale Hemweg Amsterdam: 600 MW (1994)

De kans op sluiting van deze nieuwe kolencentrales is klein. Minister Kamp van Economische Zaken denkt dat de kolencentrales wel tot 2030 open zullen blijven. Volgens een onderzoek zou sluiting weinig milieuwinst opleveren. De nieuwe kolencentrales zijn relatief schoon als ze vergeleken worden met buitenlandse centrales. Bij een sluiting van alle kolencentrales zou stroom moeten worden geimporteerd. Bovendien is er 6 miljard euro in geinvesteerd. De energiebedrijven zullen dit kapitaal niet zomaar verloren laten gaan. Een groep van 64 hoogleraren meent echter dat een sluiting van alle kolencentrales nodig is. Zij zeggen dat de kosten te overzien zijn en dat deze 10 euro per gezin per jaar zullen bedragen.
Posted in nieuws

december 12th, 2016 by wind

Het tweede gedeelte van het offshore windpark Borssele wordt gebouwd door het consortium onder leiding van Shell. Afgelopen zomer greep Shell mis. Het eerste gedeelte van het windmolenpark (ook wel Borssele 1 en 2 genoemd) wordt gebouwd door Dong Energy. Het Deense bedrijf bood destijds 7,27 cent subsidie per kilowattuur hetgeen een record was in Nederland. Het consortium van Shell heeft een bod gedaan van 5,45 cent subsidie per kilowattuur. Dit bod was het laagst en hiermee haalde het de bouw binnen van Windpark Borssele 3 en 4.

Tweede windmolenpark Borssele

In het consortium zitten Van Oord, Eneco, Mitsubishi-dochter DGE en Shell. Ieder bedrijf heeft zijn eigen inbreng. Shell organiseert de bouw van Borssele 3 + 4. De windturbines worden bestelt bij Vestas de Deense fabrikant van windturbines. Van Oord zal de windmolens installeren. Energieleverancier Eneco neemt de groene stroom af. DGE zorgt voor de financiering van het hele project. De subsidie van de overheid aan windpark Borssele 3 + 4 bedraagt slechts 5,45 cent per kilowattuur. De overheid ging uit van een maximum bedrag van 12,4 cent subsidie per kilowattuur. Als de andere 3 windparken ook 5,45 cent per kilowattuur kosten (of minder) dan kan de overheid tot wel 12 miljard euro besparen op SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie). De minister denkt dat als de ontwikkelingen zo blijven doorgaan er over 7.5 jaar geen subsidie meer nodig is om windenergie op te wekken.

Windparken Zuid- en Noord-Holland

Naast Borssele 3 en 4 zullen er nog drie windmolenparken worden aangelegd voor de kust van van Zuid- en Noord-Holland. Deze offshore windmolenparken zullen in 2017, 2018 en 2019 worden uitgegeven. Ze komen te liggen ter hoogte van Noordwijk en Egmond. Er is veel weerstand in de kustgebieden van Zuid- en Noord-Holland. De plaatselijke overheden en bedrijven denken dat de horizon vervuild zal geraken. Ze pleiten ervoor dat de parken verder weg in zee gebouwd zullen worden. Dit zal echter te veel geld kosten. Hoe dichter de windparken bij de kust gebouwd worden, hoe goedkoper de kosten.
Posted in nieuws, windenergie