De toekomst van windenergie

<

Toekomst van windenergie (van Bloomberg)

Bloomberg is een bekende financiële dienstverlener uit Amerika die jaarlijks een prognose maakt over de ontwikkeling van elektriciteitsbedrijven.  Volgens Bloombergs New Energy Outlook zal duurzame energie zo’n 60% uitmaken van de totale hoeveelheid energie in het jaar 2040. Het bedrijf schat dat de komende 25 jaar het duizelingwekkende bedrag van 12 biljoen dollar geinvesteerd zal worden in energiecentrales.
Hoewel windenergie sterk gegroeid is verwacht Bloomberg dat zonne-energie de voornaamste bron van groene stroom zal blijven. In 2016 zal er een toevoeging zijn van 52GW aan windenergie en 65GW aan zonne-energie. Bloomberg voorziet dat er tussen 2021-2025 minder windenergie centrales bij zullen komen (jaarlijks 49GW – 53GW erbij) maar dat de productie van zonne-energie jaarlijks zal blijven stijgen tot 113GW erbij in het jaar 2025 en 206GW extra in het jaar 2040. De sterke groei van de energiebehoefte zal voornamelijk naar Azie, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika gaan.

Subsidie windparken

In 2015 verschenen er verschillende artikelen over de toekomst van windenergie. Economen betoogden dat windenergie lang niet zo gunstig is als wordt voorgespiegeld. Veel gemeenten in Nederland zijn tegen plaatsing van windmolens binnen hen grenzen vanwege de lawaaioverlast. Als de windmolens op zee worden geplaatst kost dit veel meer geld dan op het land. Ook het onderhoud is fors duurder. Het Centraal Planbureau onderschreef de conclusie dat windmolenparken op zee de samenleving miljarden meer zouden kosten dan opleveren. Ook de economen Vermeend en van der Ploeg zien niets in windmolens op zee. Zij denken dat energiebesparing in huizen en gebouwen veel beter is voor onze Nederlandse economie. De sterk gesubsidieerde windparken op zee trekken veelal buitenlandse investeerders. Bovendien verwachten zij dat in 2020 er genoeg goedkope zonne-energie op de markt zal komen die tevens weer goedkoop opgeslagen kan worden in sterk verbeterde batterijen.
Windparken op zee

Het kabinet heeft aangegeven dat ze doorgaat met de ontwikkeling van windmolenparken op zee. De toekomst van windenergie is een speerpunt. De doelstelling in het Energieakkoord is dat er 4500 megawatt gerealiseerd zal worden door wind op zee in in het jaar 2023. Windparken op het land zullen 6000 megawatt moeten opbrengen. Door de windmolens op drie grote offshoreparken te concentreren hoopt het kabinet geld te besparen. Eerder wilde het kabinet meer kleine parken in zee aanleggen maar van dit idee zijn ze afgestapt. De grote offshoreparken zullen ongeveer 22 km uit de kust liggen.

Het eerste offshore windpark zal gebouwd worden voor de kust van Borsele zal in 2016 gereed moeten zijn. De kustgemeentes in Zuid-Holland zijn fel tegen de plannen om de nieuwe windparken zo dicht bij de kust te bouwen. Ze willen dat de windparken verder weg in zee komen te liggen zodat ze niet zichtbaar zijn vanaf de kust.

augustus 30th, 2015 by