Category: windenergie

juli 28th, 2017 by wind

grafiek
Aandeel hernieuwbare energie groeit 0,1%
Het afgelopen jaar steeg de opgewekte windenergie in Nederland met 20%. Dit was te danken aan de plaatsing van windmolens op zee. Hierdoor kwam er 600 megawatt bij aan windenergie. Door de aanleg van nieuwe zonnepanelen steeg het vermogen aan zonne-energie met 500 megawatt. Desondanks steeg het aandeel duurzame energie nauwelijks: het ging van 5.8% naar 5,9%. De cijfers waren behoorlijk teleurstellend maar ook zorgwekkend. In Europees verband is immers afgesproken dat het aandeel hernieuwbare energie 14 procent moet zijn in 2020. In dit tempo gaan we dat nooit halen.

Energieverbruik stijgt

De reden van deze kleine stijging is dat het totale energieverbruik in Nederland steeg met 4%. Deskundigen vinden dat er veel te weinig energie wordt bespaard en dat de overheid maatregelen moet treffen. Dit kan door hogere eisen te stellen aan de woningen. Een belangrijke maatregel is solatie dat veel energie bespaart. Vooral de industrie kan nog veel energie bespaard worden maar dit wordt nog onvoldoende gedaan. Er zijn afspraken gemaakt maar nog geen dwingende maatregelen.

Aan de andere kant is energiebesparing alleen niet voldoende. Een deskundige berekende dat als het energieverbruik niets was gegroeid, het aandeel duurzame energie op iets meer dan 6% was gekomen (maakt dat zo weinig verschil vraag ik me eigen af?). In zijn ogen moet de verduurzaming sneller en moeten er meer geinvesteerd worden in het bouwen van biomassa centrales, windparken en zonnepanelen.

Biomassa

Misschien dat het verrassend is maar de opwekking van hernieuwbare energie in Nederland gebeurt grotendeels door bio-energie.De belangrijkste bronnen van biomassa zijn afvalverbrandingsinstallaties (20,72 petajoules) voor biomassa huishoudens (19,04) en biogas (10,8). Zo kregen de afvalverbrandingsinstallaties van de minister meer dan 3 miljard subsidie om houtsnippers uit Canada te kopen en dit te verbranden in de ovens. De opgewekte energie telt dan mee als duurzame energie. Veel mensen vonden dit weggegooid geld en hadden liever gezien dat deze subsidie in windparken of zonnepanelen wordt gestopt.

groene energie van Qurrent

Posted in energie besparen, nieuws, windenergie

april 8th, 2017 by wind

Op 6 april werd de nieuwe hoofdsponsor van voetbalclub Feyenoord gepresenteerd. Groene energieleverancier Qurrent sponsort Feyenoord de komende vier jaar tot 2021. Vandaag werden hierover meer details bekend. De Telegraaf en de NOS schrijven dat met de deal zo’n 20 miljoen euro is gemoeid en dat dit bedrag kan oplopen naar 24 miljoen euro. Qurrent zelf is meer terughoudend. Zij hebben nog niet gezegd hoeveel geld er in het project wordt gestoken. Autofabrikant Opel was sinds 2013 de hoofdsponsor van Feyenoord maar maakte eind 2015 bekend dat ze het contract niet zouden verlengen.

Op het forum van Qurrent hebben de klanten gemengde gevoelens over het sponsorschap met Feyenoord. Mensen waren bezorgd of dit invloed had op de tarieven. Moet een groene energieleverancier een voetbalclub sponsoren met twintig miljoen euro? Voetballers verdienen immers behoorlijke salarissen. Qurrent zal ongetwijfeld berekend hebben dat de naamsbekendheid voor veel nieuwe klanten zal zorgen. Het doel van Qurrent is te groeien en groene energie te bevorderen. Door shirtsponsor te zijn van Feyenoord zullen veel Nederlanders bereikt worden.

Speciale Feyenoord aanbieding

Qurrent heeft een speciale Feyenoord aanbieding. Als men overstapt naar Qurrent en voor de speciale aanbieding kiest dan krijgt men het nieuwe officiële Feyenoord-shirt gratis cadeau. Dit shirt is vanaf juli 2017 verkrijgbaar. Tevens zijn in de aanbieding twee Windtegoeden inbegrepen (gegarandeerd 500 kWh). Een gemiddeld gezin verbruikt per jaar ongeveer 3300 kWh. Dit Windtegoed kan van de energienota worden afgetrokken.

Overstappen naar Qurrent

Mensen die overstappen naar Qurrent zijn niet alleen klant maar tegelijkertijd ook lid van de coöperatie. Klanten mogen meebeslissen over nieuwe projecten. Het stroometiket van Qurrent vermeld dat de duurzame energie voor 99% wordt opgewekt door Nederlandse windmolens en voor 1% uit Nederlandse zonneparken komt. Qurrent doet het erg goed in energievergelijkers waarbij het tot de goedkoopste energieleveranciers behoort.

Posted in nieuws, windenergie

april 7th, 2017 by wind

Een Garantie van Oorsprong (GvO) is een certificaat dat als bewijs dient dat bepaalde elektriciteit duurzaam geproduceerd is. Het Centraal Bureau voor de Statistiek deed in 2014 onderzoek naar de waarde van Nederlandse windcertificaten.

Waarde GvO niet transparant

Het CBS concludeerde dat een gemiddelde prijs moeilijk is in te schatten. Dit komt door verschillende redenen. Allereerst is de markt niet erg transparant. Er zijn relatief weinig transacties en de prijzen wisselen nogal. Een GvO heeft een geldigheidsduur van een jaar. Als het certificaat niet binnen een jaar is verkocht dan vervalt het. Een GvO op het einde van zijn looptijd is een stuk minder waard dan een nieuw uitgegeven certificaat. Ook speelt een rol waar de duurzame energie is geproduceerd. Een windcertificaat uit een nieuw windpark op zee (zeewind) ligt beter in de markt dan een certificaat van een verouderd windpark op land. Tevens wordt de meerderheid van de Nederlandse Gvo’s niet los verkocht. Dit maakt het lastig om de waarde van een los certificaat in te schatten.

Prijs GvO uit Nederland

Het CBS kwam uit op een prijs tussen de een en twee euro voor een Nederlands windcertificaat. WiseNederland schatte de waarde van een GvO Nederlandse wind op €2.50 – €10 euro. Onderzoeks- en adviesbureau CE Delft publiceerde nog niet zo lang geleden een factsheet naar de ontwikkeling van de prijzen van GvO’s. Het bedrijf schat de waarde van een Nederlands windcertificaat in 2016 op €2.50 hetgeen een lichte daling is t.o.v 2015 (€2.90). De hoogste prijs voor een Nederlandse GvO is voor zonne energie (ongeveer €2.75). Een GvO van biomassa uit Nederland kostte in 2015 ongeveer €1.25 maar CE Delft denkt de prijs is gedaald naar €0.70. In 2015 kocht het Rijksvastgoedbedrijf op een Climex-veiling 35.000 Nederlandse windcertificaten en 970.000 GvO’s met een verschillende achtergrond. Over de prijs werd geen concrete mededeling gedaan.

Prijs GvO buitenland

Een windcertificaat uit Europa is aanzienlijk goedkoper dan een die uit Nederland afkomstig is. CE Delft schat de waarde van een Europees windcertificaat op zo’n €0.40. De goedkoopste Garanties van Oorsprong komen van verouderde Scandinavische watercentrales. Vooral in Noorwegen zijn veel van dergelijke centrales. De prijs van een dergelijk certificaat ligt rond de €0.20. Het aanbod van Garanties van Oorsprong is groter dan de vraag. Omdat er steeds meer duurzame energie wordt geproduceerd is de verwachting dat de prijzen voor losse certificaten zullen dalen.

Vergroenen

Losse certificaten zijn bij uitstek geschikt om grijze energie te vergroenen. Grote energiebedrijven met kolen- en gascentrales en
energieleveranciers zijn afnemer van losse certificaten. Via het stroometiket kun je zien waar de stroom vandaan komt. Een mooi voorbeeld van vergroende stroom is Oxxio. Hun groene stroom kwam in 2015 voor 99.98% van waterkrachtcentrales. Echte groene stroom leveranciers zijn Pure Energie, Qurrent en Geenchoice.

duurzame energie van Qurrent

Posted in nieuws, windenergie, zonne-energie

januari 3rd, 2017 by wind

Ben je op zoek naar de goedkoopste stroom? Een energieleverancier die bovenaan staat in veel lijstjes is Budget Energie. Dit Nederlandse bedrijf heeft de ambitie om de beste online stroom- en gasleverancier te zijn. Met zijn lage tarieven en gemakkelijke overstap service trekt Budget Energie op het moment veel tevreden klanten. Er zijn al meer dan 250.000 huishoudens klant bij Budget Energie.

Groene energie?

Informatie hoe de energie van een energieleverancier is samengesteld staat vaak op aparte pagina. Bij Budget Energie staat deze informatie op de pagina van groene energie. Te lezen is dat de het bedrijf garant staat voor 100% groene stroom. In 2015 kwam deze duurzame energie voor 23% uit windenergie en 77% uit Italiaanse zonne-energie. Mensen die echte groene stroom willen hebben kunnen wellicht beter een andere leverancier kiezen. In Europa kunnen energieleveranciers groene certificaten kopen op de energiemarkt. Met deze certificaten mag men de ingekochte grijze energie (kolen- en gascentrales, nucleair) ‘vergroenen’. Groene certificaten uit Noorwegen (waterkrachtcentrales) en Italie (zonne-energie) zijn erg goedkoop en worden door veel energieleveranciers in Europa opgekocht om hun grijze energie te vergroenen. Het aandeel groene energie van Budget Energie kwam in 2015 voor 77% uit Italiaanse zonne-energie. Dit lijkt een duidelijke aanwijzing te zijn dat het hier om ‘vergroende stroom’gaat. Echte groene stroom komt voor bijna 100% uit (Nederlandse) windmolens.

Goedkoopste stroom

Ben je echter op zoek naar de goedkoopste stroom dan is Budget Energie een prima keus. Het bedrijf heeft alle stroom vergroend en scoort hiermee een kleine 6 bij Greenpeace die een lijst bijhoudt van groene stroomleveranciers. Notoire vervuilers zijn Essent, Delta en Nuon en zij scoren een dikke onvoldoende.

Overstappen?

Budget Energie heeft drie contracten. Het voordeel van een variabel contract is dat het een vrij opzegbaar contract is. De goedkoopste stroom krijg je bij een vast contract voor 1 of 3 jaar. De meeste klanten kiezen voor het contract 36 maanden vast tarief.

200 EUR cashback en 300 EUR voordeel

Posted in windenergie, zonne-energie

december 18th, 2016 by wind

Hoe weet je nu of je echte groene stroom hebt of niet? Deze informatie is te halen uit het stroometiket. Dit is een overzicht hoe je energie van de afgelopen 12 maanden is samengesteld. Hoeveel procent van je energie werd opgewekt door kolen, aardgas, wind of hernieuwbare bronnen? Het energiebedrijf is wettelijk verplicht om dit jaarlijks te tonen. Meestal wordt het bijgevoegd bij de jaarrekening. Maar je kan het stroometiket ook downloaden op het internet bij het energiebedrijf.

Echte groene energieleveranciers

Er zijn een paar energiebedrijven die al jaren in de voorhoede lopen als het op duurzame energie aankomt. Dit zijn Pure Energie en Qurrent. Hun duurzame energie bestaat voor 99% uit windenergie van Nederlandse bodem. De resterende 1% komt van zonne energie. Bij Pure Energie kan je zelf je windmolen kiezen. Het energiebedrijf heeft diverse windmolens staan in Nederlandse windparken. Bij Qurrent ben je zowel klant als lid van de coöperatie. Greenchoice tenslotte is wellicht het meest bekend. Ze hebben een goede klantenservice en werken hard om 100% echte groene stroom te leveren.

Vergroende stroom is sjoemelstroom

Vergroende stroom is grijze energie (kolen, aardgas) dat een certificaat heeft gekregen van groene energie. Deze certificaten zijn vrij verhandelbaar in Europa. Vooral van oude waterkrachtcentrales in Noorwegen zijn veel certificaten in omloop die voor weinig geld kunnen worden aangeschaft. Energieleveranciers mogen van de wet op deze manier hun grijze energie ‘vergroenen’ en hiermee naar klanten toe mooie sier maken. Koos je bij energiebedrijf Essent in 2015 voor groene stroom dan bestond deze voor 70% uit vergroende stroom… Voor een energiebedrijf is het eenvoudiger grijze energie te vergroenen dan om duurzame energie te produceren. Deze vergroende stroom wordt ook wel sjoemelstroom genoemd. Echte groene stroom wordt (bijna) 100% geproduceerd door windmolens van Nederlandse windparken. Kies uit welke windmolen jouw groene stroom komt

Is groene stroom duurder?

Op het moment is groene energie nog iets duurder maar als klant hoef je daar niets van te merken. De overheid geeft energieleveranciers namelijk subsidie als ze windenergie willen produceren. Qurrent, Pure Energie en GreenChoice hebben aanbiedingen voor echte groene stroom waarin fikse kortingen worden gegeven aan mensen die willen overstappen. Als je de tarieven bekijkt dan zijn grote energiebedrijven met grijze energie vaak duurder. Vooral Pure Energie slaagt erin om 100% duurzame energie te leveren tegen de laagste prijzen.
Kijk hier voor een scherp tarief voor echte groene stroom

Goedkope duurzame stroom uit Duitsland
Energiebedrijven krijgen het steeds beter voor elkaar om goedkoop groene stroom te produceren. De prijsverschillen met grijze energie (kolen, aardgas, nucleair) worden elk jaar steeds kleiner. In Duitsland werden de kerncentrales vervroegd gesloten na de kernramp in 2011 in het Japanse Fukushima. Duitsland zette hierna al zijn kaarten op duurzame energie. Het gevolg is dat energieleveranciers goedkoop duurzame energie kunnen importeren uit Duitsland. Het Nationaal Energieakkoord gaat uit van 14% hernieuwbare energie in 2020 wat Nederland zou moeten produceren. Op zee worden nu grote windmolenparken ontwikkeld met windturbines die wel meer dan 200 meter hoog zijn. Een aantal van deze windparken komen dichtbij de Nederlandse kust te leggen.

Posted in windenergie

december 12th, 2016 by wind

Het tweede gedeelte van het offshore windpark Borssele wordt gebouwd door het consortium onder leiding van Shell. Afgelopen zomer greep Shell mis. Het eerste gedeelte van het windmolenpark (ook wel Borssele 1 en 2 genoemd) wordt gebouwd door Dong Energy. Het Deense bedrijf bood destijds 7,27 cent subsidie per kilowattuur hetgeen een record was in Nederland. Het consortium van Shell heeft een bod gedaan van 5,45 cent subsidie per kilowattuur. Dit bod was het laagst en hiermee haalde het de bouw binnen van Windpark Borssele 3 en 4.

Tweede windmolenpark Borssele

In het consortium zitten Van Oord, Eneco, Mitsubishi-dochter DGE en Shell. Ieder bedrijf heeft zijn eigen inbreng. Shell organiseert de bouw van Borssele 3 + 4. De windturbines worden bestelt bij Vestas de Deense fabrikant van windturbines. Van Oord zal de windmolens installeren. Energieleverancier Eneco neemt de groene stroom af. DGE zorgt voor de financiering van het hele project. De subsidie van de overheid aan windpark Borssele 3 + 4 bedraagt slechts 5,45 cent per kilowattuur. De overheid ging uit van een maximum bedrag van 12,4 cent subsidie per kilowattuur. Als de andere 3 windparken ook 5,45 cent per kilowattuur kosten (of minder) dan kan de overheid tot wel 12 miljard euro besparen op SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie). De minister denkt dat als de ontwikkelingen zo blijven doorgaan er over 7.5 jaar geen subsidie meer nodig is om windenergie op te wekken.

Windparken Zuid- en Noord-Holland

Naast Borssele 3 en 4 zullen er nog drie windmolenparken worden aangelegd voor de kust van van Zuid- en Noord-Holland. Deze offshore windmolenparken zullen in 2017, 2018 en 2019 worden uitgegeven. Ze komen te liggen ter hoogte van Noordwijk en Egmond. Er is veel weerstand in de kustgebieden van Zuid- en Noord-Holland. De plaatselijke overheden en bedrijven denken dat de horizon vervuild zal geraken. Ze pleiten ervoor dat de parken verder weg in zee gebouwd zullen worden. Dit zal echter te veel geld kosten. Hoe dichter de windparken bij de kust gebouwd worden, hoe goedkoper de kosten.

Posted in nieuws, windenergie

windmolens op zee
december 10th, 2016 by wind

Gisteren werd bekend gemaakt dat Siemens Nederland een hogere omzet en winst had behaald. De omzet verdubbelde bijna van €1,1 miljard naar €2,1 miljard. Dit was mede te danken aan de windparken waarin Siemens Nederland werkzaam is. Het bedrijf was voorheen vooral actief in de telecom sector maar heeft zijn focus verlegd naar duurzame energie. Andere activiteiten zijn in de gezondheidszorg, datamanagement, product design software en smart grid energy oplossingen. Er werken in Nederland zo’n 2300 mensen bij Siemens.

Siemens windparken

Siemens Nederland leverde de windturbines voor offshore windmolenpark Gemini dat boven de kust van Groningen ligt. Er staan 150 windmolens in windpark Gemini. Elke windturbine heeft een vermogen van 4 megawatt (MW). De laatste windturbine werd in augustus 2016 geplaatst. Met de 600 Mw aan duurzame energie kunnen 1,5 miljoen mensen van elektriciteit worden voorzien. De overheidssubsidie voor duurzame energie (SDE) bedraagt 4,5 miljard euro dat in 15 jaar tijd wordt uitgekeerd. Hiermee moet de groene stroom van Siemens windparken Gemini kunnen concurreren met de grijze stroom uit centrales. De opgewekte groene stroom in Gemini wordt afgenomen door het Zeeuwse nutsbedrijf Delta.

Siemens Nederland bouwde ook het windpark Westermeerwind in de Noordoostpolder. Dit windpark werd in juni 2016 opgeleverd. Er staan 48 turbines van 3 (MW) megawatt die door Siemens zijn geleverd. De ashoogte is 95 meter en de tiphoogte (inclusief de wieken) is 149 meter. In Westermeerwind werken 30 mensen. Meerdere partijen waren betrokken bij de bouw van Westermeerwind. Stichting Koepel Windenergie Noordoostpolder was de iniatiefnemer van het project. Ventolines ontwikkelde het windpark en regelde de financiering. TenneT sloot het windpark aan op het hoogspanningsnet. Energiebedrijf Eneco neemt de opgewekte windenergie af voor de komende 15 jaar. In 2017 kunnen ook inwoners uit de Noordoostpolder deelnemen in het windpark door middel van obligaties of aandelen.

Posted in nieuws, windenergie

november 17th, 2016 by wind

as van de windmolen
In de komende jaren zal een sloop van honderden windturbines plaats vinden. Hoewel het in een flink gedeelte om verouderde windturbines gaat worden ook tal van kwalitatief goede windmolens gedemonteerd. Eigenaren krijgen op een gegeven moment geen subsidie meer voor de molens. De windmolens zijn na 10 jaar vaak technisch nog prima in orde. Echter zonder subsidie is het een stuk voordeliger om ze te ontmantelen en door te verkopen dan ze in bedrijf te houden. Omdat ook de energieprijzen laag liggen is de keus voor veel eigenaren snel gemaakt.

In 2014 was er een rel toen uitkwam dat sommige sloop windmolens nog maar 6 jaar oud waren. De eigenaren besloten echter tot sloop om wederom subsidie op te strijken voor de nieuwe molens. Inmiddels zijn de subsidieregels bijgesteld. Als men in aanmerking wilt komen voor subsidie om een windturbine te vervangen moet deze minimaal 13 jaar in gebruik zijn wanneer de subsidieaanvraag wordt ingediend. Als de levensduur korter is dan 13 jaar dan moet de nieuwe molen minimaal 1 MW extra vermogen leveren. Ter vergelijking: een kleine (oude) windmolen levert 1 MW terwijl de grootste turbines (tot wel 200 meter hoog) zo’n 8 MW leveren.

Tweedehands windturbines

Er is een grote vraag naar tweedehands windturbines. De sloop windmolens uit Nederland en Duitsland worden vaak verkocht aan bedrijven in Italie en Ierland. De goedkoopste modellen gaan naar Zuid-Amerika en Afrika. Een tweedehands model levert pakweg de helft op van de nieuwwaarde. Er zijn inmiddels diverse websites waar geinteresseerden een tweedehands windturbine kunnen kopen. Een voorbeeld hiervan is de site Gebrauchtewindkraftanlagen.com waar zo’n 20 windturbines te koop staan. De kleinste types zijn 30 meter hoog. Het grootste model is de Vestas V80 (2 megawatt) met een hoogte van 100 meter.

Protesten tegen windturbines

Bij het bouwen van windturbines op het land is veel tegenwerking van de gemeenten, provincies en particulieren. Minister Kamp stelde een tijdje geleden vast dat acht provincies achterliepen in de planning en realisatie van windprojecten. Provincies stellen meestal zware eisen om de bouw zoveel mogelijk te ontmoedigen. Windturbines in Noord-Holland bijvoorbeeld moeten in rijen van 6 opgesteld staan en op minimaal 600 meter van de bebouwde kom staan. Deze voorwaarden zijn zwaarder dan de wettelijke eisen. Friesland verbood zelfs een windmolen in het dorp Reduzum bij Leeuwarden die vervangen moest worden. De inwoners stonden juist positief tegen een nieuwe windturbine maar de provincie Friesland wil geen molens meer op het vaste land. Ze wil nieuwe turbines concentreren in een windpark in het IJsselmeer.

Posted in nieuws, windenergie

november 16th, 2016 by wind

windturbine op het land

Kiezen voor goedkope windenergie bij je energieleverancier

Je kan je steentje bij dragen aan de natuur door te kiezen voor windenergie. De energieleverancier met het meest goedkope windenergie is Nuon. Bij Qurrent kan je ook kiezen om ‘windtegoed’ aan te schaffen.

Windtegoed bij Qurrent

Eén windmolen kan gemiddeld 500 huishoudens per jaar voorzien van elektriciteit. Windmolens zijn al een bekend beeld in Nederland. Zo zijn er verschillende windmolenparken te vinden. Windenergie is een duurzame en goedkope energiebron.

Bij energieleverancier Qurrent is het mogelijk om ‘windtegoed’ aan te schaffen. Voor € 55,- per stuk koop je als het ware een stukje windmolen. Hierdoor wek je dus je eigen energie op. Dit is dus een manier om geld te besparen. Echter is het aan te raden om te kiezen voor de goedkoopste energieleverancier met windenergie, hierdoor is je besparing namelijk veel hoger. Wanneer je ieder jaar overstapt van energieleverancier, kan je namelijk gebruik maken van welkomstkortingen. Uit onderzoek is gebleken dat wanneer je ieder jaar overstapt, je goedkoper uit bent dan te kiezen voor het windtegoed van Qurrent.

Goedkope windenergie bij Nuon

Alle energieleveranciers zijn verplicht door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om stroometiketten af te geven. Hierdoor kan je zien wat de herkomst is van de energie. Veel energieleveranciers halen hun energie ook (deels) uit het buitenland. Bij andere energieleveranciers kan je ook kiezen waar je stroom vandaan komt. Zo hebben ze bijvoorbeeld verschillende pakketten voor zonne-energie en energie dat opgewekt is uit waterkrachtcentrales. Uiteraard kan je nog kiezen voor grijze energie, echter is de prijs voor groene energie vaak gelijk aan dat van grijs.

Onder andere bij energieleverancier Nuon kan je kiezen voor goedkope windenergie die 100% afkomstig is uit Nederland. Zowel Qurrent als Pure Energie leveren 99% windenergie uit Nederland en 1% zonne-energie uit Nederland. Deze energieleveranciers zijn de beste opties wanneer je op zoek bent naar windenergie.

Posted in windenergie

november 14th, 2016 by wind

windmolens op zee

Windpark Borssele goedkoopste ter wereld

Deze zomer werd bekend dat het Deense energiebedrijf Dong Energy een windmolenpark gaat aanleggen voor de Zeeuwse kust. Het bedrijf was de winnaar van een energie veiling met 38 bieders. De overheid geeft subsidie aan energiebedrijven als ze windmolens bouwen op zee. Degene die het laagste bedrag bood mocht het windpark bij Borssele aanleggen. Dong Energy bood 7,27 cent en dit was ruim onder het maximum bedrag van 12,4 cent subsidie per kilowattuur. Het laagste bedrag tot nu toe (wereldwijd) was 10,3 cent subsidie. De minister was erg blij met het nieuws. Doordat er veel minder subsidie hoeft te worden uitgekeerd bespaart de overheid maar liefst 2,7 miljard euro. Goedkope windenergie begint steeds meer vormen aan te nemen. De overheid zorgt voor de vergunningen en sluit het windpark aan op het elektriciteitsnet. Windpark Borssele wordt het goedkoopste offshore windpark ter wereld worden.

Borssele 1,2,3 en 4
Het nieuwe windpark ligt 22km van Borssele en zal in de nabije toekomst 1400 megawatt leveren. Het zal dan het grootste windpark van de wereld zijn. Dong Energy zal op de helft van het park (Borssele 1 en 2) grote windmolens bouwen van 8 megawatt (MW). Borssele 3 en 4 tellen ieder 350 megawatt en zullen later geveild worden. De windparken op zee leveren tevens hoogwaardige banen op en ook de haven van Vlissingen profiteert van het offshorepark bij Borssele.

Goedkope windenergie

In de zomer was het bod van 7,27 cent subsidie per kilowattuur een doorbraak. Inmiddels (in november 2016) is het record alweer verbroken. Het Zweedse Vattenfall (waaronder energiebedrijf NUON valt) heeft een bod uitgebracht van 4,99 cent per kilowattuur. Vattenfall mag nu een windpark gaan aanleggen in de Deense wateren. Dit is tegelijkertijd ook weer goed nieuws voor de Nederlandse windparken. Behalve Borssele worden er nog vier andere grote parken gebouwd voor de kust van Zuid-Holland en Noord-Holland. Hoewel er veel protest was tegen de offshoreparken langs de kust zet de overheid door. Veel bewoners op het land willen geen windmolens in hen achtertuin. Windmolens op zee zijn weliswaar een stuk duurder maar stuiten op veel minder weerstand. Het kabinet wilt voldoen aan de Europese richtlijn van 16% duurzame energie in 2013. Doordat de subsidies nu veel lager uitpakken zal goedkope windenergie sterk gaan groeien.

Posted in windenergie