Category: windenergie

maart 26th, 2018 by wind

Het Japanse Mitsubishi steekt de komende jaren 5 miljard euro in Nederlandse en Britse windmolenparken. De kosten van een windpark worden steeds lager en het rendement aantrekkelijker. Mitsubishi wil tevens de nodige kennis opdoen om straks dergelijke windpark projecten in Azie uit te voeren.

Mitsubishi windenergie Belgie

Voor Mitsubishi is het niet de eerste keer dat ze geld investeren in een Europees windpark. Diamond Generating Europe is een divisie van Mitsubishi Corporation. In 2016 werkte deze divisie al samen met Eneco en Elicio om het offshore windpark Norther te bouwen. Dit windpark ligt 23 kilometer uit de Belgische kust en kost 1.1 miljard euro. De windturbines worden geleverd door het Deense bedrijf Vestas. Als Norther volledig in gebruik is genomen dan zal het 350 megawatt aan duurzame energie opwekken. Elicio is een Belgische energieproducent van hernieuwbare energie. Zij is voor 50% eigenaar van Norther. Eneco en Mitsubishi hebben ieder een aandeel van 25%.

Windpark Borssele

Voor de kust van Borssele in Zeeland verrijst een van de grootste windparken ter wereld. Shell, Eneco en Mitsubishi hebben een belang van 90% in de windparken Borssele 3 en 4. Om onbekende redenen willen ze dit belang halveren naar 45% zo berichte Bloomberg. Alleen Van Oord wil zijn belang van 10% behouden.Duurzame energie

Echte groene stroom
Energie aanbiedingen met cadeau
Energie vergelijken

Posted in windenergie

november 29th, 2017 by wind

windmolenpark op land
Energiebedrijf Nuon sloot onlangs weer een nieuw contract voor Windpark Wieringermeer. Bouwbedrijf BAM gaat meewerken aan de funderingen van de windturbines. Het windpark ligt in de Wieringermeerpolder in de kop van Noord-Holland. Nuon heeft er een samenwerkingsverband met Energieonderzoek Centrum Nederland. In 2018 wordt begonnen met de aanleg van het windpark. In 2020 zou het gereed moeten zijn.

100 windturbines gepland

Aanvankelijk was Windcollectief Wieringermeer bij de bouw betrokken maar het collectief trok zich terug. De financiële risico’s werden te groot bevonden. Het windcollectief zal zich wel blijven inzetten voor het windpark maar hun (toekomstige) windmolens zijn overgedragen aan Nuon. De komende twee jaar zullen 100 nieuwe windturbines gebouwd worden. Hiervan zullen 82 windmolens onder het beheer van Nuon vallen. Zeventien windmolens zijn van ECN en 1 windmolen zal voor de lokale bewoners zijn.oude windmolens verdwijnen

Er staan op het moment zo’n 34 solitaire windmolens op boerenerven. Deze windmolens zijn verkocht aan het buitenland en beginnen daar een tweede leven. De nieuwe windturbines zullen in een andere opstelling worden gebouwd. Hierdoor zal het uiterlijk van het landschap opknappen en minder rommelig overkomen. Een nieuwe windturbine zal 3-4 MW produceren. In totaal zal er straks 300-400 MW aan groene stroom worden geproduceerd. Dit is goed voor elektriciteit aan minstens 280.000 huishoudens.

grootste windmolen

De allergrootste windturbines ter wereld produceren zo’n 8 MW. Deze megamolens staan in offshore windparken om de overlast voor omwonenden te beperken. Toch zijn er ook een aantal grote windturbines op het vaste land van Nederland te vinden. Dichtbij Windpark Wieringermeer staat windpark de Ambtenaar. Hier is een windturbine te zien die 7.58 MW aan windenergie produceert. Dit type windmolens zijn tevens te vinden in Windpark Noordoostpolder. In Windpark Wieringermeer zullen deze enorme windturbines niet gebouwd worden. De normen voor geluid en schaduw zullen goed worden nageleefd. Wel biedt het windpark een burenregeling aan direct omwonenden. Er zal ieder jaar 429.000 euro worden uitgekeerd aan 330 huishoudens. Zo kunnen zij mee profiteren van de aanwezigheid van Windpark Wieringermeer.
Posted in nieuws, windenergie

november 7th, 2017 by wind

windturbines spanje
Siemens Gamesa schrapt 6000 banen
Siemens nam in april 2017 het Spaanse windbedrijf Gamesa over nadat de Europese Commissie toestemming had gegeven. Volgens Europa blijven er voldoende concurrenten over. Siemens is een marktleider bij het produceren van offshore windturbines . Gamesa is sterk in de opkomende markten. Vandaag kwam het nieuws naar buiten dat het nieuwe bedrijf 6000 banen schrapt om dat de inkomsten met 12% was gedaald.

Gamesa
Gamesa werd in 1976 opgericht en bouwde zijn eerste windmolens in 1995. In vier jaar tijd wist Gamesa zich op te werken tot de belangrijkste producent van windturbines in Spanje. Hierna vond er een sterke expansie plaats in Amerika, China, India en Brazilie. Op het moment werken er ruim 6700 werknemers. Siemens is actief in de windenergie sector sinds 2004.
India
De tegenvallende resultaten zijn volgens Siemens Gamesa te wijten aan de Indiase markt. De overheid in India wil een paar centrale veilingen houden in maart 2018 waarna de inkomsten van Gamesa een sterke daling vertoonden. Siemens verwacht dat de situatie weer normaal is in 2019. Ook de prijzen staan onder druk in India en in het Verenigd Koninkrijk. Er werden 15% minder orders geboekt voor onshore windturbines. In Amerika, Brazilie n China gingen de verkopen wel volgens planning.

Offshore windturbines
Een sterke groei was te zien bij de offshore windturbines. Overheden kiezen steeds vaker voor een windfarm op zee dan een windpark op het land. Siemens Gamesa heeft inmiddels meer dan 11 GW aan offshore windturbines geinstalleerd . Dit is goed voor 65% van het totaal.

Grootste windturbine, Groene hosting, offshore vacatures, offshore windparkenPosted in windenergie

juli 28th, 2017 by wind

grafiek
Aandeel hernieuwbare energie groeit 0,1%
Het afgelopen jaar steeg de opgewekte windenergie in Nederland met 20%. Dit was te danken aan de plaatsing van windmolens op zee. Hierdoor kwam er 600 megawatt bij aan windenergie. Door de aanleg van nieuwe zonnepanelen steeg het vermogen aan zonne-energie met 500 megawatt. Desondanks steeg het aandeel duurzame energie nauwelijks: het ging van 5.8% naar 5,9%. De cijfers waren behoorlijk teleurstellend maar ook zorgwekkend. In Europees verband is immers afgesproken dat het aandeel hernieuwbare energie 14 procent moet zijn in 2020. In dit tempo gaan we dat nooit halen.

Energieverbruik stijgt

De reden van deze kleine stijging is dat het totale energieverbruik in Nederland steeg met 4%. Deskundigen vinden dat er veel te weinig energie wordt bespaard en dat de overheid maatregelen moet treffen. Dit kan door hogere eisen te stellen aan de woningen. Een belangrijke maatregel is solatie dat veel energie bespaart. Vooral de industrie kan nog veel energie bespaard worden maar dit wordt nog onvoldoende gedaan. Er zijn afspraken gemaakt maar nog geen dwingende maatregelen.

Aan de andere kant is energiebesparing alleen niet voldoende. Een deskundige berekende dat als het energieverbruik niets was gegroeid, het aandeel duurzame energie op iets meer dan 6% was gekomen (maakt dat zo weinig verschil vraag ik me eigen af?). In zijn ogen moet de verduurzaming sneller en moeten er meer geinvesteerd worden in het bouwen van biomassa centrales, windparken en zonnepanelen.Biomassa

Misschien dat het verrassend is maar de opwekking van hernieuwbare energie in Nederland gebeurt grotendeels door bio-energie.De belangrijkste bronnen van biomassa zijn afvalverbrandingsinstallaties (20,72 petajoules) voor biomassa huishoudens (19,04) en biogas (10,8). Zo kregen de afvalverbrandingsinstallaties van de minister meer dan 3 miljard subsidie om houtsnippers uit Canada te kopen en dit te verbranden in de ovens. De opgewekte energie telt dan mee als duurzame energie. Veel mensen vonden dit weggegooid geld en hadden liever gezien dat deze subsidie in windparken of zonnepanelen wordt gestopt.
energie vergelijken, goedkoopste stroom, echte groene stroomPosted in energie besparen, nieuws, windenergie

april 8th, 2017 by wind

Op 6 april werd de nieuwe hoofdsponsor van voetbalclub Feyenoord gepresenteerd. Groene energieleverancier Qurrent sponsort Feyenoord de komende vier jaar tot 2021. Vandaag werden hierover meer details bekend. De Telegraaf en de NOS schrijven dat met de deal zo’n 20 miljoen euro is gemoeid en dat dit bedrag kan oplopen naar 24 miljoen euro. Qurrent zelf is meer terughoudend. Zij hebben nog niet gezegd hoeveel geld er in het project wordt gestoken. Autofabrikant Opel was sinds 2013 de hoofdsponsor van Feyenoord maar maakte eind 2015 bekend dat ze het contract niet zouden verlengen.

Op het forum van Qurrent hebben de klanten gemengde gevoelens over het sponsorschap met Feyenoord. Mensen waren bezorgd of dit invloed had op de tarieven. Moet een groene energieleverancier een voetbalclub sponsoren met twintig miljoen euro? Voetballers verdienen immers behoorlijke salarissen. Qurrent zal ongetwijfeld berekend hebben dat de naamsbekendheid voor veel nieuwe klanten zal zorgen. Het doel van Qurrent is te groeien en groene energie te bevorderen. Door shirtsponsor te zijn van Feyenoord zullen veel Nederlanders bereikt worden.Speciale Feyenoord aanbieding

Qurrent heeft een speciale Feyenoord aanbieding. Als men overstapt naar Qurrent en voor de speciale aanbieding kiest dan krijgt men het nieuwe officiële Feyenoord-shirt gratis cadeau. Dit shirt is vanaf juli 2017 verkrijgbaar. Tevens zijn in de aanbieding twee Windtegoeden inbegrepen (gegarandeerd 500 kWh). Een gemiddeld gezin verbruikt per jaar ongeveer 3300 kWh. Dit Windtegoed kan van de energienota worden afgetrokken.

Overstappen naar Qurrent

Mensen die overstappen naar Qurrent zijn niet alleen klant maar tegelijkertijd ook lid van de coöperatie. Klanten mogen meebeslissen over nieuwe projecten. Het stroometiket van Qurrent vermeld dat de duurzame energie voor 99% wordt opgewekt door Nederlandse windmolens en voor 1% uit Nederlandse zonneparken komt. Qurrent doet het erg goed in energievergelijkers waarbij het tot de goedkoopste energieleveranciers behoort.Posted in nieuws, windenergie

april 7th, 2017 by wind

Een Garantie van Oorsprong (GvO) is een certificaat dat als bewijs dient dat bepaalde elektriciteit duurzaam geproduceerd is. Het Centraal Bureau voor de Statistiek deed in 2014 onderzoek naar de waarde van Nederlandse windcertificaten.

Waarde GvO niet transparant

Het CBS concludeerde dat een gemiddelde prijs moeilijk is in te schatten. Dit komt door verschillende redenen. Allereerst is de markt niet erg transparant. Er zijn relatief weinig transacties en de prijzen wisselen nogal. Een GvO heeft een geldigheidsduur van een jaar. Als het certificaat niet binnen een jaar is verkocht dan vervalt het. Een GvO op het einde van zijn looptijd is een stuk minder waard dan een nieuw uitgegeven certificaat. Ook speelt een rol waar de duurzame energie is geproduceerd. Een windcertificaat uit een nieuw windpark op zee (zeewind) ligt beter in de markt dan een certificaat van een verouderd windpark op land. Tevens wordt de meerderheid van de Nederlandse Gvo’s niet los verkocht. Dit maakt het lastig om de waarde van een los certificaat in te schatten.Prijs GvO uit Nederland

Het CBS kwam uit op een prijs tussen de een en twee euro voor een Nederlands windcertificaat. WiseNederland schatte de waarde van een GvO Nederlandse wind op €2.50 – €10 euro. Onderzoeks- en adviesbureau CE Delft publiceerde nog niet zo lang geleden een factsheet naar de ontwikkeling van de prijzen van GvO’s. Het bedrijf schat de waarde van een Nederlands windcertificaat in 2016 op €2.50 hetgeen een lichte daling is t.o.v 2015 (€2.90). De hoogste prijs voor een Nederlandse GvO is voor zonne energie (ongeveer €2.75). Een GvO van biomassa uit Nederland kostte in 2015 ongeveer €1.25 maar CE Delft denkt de prijs is gedaald naar €0.70. In 2015 kocht het Rijksvastgoedbedrijf op een Climex-veiling 35.000 Nederlandse windcertificaten en 970.000 GvO’s met een verschillende achtergrond. Over de prijs werd geen concrete mededeling gedaan.

Prijs GvO buitenland

Een windcertificaat uit Europa is aanzienlijk goedkoper dan een die uit Nederland afkomstig is. CE Delft schat de waarde van een Europees windcertificaat op zo’n €0.40. De goedkoopste Garanties van Oorsprong komen van verouderde Scandinavische watercentrales. Vooral in Noorwegen zijn veel van dergelijke centrales. De prijs van een dergelijk certificaat ligt rond de €0.20. Het aanbod van Garanties van Oorsprong is groter dan de vraag. Omdat er steeds meer duurzame energie wordt geproduceerd is de verwachting dat de prijzen voor losse certificaten zullen dalen.

Vergroenen

Losse certificaten zijn bij uitstek geschikt om grijze energie te vergroenen. Grote energiebedrijven met kolen- en gascentrales en
energieleveranciers zijn afnemer van losse certificaten. Via het stroometiket kun je zien waar de stroom vandaan komt. Een mooi voorbeeld van vergroende stroom is Oxxio. Hun groene stroom kwam in 2015 voor 99.98% van waterkrachtcentrales. Echte groene stroom leveranciers zijn Pure Energie, Qurrent en Geenchoice.
Posted in nieuws, windenergie, zonne-energie

januari 3rd, 2017 by wind

Ben je op zoek naar de goedkoopste stroom? Een energieleverancier die bovenaan staat in veel lijstjes is Budget Energie. Dit Nederlandse bedrijf heeft de ambitie om de beste online stroom- en gasleverancier te zijn. Met zijn lage tarieven en gemakkelijke overstap service trekt Budget Energie op het moment veel tevreden klanten. Er zijn al meer dan 250.000 huishoudens klant bij Budget Energie.
Groene energie?

Informatie hoe de energie van een energieleverancier is samengesteld staat vaak op aparte pagina. Bij Budget Energie staat deze informatie op de pagina van groene energie. Te lezen is dat de het bedrijf garant staat voor 100% groene stroom. In 2015 kwam deze duurzame energie voor 23% uit windenergie en 77% uit Italiaanse zonne-energie. Mensen die echte groene stroom willen hebben kunnen wellicht beter een andere leverancier kiezen. In Europa kunnen energieleveranciers groene certificaten kopen op de energiemarkt. Met deze certificaten mag men de ingekochte grijze energie (kolen- en gascentrales, nucleair) ‘vergroenen’. Groene certificaten uit Noorwegen (waterkrachtcentrales) en Italie (zonne-energie) zijn erg goedkoop en worden door veel energieleveranciers in Europa opgekocht om hun grijze energie te vergroenen. Het aandeel groene energie van Budget Energie kwam in 2015 voor 77% uit Italiaanse zonne-energie. Dit lijkt een duidelijke aanwijzing te zijn dat het hier om ‘vergroende stroom’gaat. Echte groene stroom komt voor bijna 100% uit (Nederlandse) windmolens.

Goedkoopste stroom

Ben je echter op zoek naar de goedkoopste stroom dan is Budget Energie een prima keus. Het bedrijf heeft alle stroom vergroend en scoort hiermee een kleine 6 bij Greenpeace die een lijst bijhoudt van groene stroomleveranciers. Notoire vervuilers zijn Essent, Delta en Nuon en zij scoren een dikke onvoldoende.

Overstappen?

Budget Energie heeft drie contracten. Het voordeel van een variabel contract is dat het een vrij opzegbaar contract is. De goedkoopste stroom krijg je bij een vast contract voor 1 of 3 jaar. De meeste klanten kiezen voor het contract 36 maanden vast tarief.Posted in windenergie, zonne-energie

december 18th, 2016 by wind

Hoe weet je nu of je echte groene stroom hebt of niet? Deze informatie is te halen uit het stroometiket. Dit is een overzicht hoe je energie van de afgelopen 12 maanden is samengesteld. Hoeveel procent van je energie werd opgewekt door kolen, aardgas, wind of hernieuwbare bronnen? Het energiebedrijf is wettelijk verplicht om dit jaarlijks te tonen. Meestal wordt het bijgevoegd bij de jaarrekening. Maar je kan het stroometiket ook downloaden op het internet bij het energiebedrijf.

Echte groene energieleveranciers

Er zijn een paar energiebedrijven die al jaren in de voorhoede lopen als het op duurzame energie aankomt. Dit zijn Pure Energie en Qurrent. Hun duurzame energie bestaat voor 99% uit windenergie van Nederlandse bodem. De resterende 1% komt van zonne energie. Bij Pure Energie kan je zelf je windmolen kiezen. Het energiebedrijf heeft diverse windmolens staan in Nederlandse windparken. Bij Qurrent ben je zowel klant als lid van de coöperatie. Greenchoice tenslotte is wellicht het meest bekend. Ze hebben een goede klantenservice en werken hard om 100% echte groene stroom te leveren.

Vergroende stroom is sjoemelstroom

Vergroende stroom is grijze energie (kolen, aardgas) dat een certificaat heeft gekregen van groene energie. Deze certificaten zijn vrij verhandelbaar in Europa. Vooral van oude waterkrachtcentrales in Noorwegen zijn veel certificaten in omloop die voor weinig geld kunnen worden aangeschaft. Energieleveranciers mogen van de wet op deze manier hun grijze energie ‘vergroenen’ en hiermee naar klanten toe mooie sier maken. Koos je bij energiebedrijf Essent in 2015 voor groene stroom dan bestond deze voor 70% uit vergroende stroom… Voor een energiebedrijf is het eenvoudiger grijze energie te vergroenen dan om duurzame energie te produceren. Deze vergroende stroom wordt ook wel sjoemelstroom genoemd. Echte groene stroom wordt (bijna) 100% geproduceerd door windmolens van Nederlandse windparken. Kies uit welke windmolen jouw groene stroom komt

Is groene stroom duurder?

Op het moment is groene energie nog iets duurder maar als klant hoef je daar niets van te merken. De overheid geeft energieleveranciers namelijk subsidie als ze windenergie willen produceren. Qurrent, Pure Energie en GreenChoice hebben aanbiedingen voor echte groene stroom waarin fikse kortingen worden gegeven aan mensen die willen overstappen. Als je de tarieven bekijkt dan zijn grote energiebedrijven met grijze energie vaak duurder. Vooral Pure Energie slaagt erin om 100% duurzame energie te leveren tegen de laagste prijzen.
Kijk hier voor een scherp tarief voor echte groene stroom

Goedkope duurzame stroom uit Duitsland
Energiebedrijven krijgen het steeds beter voor elkaar om goedkoop groene stroom te produceren. De prijsverschillen met grijze energie (kolen, aardgas, nucleair) worden elk jaar steeds kleiner. In Duitsland werden de kerncentrales vervroegd gesloten na de kernramp in 2011 in het Japanse Fukushima. Duitsland zette hierna al zijn kaarten op duurzame energie. Het gevolg is dat energieleveranciers goedkoop duurzame energie kunnen importeren uit Duitsland. Het Nationaal Energieakkoord gaat uit van 14% hernieuwbare energie in 2020 wat Nederland zou moeten produceren. Op zee worden nu grote windmolenparken ontwikkeld met windturbines die wel meer dan 200 meter hoog zijn. Een aantal van deze windparken komen dichtbij de Nederlandse kust te leggen.

Posted in windenergie

december 12th, 2016 by wind

Het tweede gedeelte van het offshore windpark Borssele wordt gebouwd door het consortium onder leiding van Shell. Afgelopen zomer greep Shell mis. Het eerste gedeelte van het windmolenpark (ook wel Borssele 1 en 2 genoemd) wordt gebouwd door Dong Energy. Het Deense bedrijf bood destijds 7,27 cent subsidie per kilowattuur hetgeen een record was in Nederland. Het consortium van Shell heeft een bod gedaan van 5,45 cent subsidie per kilowattuur. Dit bod was het laagst en hiermee haalde het de bouw binnen van Windpark Borssele 3 en 4.

Tweede windmolenpark Borssele

In het consortium zitten Van Oord, Eneco, Mitsubishi-dochter DGE en Shell. Ieder bedrijf heeft zijn eigen inbreng. Shell organiseert de bouw van Borssele 3 + 4. De windturbines worden bestelt bij Vestas de Deense fabrikant van windturbines. Van Oord zal de windmolens installeren. Energieleverancier Eneco neemt de groene stroom af. DGE zorgt voor de financiering van het hele project. De subsidie van de overheid aan windpark Borssele 3 + 4 bedraagt slechts 5,45 cent per kilowattuur. De overheid ging uit van een maximum bedrag van 12,4 cent subsidie per kilowattuur. Als de andere 3 windparken ook 5,45 cent per kilowattuur kosten (of minder) dan kan de overheid tot wel 12 miljard euro besparen op SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie). De minister denkt dat als de ontwikkelingen zo blijven doorgaan er over 7.5 jaar geen subsidie meer nodig is om windenergie op te wekken.

Windparken Zuid- en Noord-Holland

Naast Borssele 3 en 4 zullen er nog drie windmolenparken worden aangelegd voor de kust van van Zuid- en Noord-Holland. Deze offshore windmolenparken zullen in 2017, 2018 en 2019 worden uitgegeven. Ze komen te liggen ter hoogte van Noordwijk en Egmond. Er is veel weerstand in de kustgebieden van Zuid- en Noord-Holland. De plaatselijke overheden en bedrijven denken dat de horizon vervuild zal geraken. Ze pleiten ervoor dat de parken verder weg in zee gebouwd zullen worden. Dit zal echter te veel geld kosten. Hoe dichter de windparken bij de kust gebouwd worden, hoe goedkoper de kosten.
Posted in nieuws, windenergie

windmolens op zee
december 10th, 2016 by wind

Siemens stapt over naar windenergie
Gisteren werd bekend gemaakt dat Siemens Nederland een hogere omzet en winst had behaald. De omzet verdubbelde bijna van €1,1 miljard naar €2,1 miljard. Dit was mede te danken aan de windparken waarin Siemens Nederland werkzaam is. Het bedrijf was voorheen vooral actief in de telecom sector maar heeft zijn focus verlegd naar duurzame energie. Andere activiteiten zijn in de gezondheidszorg, datamanagement, product design software en smart grid energy oplossingen. Er werken in Nederland zo’n 2300 mensen bij Siemens.Siemens windparken

Siemens Nederland leverde de windturbines voor offshore windmolenpark Gemini dat boven de kust van Groningen ligt. Er staan 150 windmolens in windpark Gemini. Elke windturbine heeft een vermogen van 4 megawatt (MW). De laatste windturbine werd in augustus 2016 geplaatst. Met de 600 Mw aan duurzame energie kunnen 1,5 miljoen mensen van elektriciteit worden voorzien. De overheidssubsidie voor duurzame energie (SDE) bedraagt 4,5 miljard euro dat in 15 jaar tijd wordt uitgekeerd. Hiermee moet de groene stroom van Siemens windparken Gemini kunnen concurreren met de grijze stroom uit centrales. De opgewekte groene stroom in Gemini wordt afgenomen door het Zeeuwse nutsbedrijf Delta.

Siemens Nederland bouwde ook het windpark Westermeerwind in de Noordoostpolder. Dit windpark werd in juni 2016 opgeleverd. Er staan 48 turbines van 3 (MW) megawatt die door Siemens zijn geleverd. De ashoogte is 95 meter en de tiphoogte (inclusief de wieken) is 149 meter. In Westermeerwind werken 30 mensen. Meerdere partijen waren betrokken bij de bouw van Westermeerwind. Stichting Koepel Windenergie Noordoostpolder was de iniatiefnemer van het project. Ventolines ontwikkelde het windpark en regelde de financiering. TenneT sloot het windpark aan op het hoogspanningsnet. Energiebedrijf Eneco neemt de opgewekte windenergie af voor de komende 15 jaar. In 2017 kunnen ook inwoners uit de Noordoostpolder deelnemen in het windpark door middel van obligaties of aandelen.
Posted in nieuws, windenergie