Category: zonne-energie

november 6th, 2017 by wind

zonnepanelen middelburg mortiere

Zonnepark Middelburg
Met de komst van het zonnepark Middelburg is een flinke stap gezet om duurzame energie op te wekken binnen de gemeente. De bouw is afgelopen zomer begonnen en krijgt steeds meer gestalte. Op het braakliggende weiland achter Woonboulevard de Mortiere zal straks een zonnepark liggen van 55.000 zonnepanelen. Dit is genoeg om 4000 huishoudens van elektriciteit te voorzien. Het was destijds een groot zonnepark maar inmiddels (in 2020) zijn de zonneparken flink gegroeid. Het grootste zonnepark van Zeeland ligt in het industriegebied van Vlissingen-Oost en telt meer dan 140.000 zonnepanelen.

zonnepanelen mortiere middelburg
Op de voorgrond staat de tuinwinkel Groenrijk. Er achter bevindt zich zonnepark Middelburg.




Groenleven
Het zonnepark wordt gebouwd door het bedrijf Groenleven uit Friesland. Vier jaar geleden werd vanuit een garage gestart met het verkopen van zonnepanelen. Het richtte zich aanvankelijk op de eigen regio maar groeide uit tot een belangrijke speler op de Nederlandse markt. Ook het bedrijf Powerfield ontwikkelt grootschalige zonneparken in Nederland. Opmerkelijk genoeg komt ook dit bedrijf uit Friesland (Dokkum). Een spraakmakend project van Groenleven is het grote zonnepark op Groningen Airport Eelde dat 17.7 megawatt groot is. Het zonnepark Middelburg zal een grootte hebben van 12 megawatt.

Besparen op elektriciteit
De missie van Groenleven is om bedrijven zelfvoorzienend te maken in hun energiebehoefte. Dit doen ze door zonnepanelen te installeren op de daken van de bedrijven en deze turnkey op te leveren. Groenleven doet niet alleen de bouw en installatie maar kan ook de financiering, onderhoud en het beheer ter hand nemen. Doordat duurzame energieprojecten subsidie krijgen van de overheid kunnen bedrijven geld besparen op elektriciteit als ze meedoen met een project.

Energieneutraal
In 2050 moeten alle bestaande gebouwen in Nederland energieneutraal zijn. Dit wil zeggen dat een gebouw net zoveel energie moet opwekken als dat het verbruikt. De overheid wil dit realiseren door op zoveel mogelijk daken zonnepanelen te leggen. Er zijn ook huizen bij waarop geen zonnepaneel gelegd kan of mag worden. Bewoners van monumenten panden in Middelburg mogen meedoen met het zonnepark Middelburg en kunnen zo hun woning energieneutraal maken.




Tags: zonnepark Middelburg, zonnepanelen, Groenleven, Zeeland
Windenergie, energie vergelijken, goedkoopste stroom, echte groene stroom

Posted in nieuws, zonne-energie

april 9th, 2017 by wind

Het bedrijf Powerfield ontwikkelt zonneparken in Nederland. Veel gemeenten hebben terreinen waar ooit plannen voor bestonden (bedrijven, woningen) maar die nu braak liggen. Powerfield koopt deze grond op of huurt deze en plaatst er een zonnepark op. Het bedrijf heeft nu plannen ontwikkeld om een zonnepanelen fabriek te bouwen in Noord-Groningen. Door de hogere importheffingen van Europa op Chinese zonnepanelen en de hoge transportkosten kan de productie van zonnepanelen weer lonend zijn. Het bedrijf wil zo’n 15-20 miljoen euro investeren. De fabriek zou in 2019 gereed moeten zijn en jaarlijks 1.2 miljoen zonnepanelen moeten maken. De helft van de productie zal naar de eigen zonneparken gaan.

Zonne energie in Nederland

Zonne energie wordt steeds populairder in Nederland. Volgens een marktonderzoeker liggen er bij 450.000 huishoudens zonnepanelen op de daken. In 2015 was het totaal aan zonnepanelen goed voor 1.5 GW. Dit zal eind 2017 doorgroeien naar 2.7 GW. De doelstelling van de Nederlandse overheid is 4 tot 5 GW aan zonnepanelen in 2020.

Salderen

Een belangrijke reden voor de populariteit is het salderen. Als uw zonnepanelen meer energie produceren dan u op dat moment verbruikt wordt deze energie terug geleverd aan de energieleverancier. De stroom die men terug geleverd heeft wordt naderhand verrekend met de jaarrekening. Produceert u op jaarbasis meer energie dan u verbruikt dan is het financieel onaantrekkelijk. De energieleverancier hoeft hiervoor niet meer dan 7 euro cent te betalen per kWh. Een gemiddeld huishouden verbruikt zo’n 3300 kWh per jaar. Als een zonnepaneel een capaciteit heeft van 270 Wp (wattpiek) zou u met 14 zonnepanelen kunnen volstaan om uw energiebehoefte volledig te dekken.

Huurwoningen
Ook bewoners van huurwoningen kunnen mee profiteren. In Zeeland plaatst woningbouwvereniging L’escaut op het moment een set van 6 zonnepanelen op huurhuizen zonder de huur te verhogen. De panelen leveren maximaal 1400 kWh per jaar aan duurzame energie. Bewoners van een huurwoning zullen met de zonnepanelen jaarlijks honderden euro’s besparen op hun energierekening. Lees hier meer informatie over huren en zonnepanelen.

Zonnepanelen uit China

De grootste fabrieken die zonnepanelen bouwen zijn gevestigd in China. SunTech verscheepte in 2014 meer dan 25 miljoen zonnepanelen naar het buitenland (totaal meer dan 8 GW). In 2016 waren de verkopen gestegen naar 10 GW.

Windenergie & groene energie

Energie vergelijken
Pure Energie
Greenchoice

Posted in nieuws, zonne-energie

april 7th, 2017 by wind

Een Garantie van Oorsprong (GvO) is een certificaat dat als bewijs dient dat bepaalde elektriciteit duurzaam geproduceerd is. Het Centraal Bureau voor de Statistiek deed in 2014 onderzoek naar de waarde van Nederlandse windcertificaten.




Waarde GvO niet transparant

Het CBS concludeerde dat een gemiddelde prijs moeilijk is in te schatten. Dit komt door verschillende redenen. Allereerst is de markt niet erg transparant. Er zijn relatief weinig transacties en de prijzen wisselen nogal. Een GvO heeft een geldigheidsduur van een jaar. Als het certificaat niet binnen een jaar is verkocht dan vervalt het. Een GvO op het einde van zijn looptijd is een stuk minder waard dan een nieuw uitgegeven certificaat. Ook speelt een rol waar de duurzame energie is geproduceerd. Een windcertificaat uit een nieuw windpark op zee (zeewind) ligt beter in de markt dan een certificaat van een verouderd windpark op land. Tevens wordt de meerderheid van de Nederlandse Gvo’s niet los verkocht. Dit maakt het lastig om de waarde van een los certificaat in te schatten.

Prijs GvO uit Nederland

Het CBS kwam uit op een prijs tussen de een en twee euro voor een Nederlands windcertificaat. WiseNederland schatte de waarde van een GvO Nederlandse wind op €2.50 – €10 euro. Onderzoeks- en adviesbureau CE Delft publiceerde nog niet zo lang geleden een factsheet naar de ontwikkeling van de prijzen van GvO’s. Het bedrijf schat de waarde van een Nederlands windcertificaat in 2016 op €2.50 hetgeen een lichte daling is t.o.v 2015 (€2.90). De hoogste prijs voor een Nederlandse GvO is voor zonne energie (ongeveer €2.75). Een GvO van biomassa uit Nederland kostte in 2015 ongeveer €1.25 maar CE Delft denkt de prijs is gedaald naar €0.70. In 2015 kocht het Rijksvastgoedbedrijf op een Climex-veiling 35.000 Nederlandse windcertificaten en 970.000 GvO’s met een verschillende achtergrond. Over de prijs werd geen concrete mededeling gedaan.

Prijs GvO buitenland

Een windcertificaat uit Europa is aanzienlijk goedkoper dan een die uit Nederland afkomstig is. CE Delft schat de waarde van een Europees windcertificaat op zo’n €0.40. De goedkoopste Garanties van Oorsprong komen van verouderde Scandinavische watercentrales. Vooral in Noorwegen zijn veel van dergelijke centrales. De prijs van een dergelijk certificaat ligt rond de €0.20. Het aanbod van Garanties van Oorsprong is groter dan de vraag. Omdat er steeds meer duurzame energie wordt geproduceerd is de verwachting dat de prijzen voor losse certificaten zullen dalen.

Vergroenen

Losse certificaten zijn bij uitstek geschikt om grijze energie te vergroenen. Grote energiebedrijven met kolen- en gascentrales en
energieleveranciers zijn afnemer van losse certificaten. Via het stroometiket kun je zien waar de stroom vandaan komt. Een mooi voorbeeld van vergroende stroom is Oxxio. Hun groene stroom kwam in 2015 voor 99.98% van waterkrachtcentrales. Echte groene stroom leveranciers zijn Pure Energie, Qurrent en Geenchoice.




Posted in nieuws, windenergie, zonne-energie

januari 3rd, 2017 by wind

Ben je op zoek naar de goedkoopste stroom? Een energieleverancier die bovenaan staat in veel lijstjes is Budget Energie. Dit Nederlandse bedrijf heeft de ambitie om de goedkoopste online stroom- en gasleverancier te zijn. Met zijn lage tarieven en gemakkelijke overstap service probeert Budget Energie klanten te verleiden om over te stappen. Er zijn al meer dan 250.000 huishoudens klant bij de energieleverancier.




Groene energie?

Informatie hoe de energie van een energieleverancier is samengesteld staat vaak op aparte pagina. Bij Budget Energie staat deze informatie op de pagina van groene energie. Te lezen is dat de het bedrijf garant staat voor 100% groene stroom. In 2015 kwam deze duurzame energie voor 23% uit windenergie en 77% uit Italiaanse zonne-energie. Mensen die echte groene stroom willen hebben kunnen wellicht beter een andere leverancier kiezen. In Europa kunnen energieleveranciers groene certificaten kopen op de energiemarkt. Met deze certificaten mag men de ingekochte grijze energie (kolen- en gascentrales, nucleair) ‘vergroenen’. Groene certificaten uit Noorwegen (waterkrachtcentrales) en Italie (zonne-energie) zijn erg goedkoop en worden door veel energieleveranciers in Europa opgekocht om hun grijze energie te vergroenen. Het aandeel groene energie van Budget Energie kwam in 2015 voor 77% uit Italiaanse zonne-energie. Dit lijkt een duidelijke aanwijzing te zijn dat het hier om ‘vergroende stroom’gaat. Echte groene stroom komt voor bijna 100% uit (Nederlandse) windmolens.

Goedkoopste stroom

Ben je echter op zoek naar de goedkoopste stroom dan is Budget Energie een prima keus. Het bedrijf heeft alle stroom vergroend en scoort hiermee een kleine 6 bij Greenpeace die een lijst bijhoudt van groene stroomleveranciers. Notoire vervuilers zijn Essent, Delta en Nuon en zij scoren een dikke onvoldoende.

Overstappen?

Budget Energie heeft drie contracten. Het voordeel van een variabel contract is dat het een vrij opzegbaar contract is. De goedkoopste stroom krijg je bij een vast contract voor 1 of 3 jaar. De meeste klanten kiezen voor het contract 36 maanden vast tarief.

100% Groene energie

Pure Energie
Greenchoice

Posted in windenergie, zonne-energie

maart 18th, 2016 by wind

Verhuur van zonnepanelen
Zelfstroom verkoopt en verhuurt design zonnepanelen. De installatie wordt door het bedrijf gedaan. Klanten betalen 10 jaar lang een vast huurbedrag per maand. De huurprijs betaal je grotendeels uit de opbrengst van de zonnepanelen. Vaak zal je nog wel wat (groene) stroom moeten bijkopen. Ook gas kan bij Zelfstroom worden gekocht tegen kostprijs.




is jouw huis geschikt?
Op veel woningen kunnen zonnepanelen geplaatst worden. Er zijn een aantal zaken van belang die bepalen of jouw huis geschikt is voor zonne-energie. Belangrijk is dat je genoeg vrije ruimte op het dak hebt (het liefst 17 m2) en dat deze plek de hele dag schaduwvrij is. Het dak is bij voorkeur gericht op het zuiden, zuidoosten of zuidwesten. Ook huizen met een dak op het westen of oosten kunnen voordeliger zijn met zonnepanelen. Dit is mede afhankelijk wat de hellingshoek van het dak is. Een hoek van 35-40 graden is het meest ideaal. Is je dak op het noorden gericht dan is het meestal niet voordelig om zonnepanelen op je dak te installeren. Bewoners met een huurwoning of monumentenpand komen niet in aanmerking voor plaatsing.

zonnepanelen huren
In een voorbeeld op de website wordt berekend dat overstappen op zonne-energie lonend kan zijn. Het grootste financiele voordeel valt te behalen nadat de huurperiode van 10 jaar is afgelopen. Je mag dan de zonnepanelen voor 50 euro per paneel overnemen waardoor je geen huur meer betaalt. De gemiddelde levensduur van een zonnepaneel wordt door Zelfstroom op 30 jaar geschat.

inruilen
Als je huurperiode tussen de 5 – 10 jaar ligt dan is het mogelijk om het zonnestroomsysteem gratis in te ruilen voor een nieuw systeem. Er wordt wel een nieuwe overeenkomst aangegaan met eenmalige aansluitkosten van €75 per paneel. Bij koop panelen kan Zelfstroom je een aanbod doen op maat wanneer je de panelen wilt vervangen.

verhuizen
Het is mogelijk om de zonnepanelen mee te nemen naar de nieuwe woning. Voor deze verhuisservice wordt €50 per paneel gerekend. Kan je de panelen in de nieuwe woning niet gebruiken? De ervaring van Zelfstroom is dat de nieuwe bewoners bijna altijd de zonnepanelen overnemen (voor een gering bedrag). In het allerslechtste geval hebben de nieuwe bewoners van je oude huis geen zin in zonne-energie + je nieuwe huis is niet geschikt voor zonne-energie. In dat geval betaal je een demontagevergoeding aan Zelfstroom die kan oplopen tot 150 euro per paneel.

Grootste windturbine, Groene hosting, offshore vacatures, offshore windparken

overstappen naar Greenchoice

Posted in zonne-energie