Category: nieuws

bevoorradingsschip
februari 28th, 2016 by wind

bevoorradingsschip

Fred Olsen
Het windmolenschip de Brave Tern was onlangs in de Heysehaven van Rotterdam. Het schip is eigendom van de Noorse scheepsfirma Fred Olsen die vooral bekend is bij het grote publiek door zijn cruiseboten. Fred Olsen echter is een veelzijdige onderneming en bestaat uit diverse divisies waaronder Tankers, Freight, Marine Services, Energy, Renewables en Travel. Het windmolenschip valt onder de divisie Windcarrier.

windcarrier
Windcarrier heeft de beschikking over twee grote schepen die speciaal gebouwd zijn voor de aanleg en onderhoud van windmolens op zee. De schepen hebben 4 uitschuifbare poten die op de zeebodem kunnen worden gezet. Het schip kan zich op die manier een eind in de hoogte opheffen. De ene boot heet ‘Brave Tern’ en de ander ‘Bold Tern’. Tevens zijn er 8 kleine bemanningsvaartuigen die personeel naar de windparken kunnen vervoeren. Ieder bemanningsvaartuig heeft een comfortabele lounge voor 12 personen die tijdens de reis naar de tv kunnen kijken en Playstation games kunnen spelen.

schip werd aangepast
De Brave Tern heeft een lengte van 132 meter en een breedte van 39 meter. De uitschuifbare poten konden een diepte bereiken van 45 meter. Het bedrijf Franklin Offshore Europe in Rotterdam heeft de poten met 14 meter verlengd waardoor de Brave Tern zich nu kan vastmaken op een diepte van 60 meter. De hoofdkraan op het dek van fabrikant Gusto kan tot een hoogte van 120 meter tillen en een gewicht tot 800 ton verplaatsen. Er zijn verder twee kleine kranen die 20 ton kunnen tillen. Op de boot is ruimte voor 80 personen die in 56 cabines kunnen slapen. De boot kan 4 windmolens meenemen tijdens zijn vaart.

Posted in nieuws

windpark op land
januari 19th, 2016 by wind

Brancheorganisatie NWEA maakte in januari 2016 bekend dat er het afgelopen jaar een recordaantal windmolens geplaatst zijn. De capaciteit aan windenergie groeide in 2015 met maar liefst 535 megawatt. Op zee was de uitbreiding van windenergie goed voor 129 megawatt. Er wordt nu bijna 3400 megawatt aan duurzame energie geproduceerd in Nederland. In 2020 zou dit 6000 megawatt moeten zijn. Dit getal staat voor 14% duurzame stroom uit alle opgewekte energie. In 2023 zou dit percentage moeten groeien naar 16%.

Ondanks de flinke groei van windenergie in 2015 is het onwaarschijnlijk dat de doelstellingen van 2020 worden behaald. Nederland loopt in Europees verband behoorlijk achter in het opwekken van duurzame energie. In 2013 werd nog maar 4.5% duurzame stroom opgewekt. We zitten hiermee in de achterhoede. Alleen Malta en Luxemburg doen het nog slechter. Ook het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Belgie scoren niet hoog. Koploper met duurzame energie is Zweden die met kop en schouders boven de rest uitsteekt.

energie besparen
Uit het EON Bespaaronderzoek van september 2015 bleek dat de bewustheid om energie besparen best groot is. Bijna 95% van de Nederlanders gaf aan uit financiele redenen op hun energieverbruik te letten. In de praktijk valt deze bewustheid best wel tegen. Geld besparen door het energieverbruik te verminderen heeft nog geen grote prioriteit onder de Nederlanders. Een grote meerderheid heeft dubbelglas in de woning maar slechts 6% van de bewoners heeft zonnepanelen op het dak. Als mensen energie vergelijken is geld het belangrijkste motief voor dienstverlening en energie besparen.

Posted in nieuws

windturbine op het land
september 19th, 2015 by wind

In juni 2015 werd bekend gemaakt dat energiebedrijf Delta zijn aandeel had verkocht in het Zeeuwse windpark Kreekraksluis. Delta heeft zijn belang verkocht aan Belgische investeerders. Na de verkoop blijft Delta wel het operationele beheer uitoefenen. Met de verkoop is een bedrag tussen de 61-68 miljoen euro gemoeid. Het Zeeuwse energiebedrijf wil met het geld zijn schulden verminderen.

In windpark Kreekraksluis staan 31 windturbines. Delta was eigenaar van 16 windmolens. De andere windmolens zijn van partners Eneco (7 windturbines), Scheldewind (6) en Winvast (2). Kreekraksluis werd in 2013 officieel in gebruik genomen. De windturbines zijn samen goed voor 77 megawatt aan vermogen. Ongeveer 55.000 huishoudens kunnen van groene energie worden voorzien. Het is op het moment het grootste windpark in Zeeland en een van de vier regio’s in Zeeland waar windmolens geplaatst mogen worden. In het gebied staan behalve sluizen ook hoogspanningsmasten, bruggen, een spoorlijn en een autosnelweg. Het gebied is verder dunbevolkt.

Delta in financiele problemen
Energiebedrijf Delta is in ernstige problemen geraakt door verschillende factoren. Ten eerste door de Splitsingswet die nu niet meer af te wenden lijkt. Ook de Tweede Kamer is voor splitsing van de energieproductie en het netwerkbeheer. Hierdoor zou Delta geen goedkopere financiering meer kunnen krijgen en dreigt een verkoop aan buitenlandse (niet gesplitste) energiemaatschappijen. De verliesgevende kerncentrale hangt als een molensteen om de nek van het bedrijf. De energieprijzen tenslotte zijn de laatste jaren flink gedaald. Ook is er een voormalig zakenpartner die beslag heeft laten liggen op tegoeden van de Delta. Het verlies in 2015 was 110 miljoen euro. De verwachting is dan ook dat na splitsing van het energiebedrijf veel werknemers hun baan zullen gaan verliezen. De Tweede Kamer is hier niet bang voor. Zij zeggen dat de Delta 10 jaar de tijd heeft gehad om zich voor te bereiden op een splitsing. Ook de vakbonden denken dat het banenverlies van 800 werknemers uit de lucht gegrepen is.

Posted in nieuws

windmolens in weiland
september 5th, 2015 by wind

De ‘Monitor Wind op Land’ houdt bij hoe het gaat met de uitvoering van windenergie projecten in Nederland. De doelstelling is om 6000 megawatt aan windenergie te produceren op het vaste land in 2020. Uit een onlangs gepubliceerde rapportage bleek dat 60% van de beoogde 6000 megawatt zo goed als zeker gehaald zal worden. Vijftien procent van de projecten hebben weinig speelruimte in de planning en van de resterende 25% is het twijfelachtig of ze de doelstelling zullen halen. In die laatste groep zitten veel projecten nog in de ontwikkelingsfase.
Flevoland is de provincie waar de meeste windenergie zal worden opgewekt. De doelstelling is 1400 megawatt in het jaar 2020. De helft hiervan is al gerealiseerd. Meer dan 300 megawatt zit in de bouwfase en zal binnen afzienbare tijd worden opgeleverd. Groningen en Zuid-Holland behoren ook tot de grootste leveranciers van windenergie. Volgens de Monitor zitten in deze provincies nog relatief veel projecten in het voortraject en kunnen voor vertraging zorgen. Ook Friesland en Noord-Brabant hebben met deze problemen te maken. De provincies die de minste windenergie zullen leveren zijn Utrecht, Overijssel en Limburg.

Tags: monitor, wind op het land, windenergie, Nederland
energie vergelijken, goedkoopste stroom, echte groene stroom, SDE+ subsidiePosted in nieuws

rotterdam haven
september 5th, 2015 by wind

Convenant windenergie stadsregio Rotterdam
In 2009 sloten de overheid, provincie, Havenbedrijf Rotterdam en milieuorganisaties een convenant over de opwekking van windenergie in het havengebied van Rotterdam. In dit ‘Convenant Realisatie Windenergie in de Rotterdamse haven’ is vastgelegd dat er minimaal 300 megawatt aan windvermogen zal worden opgewekt in het jaar 2020. De huidige windmolens staan voornamelijk in openbaar havengebied in de Botlek en Europoort. De nieuwe windturbines zullen vooral gerealiseerd worden op Maasvlakte 2. Ook staan er een aantal gepland op de Noordzeeweg langs de Nieuwe Waterweg.
Locaties voor windenergie
In 2012 werd een tweede convenant ondertekend door de de gemeenten van de stadsregio Rotterdam en milieuorganisaties. Afgesproken werd dat in de regio vijftig nieuwe windturbines zouden worden geplaatst. Deze windturbines zullen gezamenlijk 150 megawatt moeten opwekken. Locaties voor de windturbines worden na goedkeuring opgenomen in de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM). De provincie Zuid-Holland publiceerde in augustus 2015 een nieuwsbericht dat ze een milieueffectonderzoek voorbereidt naar 32 alternatieve locaties voor windenergie. Wanneer een locatie geschikt is wordt deze opgenomen in de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM). De oorspronkelijke locaties uit het convenant van 2012 zijn goed voor zo’n 80 megawatt windenergie. De alternatieve locaties zouden 70 megawatt aan kansrijke windprojecten moeten opleveren.
echt groene stroom, pure energie, Qurrent energie

Posted in nieuws

augustus 30th, 2015 by wind

De Vereniging Zeeuwind is een van de grootste windcoöperaties in Nederland en zet zich in duurzame energie in Zeeland. De vereniging telt 1800 leden waaronder alle 13 Zeeuwse gemeenten en bedrijven. De meerderheid van de leden is particulier. Om lid te zijn is een lening van minimaal 100 euro aan de coöperatie verplicht. Door deel te nemen in projecten van groene energie kan de vereniging duurzame elektriciteit leveren aan haar leden. Via een magazine en vergaderingen worden de leden en belangstellenden geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen.

In 2015 is een windturbine van het type Enercon E-92 geplaatst in de gemeente Borsele. In de gemeente staat ook de kernreactor van Borssele. De nieuwe windmolen is 78 meter hoog en heeft een rotor diameter van 92 meter. De windturbine heeft een vermogen van 2.3 MW en kan 7.600.000 kWh aan stroom produceren.

grootste windturbine, offshore windparken

Posted in nieuws

augustus 30th, 2015 by wind

windmolens op zee

Toekomst van windenergie (van Bloomberg)

Bloomberg is een bekende financiële dienstverlener uit Amerika die jaarlijks een prognose maakt over de ontwikkeling van elektriciteitsbedrijven.  Volgens Bloombergs New Energy Outlook zal duurzame energie zo’n 60% uitmaken van de totale hoeveelheid energie in het jaar 2040. Het bedrijf schat dat de komende 25 jaar het duizelingwekkende bedrag van 12 biljoen dollar geinvesteerd zal worden in energiecentrales. Hoewel windenergie sterk gegroeid is verwacht Bloomberg dat zonne-energie de voornaamste bron van groene stroom zal blijven. In 2016 zal er een toevoeging zijn van 52GW aan windenergie en 65GW aan zonne-energie. Bloomberg voorziet dat er tussen 2021-2025 minder windenergie centrales bij zullen komen (jaarlijks 49GW – 53GW erbij) maar dat de productie van zonne-energie jaarlijks zal blijven stijgen tot 113GW erbij in het jaar 2025 en 206GW extra in het jaar 2040. De sterke groei van de energiebehoefte zal voornamelijk naar Azie, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika gaan.

Subsidie windparken

In 2015 verschenen er verschillende artikelen over de toekomst van windenergie. Economen betoogden dat windenergie lang niet zo gunstig is als wordt voorgespiegeld. Veel gemeenten in Nederland zijn tegen plaatsing van windmolens binnen hen grenzen vanwege de lawaaioverlast. Als de windmolens op zee worden geplaatst kost dit veel meer geld dan op het land. Ook het onderhoud is fors duurder. Het Centraal Planbureau onderschreef de conclusie dat windmolenparken op zee de samenleving miljarden meer zouden kosten dan opleveren. Ook de economen Vermeend en van der Ploeg zien niets in windmolens op zee. Zij denken dat energiebesparing in huizen en gebouwen veel beter is voor onze Nederlandse economie. De sterk gesubsidieerde windparken op zee trekken veelal buitenlandse investeerders. Bovendien verwachten zij dat in 2020 er genoeg goedkope zonne-energie op de markt zal komen die tevens weer goedkoop opgeslagen kan worden in sterk verbeterde batterijen.

Windparken op zee

Het kabinet heeft aangegeven dat ze doorgaat met de ontwikkeling van windmolenparken op zee. De toekomst van windenergie is een speerpunt. De doelstelling in het Energieakkoord is dat er 4500 megawatt gerealiseerd zal worden door wind op zee in in het jaar 2023. Windparken op het land zullen 6000 megawatt moeten opbrengen. Door de windmolens op drie grote offshoreparken te concentreren hoopt het kabinet geld te besparen. Eerder wilde het kabinet meer kleine parken in zee aanleggen maar van dit idee zijn ze afgestapt. De grote offshoreparken zullen ongeveer 22 km uit de kust liggen.

Het eerste offshore windpark zal gebouwd worden voor de kust van Borsele zal in 2016 gereed moeten zijn. De kustgemeentes in Zuid-Holland zijn fel tegen de plannen om de nieuwe windparken zo dicht bij de kust te bouwen. Ze willen dat de windparken verder weg in zee komen te liggen zodat ze niet zichtbaar zijn vanaf de kust.Posted in nieuws, windenergie