Category: windenergie

maart 12th, 2021 by wind

De grootste windmolen ter wereld staat sinds enige tijd in Nederland. De Haliade-X staat op de Rotterdamse Maasvlakte en is 260 meter hoog. Het vermogen is 12MW en dit is genoeg om 16.000 huishoudens van stroom te voorzien.

Windmolen testen
Het doel van de Haliade-X is niet zozeer de stroomvoorziening maar het testprogramma staat voorop. De eigenaar is GE Renewable Energy en heeft TNO ingehuurd om de molen aan een grondig onderzoek te onderwerpen. Voldoet de windmolen aan de kwaliteitsnormen en veiligheidseisen? Als alles goed werkt dan kan de molen gecertificeerd worden. In de nabije toekomst komen dit soort windmolens op de Noordzee te staan. Zij moeten straks een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzame energie van Nederland. Voordat het zover is moeten ze perfect werken en geen storingen hebben. Een reparatie op zee is veel lastiger (en duurder) dan op land.
Groene energie

In 2019 kwam van alle verbruikte energie in Nederland 18% uit duurzame energie. Dit aandeel moet naar 27% in 2030. In 2050 zou al onze energie duurzaam opgewekt moeten worden. Er wordt wel aan getwijfeld of dit realistisch is. De regering zou graag een nieuwe kerncentrale willen bouwen en Borsele langer open willen houden.

Duurzame energie

Echte groene stroom
Energie aanbiedingen met cadeau
Energie vergelijken

Posted in windenergie

maart 26th, 2018 by wind

Het Japanse Mitsubishi steekt de komende jaren 5 miljard euro in Nederlandse en Britse windmolenparken. De kosten van een windpark worden steeds lager en het rendement aantrekkelijker. Mitsubishi wil tevens de nodige kennis opdoen om straks dergelijke windpark projecten in Azie uit te voeren.

Mitsubishi windenergie Belgie

Voor Mitsubishi is het niet de eerste keer dat ze geld investeren in een Europees windpark. Diamond Generating Europe is een divisie van Mitsubishi Corporation. In 2016 werkte deze divisie al samen met Eneco en Elicio om het offshore windpark Norther te bouwen. Dit windpark ligt 23 kilometer uit de Belgische kust en kost 1.1 miljard euro. De windturbines worden geleverd door het Deense bedrijf Vestas. Als Norther volledig in gebruik is genomen dan zal het 350 megawatt aan duurzame energie opwekken. Elicio is een Belgische energieproducent van hernieuwbare energie. Zij is voor 50% eigenaar van Norther. Eneco en Mitsubishi hebben ieder een aandeel van 25%.
Windpark Borssele

Voor de kust van Borssele in Zeeland verrijst een van de grootste windparken ter wereld. Shell, Eneco en Mitsubishi hebben een belang van 90% in windpark Borssele 3 en 4. Om onbekende redenen willen ze dit belang halveren naar 45% zo berichte Bloomberg. Alleen Van Oord wil zijn belang van 10% behouden.

Duurzame energie

Echte groene stroom
Energie aanbiedingen met cadeau
Energie vergelijken

Posted in windenergie

november 29th, 2017 by wind

Energiebedrijf Nuon sloot onlangs weer een nieuw contract voor Windpark Wieringermeer. Bouwbedrijf BAM gaat meewerken aan de funderingen van de windturbines. Het windpark ligt in de Wieringermeerpolder in de kop van Noord-Holland. Nuon heeft er een samenwerkingsverband met Energieonderzoek Centrum Nederland. In 2018 wordt begonnen met de aanleg van het windpark. In 2020 zou het gereed moeten zijn.
100 windturbines gepland

Aanvankelijk was Windcollectief Wieringermeer bij de bouw betrokken maar het collectief trok zich terug. De financiële risico’s werden te groot bevonden. Het windcollectief zal zich wel blijven inzetten voor het windpark maar hun (toekomstige) windmolens zijn overgedragen aan Nuon. De komende twee jaar zullen 100 nieuwe windturbines gebouwd worden. Hiervan zullen 82 windmolens onder het beheer van Nuon vallen. Zeventien windmolens zijn van ECN en 1 windmolen zal voor de lokale bewoners zijn.

oude windmolens verdwijnen

Er staan op het moment zo’n 34 solitaire windmolens op boerenerven. Deze windmolens zijn verkocht aan het buitenland en beginnen daar een tweede leven. De nieuwe windturbines zullen in een andere opstelling worden gebouwd. Hierdoor zal het uiterlijk van het landschap opknappen en minder rommelig overkomen. Een nieuwe windturbine zal 3-4 MW produceren. In totaal zal er straks 300-400 MW aan groene stroom worden geproduceerd. Dit is goed voor elektriciteit aan minstens 280.000 huishoudens.
grootste windmolen

De allergrootste windturbines ter wereld produceren zo’n 8 MW. Deze megamolens staan in offshore windparken om de overlast voor omwonenden te beperken. Toch zijn er ook een aantal grote windturbines op het vaste land van Nederland te vinden. Dichtbij Windpark Wieringermeer staat windpark de Ambtenaar. Hier is een windturbine te zien die 7.58 MW aan windenergie produceert. Dit type windmolens zijn tevens te vinden in Windpark Noordoostpolder. In Windpark Wieringermeer zullen deze enorme windturbines niet gebouwd worden. De normen voor geluid en schaduw zullen goed worden nageleefd. Wel biedt het windpark een burenregeling aan direct omwonenden. Er zal ieder jaar 429.000 euro worden uitgekeerd aan 330 huishoudens. Zo kunnen zij mee profiteren van de aanwezigheid van Windpark Wieringermeer.

Posted in nieuws, windenergie

november 7th, 2017 by wind

Siemens Gamesa schrapt 6000 banen
Siemens nam in april 2017 het Spaanse windbedrijf Gamesa over nadat de Europese Commissie toestemming had gegeven. Volgens Europa blijven er voldoende concurrenten over. Siemens is een marktleider bij het produceren van offshore windturbines . Gamesa is sterk in de opkomende markten. Vandaag kwam het nieuws naar buiten dat het nieuwe bedrijf 6000 banen schrapt om dat de inkomsten met 12% was gedaald.
Gamesa
Gamesa werd in 1976 opgericht en bouwde zijn eerste windmolens in 1995. In vier jaar tijd wist Gamesa zich op te werken tot de belangrijkste producent van windturbines in Spanje. Hierna vond er een sterke expansie plaats in Amerika, China, India en Brazilie. Op het moment werken er ruim 6700 werknemers. Siemens is actief in de windenergie sector sinds 2004.

India
De tegenvallende resultaten zijn volgens Siemens Gamesa te wijten aan de Indiase markt. De overheid in India wil een paar centrale veilingen houden in maart 2018 waarna de inkomsten van Gamesa een sterke daling vertoonden. Siemens verwacht dat de situatie weer normaal is in 2019. Ook de prijzen staan onder druk in India en in het Verenigd Koninkrijk. Er werden 15% minder orders geboekt voor onshore windturbines. In Amerika, Brazilie n China gingen de verkopen wel volgens planning.

Offshore windturbines
Een sterke groei was te zien bij de offshore windturbines. Overheden kiezen steeds vaker voor een windfarm op zee dan een windpark op het land. Siemens Gamesa heeft inmiddels meer dan 11 GW aan offshore windturbines geinstalleerd . Dit is goed voor 65% van het totaal.
Grootste windturbine, Groene hosting, offshore vacatures, offshore windparken

Posted in windenergie

juli 28th, 2017 by wind

Aandeel hernieuwbare energie groeit 0,1%
Het afgelopen jaar steeg de opgewekte windenergie in Nederland met 20%. Dit was te danken aan de plaatsing van windmolens op zee. Hierdoor kwam er 600 megawatt bij aan windenergie. Door de aanleg van nieuwe zonnepanelen steeg het vermogen aan zonne-energie met 500 megawatt. Desondanks steeg het aandeel duurzame energie nauwelijks: het ging van 5.8% naar 5,9%. De cijfers waren behoorlijk teleurstellend maar ook zorgwekkend. In Europees verband is immers afgesproken dat het aandeel hernieuwbare energie 14 procent moet zijn in 2020. In dit tempo gaan we dat nooit halen.
Energieverbruik stijgt

De reden van deze kleine stijging is dat het totale energieverbruik in Nederland steeg met 4%. Deskundigen vinden dat er veel te weinig energie wordt bespaard en dat de overheid maatregelen moet treffen. Dit kan door hogere eisen te stellen aan de woningen. Een belangrijke maatregel is isolatie dat veel energie bespaart. Vooral de industrie kan nog veel energie bespaard worden maar dit wordt nog onvoldoende gedaan. Er zijn afspraken gemaakt maar nog geen dwingende maatregelen.

Aan de andere kant is energiebesparing alleen niet voldoende. Een deskundige berekende dat als het energieverbruik niets was gegroeid, het aandeel duurzame energie op iets meer dan 6% was gekomen (maakt dat zo weinig verschil vraag ik me eigen af?). In zijn ogen moet de verduurzaming sneller en moeten er meer geinvesteerd worden in het bouwen van biomassa centrales, windparken en zonnepanelen.
Biomassa

Misschien dat het verrassend is maar de opwekking van hernieuwbare energie in Nederland gebeurt grotendeels door bio-energie.De belangrijkste bronnen van biomassa zijn afvalverbrandingsinstallaties (20,72 petajoules) voor biomassa huishoudens (19,04) en biogas (10,8). Zo kregen de afvalverbrandingsinstallaties van de minister meer dan 3 miljard subsidie om houtsnippers uit Canada te kopen en dit te verbranden in de ovens. De opgewekte energie telt dan mee als duurzame energie. Veel mensen vonden dit weggegooid geld en hadden liever gezien dat deze subsidie in windparken of zonnepanelen wordt gestopt.

energie vergelijken, goedkoopste stroom, echte groene stroom

Posted in energie besparen, nieuws, windenergie

april 8th, 2017 by wind

Op 6 april werd de nieuwe hoofdsponsor van voetbalclub Feyenoord gepresenteerd. Groene energieleverancier Qurrent sponsort Feyenoord de komende vier jaar tot 2021. Vandaag werden hierover meer details bekend. De Telegraaf en de NOS schrijven dat met de deal zo’n 20 miljoen euro is gemoeid en dat dit bedrag kan oplopen naar 24 miljoen euro. Qurrent zelf is meer terughoudend. Zij hebben nog niet gezegd hoeveel geld er in het project wordt gestoken. Autofabrikant Opel was sinds 2013 de hoofdsponsor van Feyenoord maar maakte eind 2015 bekend dat ze het contract niet zouden verlengen.
Update
Greenchoice heeft Qurrent overgenomen in 2018. De bedrijven gaan nu samen verder onder de naam van Greenchoice. De website van Qurrent is nog online maar de diensten zijn voortaan wel van Greenchoice.

Op het forum van Qurrent hebben de klanten gemengde gevoelens over het sponsorschap met Feyenoord. Mensen waren bezorgd of dit invloed had op de tarieven. Moet een groene energieleverancier een voetbalclub sponsoren met twintig miljoen euro? Voetballers verdienen immers behoorlijke salarissen. Qurrent zal ongetwijfeld berekend hebben dat de naamsbekendheid voor veel nieuwe klanten zal zorgen. Het doel van Qurrent is te groeien en groene energie te bevorderen. Door shirtsponsor te zijn van Feyenoord zullen veel Nederlanders bereikt worden.

Speciale Feyenoord aanbieding

Qurrent had een speciale Feyenoord aanbieding. Als men overstapte naar Qurrent en voor de speciale aanbieding kiest dan krijgt men het nieuwe officiële Feyenoord-shirt gratis cadeau. Dit shirt is vanaf juli 2017 verkrijgbaar. Tevens zijn in de aanbieding twee Windtegoeden inbegrepen (gegarandeerd 500 kWh). Een gemiddeld gezin verbruikt per jaar ongeveer 3300 kWh. Dit Windtegoed kan van de energienota worden afgetrokken. Bekijk hier de energie aanbiedingen met een cadeau.

Overstappen naar Qurrent

Mensen die overstappen naar Qurrent zijn niet alleen klant maar tegelijkertijd ook lid van de coöperatie. Klanten mogen meebeslissen over nieuwe projecten. Het stroometiket van Qurrent vermeld dat de duurzame energie voor 99% wordt opgewekt door Nederlandse windmolens en voor 1% uit Nederlandse zonneparken komt. Qurrent doet het erg goed in energievergelijkers waarbij het tot de goedkoopste energieleveranciers behoort. Het bedrijf is sinds augustus 2018 een onderdeel van Greenchoice.

Posted in nieuws, windenergie

april 7th, 2017 by wind

Een Garantie van Oorsprong (GvO) is een certificaat dat als bewijs dient dat bepaalde elektriciteit duurzaam geproduceerd is. Het Centraal Bureau voor de Statistiek deed in 2014 onderzoek naar de waarde van Nederlandse windcertificaten.
Waarde GvO niet transparant

Het CBS concludeerde dat een gemiddelde prijs moeilijk is in te schatten. Dit komt door verschillende redenen. Allereerst is de markt niet erg transparant. Er zijn relatief weinig transacties en de prijzen wisselen nogal. Een GvO heeft een geldigheidsduur van een jaar. Als het certificaat niet binnen een jaar is verkocht dan vervalt het. Een GvO op het einde van zijn looptijd is een stuk minder waard dan een nieuw uitgegeven certificaat. Ook speelt een rol waar de duurzame energie is geproduceerd. Een windcertificaat uit een nieuw windpark op zee (zeewind) ligt beter in de markt dan een certificaat van een verouderd windpark op land. Tevens wordt de meerderheid van de Nederlandse Gvo’s niet los verkocht. Dit maakt het lastig om de waarde van een los certificaat in te schatten.

Prijs GvO uit Nederland

Het CBS kwam uit op een prijs tussen de een en twee euro voor een Nederlands windcertificaat. WiseNederland schatte de waarde van een GvO Nederlandse wind op €2.50 – €10 euro. Onderzoeks- en adviesbureau CE Delft publiceerde nog niet zo lang geleden een factsheet naar de ontwikkeling van de prijzen van GvO’s. Het bedrijf schat de waarde van een Nederlands windcertificaat in 2016 op €2.50 hetgeen een lichte daling is t.o.v 2015 (€2.90). De hoogste prijs voor een Nederlandse GvO is voor zonne energie (ongeveer €2.75). Een GvO van biomassa uit Nederland kostte in 2015 ongeveer €1.25 maar CE Delft denkt de prijs is gedaald naar €0.70. In 2015 kocht het Rijksvastgoedbedrijf op een Climex-veiling 35.000 Nederlandse windcertificaten en 970.000 GvO’s met een verschillende achtergrond. Over de prijs werd geen concrete mededeling gedaan.

Prijs GvO buitenland

Een windcertificaat uit Europa is aanzienlijk goedkoper dan een die uit Nederland afkomstig is. CE Delft schat de waarde van een Europees windcertificaat op zo’n €0.40. De goedkoopste Garanties van Oorsprong komen van verouderde Scandinavische watercentrales. Vooral in Noorwegen zijn veel van dergelijke centrales. De prijs van een dergelijk certificaat ligt rond de €0.20. Het aanbod van Garanties van Oorsprong is groter dan de vraag. Omdat er steeds meer duurzame energie wordt geproduceerd is de verwachting dat de prijzen voor losse certificaten zullen dalen.

Vergroenen

Losse certificaten zijn bij uitstek geschikt om grijze energie te vergroenen. Grote energiebedrijven met kolen- en gascentrales en
energieleveranciers zijn afnemer van losse certificaten. Via het stroometiket kun je zien waar de stroom vandaan komt. Een mooi voorbeeld van vergroende stroom is Oxxio. Hun groene stroom kwam in 2015 voor 99.98% van waterkrachtcentrales. Echte groene stroom leveranciers zijn Pure Energie, Qurrent en Geenchoice.
Posted in nieuws, windenergie, zonne-energie

januari 3rd, 2017 by wind

Ben je op zoek naar de goedkoopste stroom? Een energieleverancier die bovenaan staat in veel lijstjes is Budget Energie. Dit Nederlandse bedrijf heeft de ambitie om de goedkoopste online stroom- en gasleverancier te zijn. Met zijn lage tarieven en gemakkelijke overstap service probeert Budget Energie klanten te verleiden om over te stappen. Er zijn al meer dan 250.000 huishoudens klant bij de energieleverancier.
Groene energie?

Informatie hoe de energie van een energieleverancier is samengesteld staat vaak op aparte pagina. Bij Budget Energie staat deze informatie op de pagina van groene energie. Te lezen is dat de het bedrijf garant staat voor 100% groene stroom. In 2015 kwam deze duurzame energie voor 23% uit windenergie en 77% uit Italiaanse zonne-energie. Mensen die echte groene stroom willen hebben kunnen wellicht beter een andere leverancier kiezen. In Europa kunnen energieleveranciers groene certificaten kopen op de energiemarkt. Met deze certificaten mag men de ingekochte grijze energie (kolen- en gascentrales, nucleair) ‘vergroenen’. Groene certificaten uit Noorwegen (waterkrachtcentrales) en Italie (zonne-energie) zijn erg goedkoop en worden door veel energieleveranciers in Europa opgekocht om hun grijze energie te vergroenen. Het aandeel groene energie van Budget Energie kwam in 2015 voor 77% uit Italiaanse zonne-energie. Dit lijkt een duidelijke aanwijzing te zijn dat het hier om ‘vergroende stroom’gaat. Echte groene stroom komt voor bijna 100% uit (Nederlandse) windmolens.

Goedkoopste stroom

Ben je echter op zoek naar de goedkoopste stroom dan is Budget Energie een prima keus. Het bedrijf heeft alle stroom vergroend en scoort hiermee een kleine 6 bij Greenpeace die een lijst bijhoudt van groene stroomleveranciers. Notoire vervuilers zijn Essent, Delta en Nuon en zij scoren een dikke onvoldoende.

Overstappen?

Budget Energie heeft drie contracten. Het voordeel van een variabel contract is dat het een vrij opzegbaar contract is. De goedkoopste stroom krijg je bij een vast contract voor 1 of 3 jaar. De meeste klanten kiezen voor het contract 36 maanden vast tarief.

100% Groene energie

Pure Energie
Greenchoice

Posted in windenergie, zonne-energie

december 12th, 2016 by wind

Het tweede gedeelte van het offshore windpark Borssele wordt gebouwd door het consortium onder leiding van Shell. Afgelopen zomer greep Shell mis. Het eerste gedeelte van het windmolenpark (ook wel Borssele 1 en 2 genoemd) wordt gebouwd door Ørsted. Het Deense bedrijf bood destijds 7,27 cent subsidie per kilowattuur hetgeen een record was in Nederland. Het consortium van Shell heeft een bod gedaan van 5,45 cent subsidie per kilowattuur. Dit bod was het laagst en hiermee haalde het de bouw binnen van Windpark Borssele 3 en 4.
Tweede windmolenpark Borssele

In het consortium zitten Van Oord, Eneco, Mitsubishi-dochter DGE en Shell. Ieder bedrijf heeft zijn eigen inbreng. Shell organiseert de bouw van Borssele 3 + 4. De windturbines worden bestelt bij Vestas de Deense fabrikant van windturbines. Van Oord zal de windmolens installeren. Energieleverancier Eneco neemt de groene stroom af. DGE zorgt voor de financiering van het hele project. De subsidie van de overheid aan windpark Borssele 3 + 4 bedraagt slechts 5,45 cent per kilowattuur. De overheid ging uit van een maximum bedrag van 12,4 cent subsidie per kilowattuur. Als de andere 3 windparken ook 5,45 cent per kilowattuur kosten (of minder) dan kan de overheid tot wel 12 miljard euro besparen op SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie). De minister denkt dat als de ontwikkelingen zo blijven doorgaan er over 7.5 jaar geen subsidie meer nodig is om windenergie op te wekken.

Windparken Zuid- en Noord-Holland

Naast Borssele 3 en 4 zullen er nog drie windmolenparken worden aangelegd voor de kust van van Zuid- en Noord-Holland. Deze offshore windmolenparken zullen in 2017, 2018 en 2019 worden uitgegeven. Ze komen te liggen ter hoogte van Noordwijk en Egmond. Er is veel weerstand in de kustgebieden van Zuid- en Noord-Holland. De plaatselijke overheden en bedrijven denken dat de horizon vervuild zal geraken. Ze pleiten ervoor dat de parken verder weg in zee gebouwd zullen worden. Dit zal echter te veel geld kosten. Hoe dichter de windparken bij de kust gebouwd worden, hoe goedkoper de kosten.
Posted in nieuws, windenergie

windmolens op zee
december 10th, 2016 by wind

Siemens stapt over naar windenergie
Gisteren werd bekend gemaakt dat Siemens Nederland een hogere omzet en winst had behaald. De omzet verdubbelde bijna van €1,1 miljard naar €2,1 miljard. Dit was mede te danken aan de windparken waarin Siemens Nederland werkzaam is. Het bedrijf was voorheen vooral actief in de telecom sector maar heeft zijn focus verlegd naar duurzame energie. Andere activiteiten zijn in de gezondheidszorg, datamanagement, product design software en smart grid energy oplossingen. Er werken in Nederland zo’n 2300 mensen bij Siemens.
Siemens windparken

Siemens Nederland leverde de windturbines voor offshore windmolenpark Gemini dat boven de kust van Groningen ligt. Er staan 150 windmolens in windpark Gemini. Elke windturbine heeft een vermogen van 4 megawatt (MW). De laatste windturbine werd in augustus 2016 geplaatst. Met de 600 Mw aan duurzame energie kunnen 1,5 miljoen mensen van elektriciteit worden voorzien. De overheidssubsidie voor duurzame energie (SDE) bedraagt 4,5 miljard euro dat in 15 jaar tijd wordt uitgekeerd. Hiermee moet de groene stroom van Siemens windparken Gemini kunnen concurreren met de grijze stroom uit centrales. De opgewekte groene stroom in Gemini wordt afgenomen door het Zeeuwse nutsbedrijf Delta.

Siemens Nederland bouwde ook het windpark Westermeerwind in de Noordoostpolder. Dit windpark werd in juni 2016 opgeleverd. Er staan 48 turbines van 3 (MW) megawatt die door Siemens zijn geleverd. De ashoogte is 95 meter en de tiphoogte (inclusief de wieken) is 149 meter. In Westermeerwind werken 30 mensen. Meerdere partijen waren betrokken bij de bouw van Westermeerwind. Stichting Koepel Windenergie Noordoostpolder was de iniatiefnemer van het project. Ventolines ontwikkelde het windpark en regelde de financiering. TenneT sloot het windpark aan op het hoogspanningsnet. Energiebedrijf Eneco neemt de opgewekte windenergie af voor de komende 15 jaar. In 2017 kunnen ook inwoners uit de Noordoostpolder deelnemen in het windpark door middel van obligaties of aandelen.
Posted in nieuws, windenergie

november 17th, 2016 by wind

Windmolens worden vervangen
In de komende jaren zal een sloop van honderden windturbines plaats vinden. Hoewel het in een flink gedeelte om verouderde windturbines gaat worden ook tal van kwalitatief goede windmolens gedemonteerd. Eigenaren krijgen op een gegeven moment geen subsidie meer voor de molens. De windmolens zijn na 10 jaar vaak technisch nog prima in orde. Echter zonder subsidie is het een stuk voordeliger om ze te ontmantelen en door te verkopen dan ze in bedrijf te houden. Omdat ook de energieprijzen laag liggen is de keus voor veel eigenaren snel gemaakt.
Subsidie windmolens veranderd
In 2014 was er een rel toen uitkwam dat sommige sloop windmolens nog maar 6 jaar oud waren. De eigenaren besloten echter tot sloop om wederom subsidie op te strijken voor de nieuwe molens. Inmiddels zijn de subsidieregels bijgesteld. Als men in aanmerking wilt komen voor subsidie om een windturbine te vervangen moet deze minimaal 13 jaar in gebruik zijn wanneer de subsidieaanvraag wordt ingediend. Als de levensduur korter is dan 13 jaar dan moet de nieuwe molen minimaal 1 MW extra vermogen leveren. Ter vergelijking: een kleine (oude) windmolen levert 1 MW terwijl de grootste turbines (tot wel 200 meter hoog) zo’n 8 MW leveren.

Tweedehands windturbines

Er is een grote vraag naar tweedehands windturbines. De sloop windmolens uit Nederland en Duitsland worden vaak verkocht aan bedrijven in Italie en Ierland. De goedkoopste modellen gaan naar Zuid-Amerika en Afrika. Een tweedehands model levert pakweg de helft op van de nieuwwaarde. Er zijn inmiddels diverse websites waar geinteresseerden een tweedehands windturbine kunnen kopen. Een voorbeeld hiervan is de site Gebrauchtewindkraftanlagen.com waar zo’n 20 windturbines te koop staan. De kleinste types zijn 30 meter hoog. Het grootste model is de Vestas V80 (2 megawatt) met een hoogte van 100 meter.

Protesten tegen windturbines

Bij het bouwen van windturbines op het land is veel tegenwerking van de gemeenten, provincies en particulieren. Minister Kamp stelde een tijdje geleden vast dat acht provincies achterliepen in de planning en realisatie van windprojecten. Provincies stellen meestal zware eisen om de bouw zoveel mogelijk te ontmoedigen. Windturbines in Noord-Holland bijvoorbeeld moeten in rijen van 6 opgesteld staan en op minimaal 600 meter van de bebouwde kom staan. Deze voorwaarden zijn zwaarder dan de wettelijke eisen. Friesland verbood zelfs een windmolen in het dorp Reduzum bij Leeuwarden die vervangen moest worden. De inwoners stonden juist positief tegen een nieuwe windturbine maar de provincie Friesland wil geen molens meer op het vaste land. Ze wil nieuwe turbines concentreren in een windpark in het IJsselmeer.

Tags: sloop windmolens, subsidie, tweedehands windturbinesgrootste windparken, offshore windparken

Posted in nieuws, windenergie

november 16th, 2016 by wind

Kiezen voor goedkope windenergie bij je energieleverancier
Je kan je steentje bij dragen aan de natuur door te kiezen voor windenergie. De energieleverancier met het meest goedkope windenergie is Nuon. Bij Qurrent kan je ook kiezen om ‘windtegoed’ aan te schaffen.

Windtegoed bij Qurrent
Windtegoed
Eén windmolen kan gemiddeld 500 huishoudens per jaar voorzien van elektriciteit. Windmolens zijn al een bekend beeld in Nederland. Zo zijn er verschillende windmolenparken te vinden. Windenergie is een duurzame en goedkope energiebron.

Bij energieleverancier Qurrent is het mogelijk om ‘windtegoed’ aan te schaffen. Voor € 55,- per stuk koop je als het ware een stukje windmolen. Hierdoor wek je dus je eigen energie op. Dit is dus een manier om geld te besparen. Echter is het aan te raden om te kiezen voor de goedkoopste energieleverancier met windenergie, hierdoor is je besparing namelijk veel hoger. Wanneer je ieder jaar overstapt van energieleverancier, kan je namelijk gebruik maken van welkomstkortingen. Uit onderzoek is gebleken dat wanneer je ieder jaar overstapt, je goedkoper uit bent dan te kiezen voor het windtegoed van Qurrent.

Stroometiket is verplicht
Alle energieleveranciers zijn verplicht door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om stroometiketten af te geven. Hierdoor kan je zien wat de herkomst is van de energie. Veel energieleveranciers halen hun energie ook (deels) uit het buitenland. Bij andere energieleveranciers kan je ook kiezen waar je stroom vandaan komt. Zo hebben ze bijvoorbeeld verschillende pakketten voor zonne-energie en energie dat opgewekt is uit waterkrachtcentrales. Uiteraard kan je nog kiezen voor grijze energie, echter is de prijs voor groene energie vaak gelijk aan dat van grijs.
Onder andere bij energieleverancier Nuon kan je kiezen voor goedkope windenergie die 100% afkomstig is uit Nederland. Zowel Qurrent als Pure Energie leveren 99% windenergie uit Nederland en 1% zonne-energie uit Nederland. Deze energieleveranciers zijn de beste opties wanneer je op zoek bent naar windenergie.

Tags: windenergie, Qurrent, windmolen, windtegoed
energie vergelijken, goedkoopste stroom

Posted in windenergie

november 14th, 2016 by wind

Windpark Borssele goedkoopste ter wereld

Deze zomer werd bekend dat het Deense energiebedrijf Dong Energy een windmolenpark gaat aanleggen voor de Zeeuwse kust. Het bedrijf was de winnaar van een energie veiling met 38 bieders. De overheid geeft subsidie aan energiebedrijven als ze windmolens bouwen op zee. Degene die het laagste bedrag bood mocht het windpark bij Borssele aanleggen. Dong Energy bood 7,27 cent en dit was ruim onder het maximum bedrag van 12,4 cent subsidie per kilowattuur. Het laagste bedrag tot nu toe (wereldwijd) was 10,3 cent subsidie. De minister was erg blij met het nieuws. Doordat er veel minder subsidie hoeft te worden uitgekeerd bespaart de overheid maar liefst 2,7 miljard euro. Goedkope windenergie begint steeds meer vormen aan te nemen. De overheid zorgt voor de vergunningen en sluit het windpark aan op het elektriciteitsnet. Windpark Borssele wordt het goedkoopste offshore windpark ter wereld.
Borssele 1,2,3 en 4
Het nieuwe windpark ligt 22km van Borssele en zal in de nabije toekomst 1400 megawatt leveren. Het zal dan het grootste windpark van de wereld zijn. Dong Energy zal op de helft van het park (Borssele 1 en 2) grote windmolens bouwen van 8 megawatt (MW). Borssele 3 en 4 tellen ieder 350 megawatt en zullen later geveild worden. De windparken op zee leveren tevens hoogwaardige banen op en ook de haven van Vlissingen profiteert van het offshorepark bij Borssele.

Goedkope windenergie

In de zomer was het bod van 7,27 cent subsidie per kilowattuur een doorbraak. Inmiddels (in november 2016) is het record alweer verbroken. Het Zweedse Vattenfall (waaronder energiebedrijf NUON valt) heeft een bod uitgebracht van 4,99 cent per kilowattuur. Vattenfall mag nu een windpark gaan aanleggen in de Deense wateren. Dit is tegelijkertijd ook weer goed nieuws voor de Nederlandse windparken. Behalve Borssele worden er nog vier andere grote parken gebouwd voor de kust van Zuid-Holland en Noord-Holland. Hoewel er veel protest was tegen de offshoreparken langs de kust zet de overheid door. Veel bewoners op het land willen geen windmolens in hen achtertuin. Windmolens op zee zijn weliswaar een stuk duurder maar stuiten op veel minder weerstand. Het kabinet wilt voldoen aan de Europese richtlijn van 16% duurzame energie in 2013. Doordat de subsidies nu veel lager uitpakken zal goedkope windenergie sterk gaan groeien.
energie vergelijken, goedkoopste stroom, echte groene stroom, SDE+ subsidie

Posted in windenergie

oktober 18th, 2016 by wind

Energiereuzen kiezen nog steeds voornamelijk voor grijze energie

Grijze energie blijkt nog steeds de norm in ons land. Door de opening van een aantal nieuwe kolencentrales de afgelopen jaren zitten grote energieleveranciers als Nuon, Essent, Delta en E.ON nog voornamelijk met grijze energie. Eneco is de enigste van de vijf grote energieleveranciers welke met een 7 een voldoende weet te score volgens het onderzoek van de Consumentenbond, Natuur & Milieu, Greenpeace en Wise.
Goedkope energie lijkt dus nog steeds hand in hand samen te gaan met grijze energie. Ondanks kleinere onderneming als Pure Energie en Qurrent al jaren laten zien dat 100% groene energie prima de concurrentie aan kan gaan met grijze energie kiezen grote energieleveranciers nog steeds voor fossiele brandstoffen. Hierdoor loopt Nederland het Europees besluit om in 2020 minimaal 14% van de energie duurzaam op te wekken niet te halen. Zolang de grote energieleverancier niet gaan investeren in duurzame energie opwekking, zullen we problemen houden met het verduurzamen van onze samenleving.

100% Nederlands groene energie

Een aantal jaar geleden kwam al aan het licht dat veel energieleveranciers groene energie verkochten onder groene energie certificaten van buitenlandse energieleveranciers. Vaak kopen energieleveranciers GvO’s uit Scandinavische landen op om Nederlands grijze energie te kunnen verkopen als groene energie. In Scandinavische landen lopen ze ver voor met duurzame energie als hier en daar hebben ze groene energie dan ook in overvloed. Door deze certificaten op te kopen mogen Nederlandse energieleverancier groene energie verkopen terwijl dit gewoon in Nederland grijs wordt opgewekt.

Wil jij zeker weten dat je 100% duurzame energie koopt welke ook opgewekt wordt in Nederland dan raden wij aan om 100% Nederlands groene energie af te nemen. Deze energie is in Nederland opgewekt en het geld wat je hiervoor betaald wordt voor een groot deel ook weer geinvesteerd in nieuwe duurzame projecten in eigen land. Op dit moment zijn onder andere Qurrent en Pure energie hier voorlopers in Nederland.

Duurzame energie

energie vergelijken, goedkoopste stroom, echte groene stroom, SDE+ subsidie

Posted in windenergie

maart 4th, 2016 by wind

Pure Energie behoort tot de allergroenste energieleveranciers. De stroom die Pure Energie produceert komt uit eigen zon- en windprojecten in Nederland. Er wordt geen stroom van buiten geïmporteerd; er wordt uitsluitend groene stroom geleverd die zelf opgewekt is. Pure Energie behoort met Qurrent al jarenlang tot de groenste energieleveranciers van Nederland.
Herkomst windenergie: stroometiket

Het stroometiket van Pure Energie vermeld dat de duurzame energie afkomstig is van verschillende windturbines en windparken in Nederland. Klanten kunnen stroom afnemen van een van onderstaande windturbines. Het grootste project tot nu toe staat in Dronten / Noordoostpolder waar een windpark is met 31 windmolens met een capaciteit aan energie voor bijna 11.000 huishoudens.
– Den Bosch: 1 windmolen
– Deventer: 2 nieuwe windturbines
– Dronten, Lelystad, Noordoostpolder: 31 windmolens
– Ede: 2 windmolens van bijna 100 meter hoog
– Moerdijk: Windpark Oud Dintel
– Rotterdam: Windpark Suurhoffbrug met 4 windmolens
– Steenbergen: Windpark Nieuw Prinsenland
– Terneuzen: 2 windmolens in Windpark De Griete
– Waddinxveen: 3 windturbines in Windpark Distripark

Levering van groen gas?
Het gas dat geleverd wordt komt van een Nederlandse gasleverancier. Het gas is vergroend en niet 100% groen. Groen gas wordt gewonnen door biomassa (hout, afval, diermeel) te vergisten. Omdat dit nog op een erg kleine schaal gebeurt is het moeilijk om er aan te komen. Biomassa kan ook verbrand worden. Het wordt dan omgezet in groene stroom.

klimaatneutraal
Pure Energie werkt volledig klimaatneutraal. Alle bedrijfsactiviteiten van het bedrijf die broeikasgassen veroorzaken worden zoveel mogelijk tegengegaan. Het restant wordt gecompenseerd door CO2 credits te kopen van Gold Standard.

Zonne-energie
Een procent van de geleverde groene energie komt van een eigen zonnecentrale in Enschede. De andere 99% komt van de windmolens in Nederland. Zakelijke gebruikers kunnen zonnepanelen kopen bij Pure Energie.
Energie vergelijken

echte groene stroom, energie aanbieding met cadeau, energie vergelijken

Posted in energie besparen, windenergie

maart 3rd, 2016 by wind

schone energie

Als je als consument windstroom afneemt hoef je niet veel duurder uit te zijn dan met gewone energie. Op de energievergelijker staan veel aanbiedingen op een rij. De duurzame energieleveranciers Vandebron en Pure Energie scoren hierin goed. In de top 20 staan verschillende energiepakketten van 100% schone energie.

100% schone energie
Pure Energie behoort tot de schoonste energiebedrijven in Nederland. De opgewekte energie komt uitsluitend van windmolens die in Nederland staan. en is 100% schoon.
Ook energiebedrijf Qurrent heeft aantrekkelijk geprijsde energiepakketten die niet veel duurder zijn dan grijze energie (uit kolen- en gascentrales). Onder 100% schone energie wordt verstaan dat alle energie ook echt groen is en niet ‘vergroend’. Dit is een truc die veel vervuilende energiebedrijven toepassen.

grijze energie veranderen in groen
Het is legaal dat een energiebedrijf ‘Garanties van Oorsprong’ (GvO’) koopt op de vrije markt. In Noorwegen bijvoorbeeld zijn veel oude waterkrachtcentrales die een overschot aan duurzame energie produceren. De bijbehorende certificaten (GvO’s) worden opgekocht door buitenlandse energiebedrijven. Doordat er veel aanbod is van GvO’’s is de prijs laag. De energie die uit gas- en kolencentrales is opgewekt (‘grijze energie’) wordt met de GvO’’s ‘vergroend’ en op de energiemarkt gebracht als ‘groene energie’. Voor het energiebedrijf is dit een stuk goedkoper dan om zelf windparken aan te leggen. Als consument denk je wellicht milieubewust te handelen terwijl je energie grotendeels uit fossiele brandstoffen is opgewekt.

stroometiket
De herkomst van je stroom kan je achterhalen door het ‘stroometiket’ in te zien. Zo krijg je bij Oxxio te lezen dat er geen ‘discussie is of je groene of grijze stroom krijgt maar dat je altijd groene stroom krijgt’. Het stroometiket van Oxxio maakt duidelijk dat de stroom voor maar liefst 99.65% afkomstig is van waterkrachtcentrales van buiten Nederland…. Dat is wel een heel duidelijk teken dat we hier niet met echte schone energie te maken hebben maar met ‘vergroende energie’.

Posted in windenergie

maart 2nd, 2016 by wind

Essent is een Nederlands energiebedrijf dat in 1999 werd opgericht. Er werken thans zo’n 3100 medewerkers. In 2007 werd bijna een fusie aangegaan met energiebedrijf Nuon. Omdat er geen akkoord kon worden bereikt over de aandelenverhouding ging de fusie uiteindelijk niet door. Door de Splitsingswet was het bedrijf een gemakkelijke overnameprooi voor buitenlandse ondernemingen. Sinds 2009 is Essent onderdeel van het Duitse concern Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk (RWD) dat een belangrijke speler is op de Duitse markt. RWD betaalde meer dan 9 miljard euro aan de Nederlandse aandeelhouders (6 provincies en een aantal gemeenten).
Windstroom

Energiebedrijf Essent biedt windenergie aan dat voor 100% is opgewekt door Nederlandse windmolens. Groene energie van Essent is voor 80% in Nederland geproduceerd. De resterende 20% groene energie komt uit waterkrachtcentrales (hoofdzakelijk uit Noorwegen). De kosten voor ‘Windstroom’ zijn ongeveer 3 euro duurder per maand dan gewone energie. Windenergie helpt om de CO2 te verminderen en het milieu te sparen.

Windstroom is 100% duurzaam opgewekte groene energie door Nederlandse windturbines. In onderzoeken echter komt Essent echter niet naar voren als een milieuvriendelijk bedrijf. De reden is dat het concern nog steeds grootschalig inzet op kolencentrales. Het standaard energiepakket is voor 35% opgewekt in kolencentrales en 6% komt uit kerncentrales. Gascentrales zijn in het standaard pakket goed voor 53%.

CO2 compensatie
Energiebedrijven die ook 100% groene stroom verkopen van Nederlandse windmolens verschillen ook op een ander punt sterk van Essent. Omdat gasverbruik CO2 opwekt compenseren schone energiebedrijven de uitstoot van CO2 met investeringen in de natuur. Greenchoice doet dit door investering in boomaanplant projecten. Qurrent koopt certificaten uit energieprojecten in ontwikkelingslanden die bijvoorbeeld zonnepanelen gebruiken.

Posted in windenergie

maart 2nd, 2016 by wind

Qurrent is een landelijke energiecoöperatie die opgericht werd in 2011 door Natuur- en Milieufederaties, de Stichting Doen en het Klimaatbureau. Het bedrijf behoort tot de meest duurzame stroomleveranciers in Nederland. De focus ligt op het opwekken en besparen van energie. Bekende organisaties als de Consumentenbond, Greenpeace en het Wereldnatuurfonds (WNF) kozen Qurrent in 2015 tot de groenste stroomleverancier van Nederland.
Windtegoed & energiepakket

De energie van Qurrent wordt voor 100% opgewekt door Nederlandse windmolens. Klanten kunnen een stukje van een windmolen kopen en hiermee ‘Windtegoed’ opbouwen. Met 1 Windtegoed wordt minimaal 250 kWh per jaar opgewekt. Wanneer er meer windenergie opgewekt wordt dan verbruikt wordt dan kan dit overschot meegenomen worden naar het volgende jaar. Er is keuze uit 3 contracten: Variabel, 1 jaar Prijs Zeker en 2 jaar Prijs Zeker.

Opzegkosten betalen?

Gebruikers die een contract hebben voor onbepaalde tijd hoeven geen boete te betalen aan de oude energieleverancier. Ze hebben alleen een opzegtermijn van 1 maand. Gebruikers die een energiecontract zijn aangegaan met een vaste looptijd zullen wel opzegkosten moeten betalen aan hun oude leverancier. De hoogte hiervan hangt af van de resterende looptijd. Het maximum wat berekend mag worden is 2x 125 euro (gas + stroom). Dit is het geval als de resterende looptijd meer is dan 2.5 jaar. Wanneer het vaste contract tot 1.5 jaar doorloopt mag de oude energieleverancier 2 x 50 euro opzegkosten rekenen. Bij een vast contract dat steeds stilzwijgend verlengd wordt mag de oude leverancier ook een vergoeding rekenen (tussen de 50-100 euro).
Aanmelden met korting

De aanmelding is eenvoudig. Wanneer men contact opneemt met de klantenservice van Qurrent dan regelen zij de rest. Gemiddeld duurt een overstap 6 weken. De opzegtermijn bij de oude energieleverancier is 1 maand. De wettelijke bedenktijd voor de consument is twee weken. Dat maakt 6 weken in totaal. Klanten die willen overstappen kunnen regelmatig gebruik maken van een energie actie met cadeau.

Posted in windenergie

augustus 30th, 2015 by wind

<

Toekomst van windenergie (van Bloomberg)

Bloomberg is een bekende financiële dienstverlener uit Amerika die jaarlijks een prognose maakt over de ontwikkeling van elektriciteitsbedrijven.  Volgens Bloombergs New Energy Outlook zal duurzame energie zo’n 60% uitmaken van de totale hoeveelheid energie in het jaar 2040. Het bedrijf schat dat de komende 25 jaar het duizelingwekkende bedrag van 12 biljoen dollar geinvesteerd zal worden in energiecentrales.
Hoewel windenergie sterk gegroeid is verwacht Bloomberg dat zonne-energie de voornaamste bron van groene stroom zal blijven. In 2016 zal er een toevoeging zijn van 52GW aan windenergie en 65GW aan zonne-energie. Bloomberg voorziet dat er tussen 2021-2025 minder windenergie centrales bij zullen komen (jaarlijks 49GW – 53GW erbij) maar dat de productie van zonne-energie jaarlijks zal blijven stijgen tot 113GW erbij in het jaar 2025 en 206GW extra in het jaar 2040. De sterke groei van de energiebehoefte zal voornamelijk naar Azie, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika gaan.

Subsidie windparken

In 2015 verschenen er verschillende artikelen over de toekomst van windenergie. Economen betoogden dat windenergie lang niet zo gunstig is als wordt voorgespiegeld. Veel gemeenten in Nederland zijn tegen plaatsing van windmolens binnen hen grenzen vanwege de lawaaioverlast. Als de windmolens op zee worden geplaatst kost dit veel meer geld dan op het land. Ook het onderhoud is fors duurder. Het Centraal Planbureau onderschreef de conclusie dat windmolenparken op zee de samenleving miljarden meer zouden kosten dan opleveren. Ook de economen Vermeend en van der Ploeg zien niets in windmolens op zee. Zij denken dat energiebesparing in huizen en gebouwen veel beter is voor onze Nederlandse economie. De sterk gesubsidieerde windparken op zee trekken veelal buitenlandse investeerders. Bovendien verwachten zij dat in 2020 er genoeg goedkope zonne-energie op de markt zal komen die tevens weer goedkoop opgeslagen kan worden in sterk verbeterde batterijen.
Windparken op zee

Het kabinet heeft aangegeven dat ze doorgaat met de ontwikkeling van windmolenparken op zee. De toekomst van windenergie is een speerpunt. De doelstelling in het Energieakkoord is dat er 4500 megawatt gerealiseerd zal worden door wind op zee in in het jaar 2023. Windparken op het land zullen 6000 megawatt moeten opbrengen. Door de windmolens op drie grote offshoreparken te concentreren hoopt het kabinet geld te besparen. Eerder wilde het kabinet meer kleine parken in zee aanleggen maar van dit idee zijn ze afgestapt. De grote offshoreparken zullen ongeveer 22 km uit de kust liggen.

Het eerste offshore windpark zal gebouwd worden voor de kust van Borsele zal in 2016 gereed moeten zijn. De kustgemeentes in Zuid-Holland zijn fel tegen de plannen om de nieuwe windparken zo dicht bij de kust te bouwen. Ze willen dat de windparken verder weg in zee komen te liggen zodat ze niet zichtbaar zijn vanaf de kust.

Posted in nieuws, windenergie