Energiebelasting

Het kabinet heeft in 2016 de energiebelasting (verder) verhoogt. Het doel is om de burger te stimuleren om minder energie te verbruiken. De overheden heffen steeds meer belastingen op energie. Hierdoor is de burger meer geld kwijt aan zijn energierekening ondanks dalende energieprijzen. Een grote aanvoer van zonneenergie uit Duitsland zorgt voor lage prijzen. De verwachting voor 2017 is dat de energieprijzen weer wat gaan stijgen. Men gaat uit van een stijging van 20 euro op jaarbasis.
Energiebelasting

De energieleveranciers rekenen de energiebelasting automatisch door aan hun klanten. De energiebelasting bestaat uit twee gedeelten: stroom en gas. Het gedeelte voor stroom werd goedkoper: van 11.96 cent per kWh naar 10.07 cent kWh. Het gas daarentegen steeg van 19.11 cent per m3 naar 25.16 cent per m3. Hierdoor valt de energierekening hoger uit dan in 2015. Een gemiddelde woning in Nederland verbruikt 1430 m3 aan gas (volgens het RVO). Een volledig overzicht is te vinden op de website van de Belastingdienst. ()

Duurzame energie

De Opslag Duurzame Energie is sterk gestegen. Ten op zichte van 2013 is de stijging 500%. Er wordt zowel over stroom als gas een opslag berekend. De opslag over elektriciteit ging van 0,0011 cent naar 0,0056 cent. De opslag over gas ging van 0,0023 naar 0.0113. Deze sterke stijging zet zich voort in 2017. De Opslag Duurzame Energie voor gas zal doorgroeien naar 0.0159.
Precariobelasting

Precariobelasting is een belasting die de gemeente heft over zaken die zich op of onder de grond van de gemeente bevinden. Een voorbeeld hiervan zijn de terrassen van cafe’s. Zij moeten precariobelasting betalen voor het recht om gemeentegrond te gebruiken als terras. Ook zaken als een uitstalling van zaken voor de winkel of een uithangbord vallen onder de precariobelasting. Gemeenten hebben langzamerhand ook ontdekt dat ze belasting kunnen heffen over het netwerk van buizen, leidingen en kabels onder de grond. Voor gemeenten is het zeer aanlokkelijk om precariobelasting te vragen aan nutsbedrijven. De energieleveranciers rekenen het geld vervolgens door aan hun klanten. Hierdoor kan de situatie bestaan dat mensen meebetalen aan een belasting terwijl ze niet in het gebied wonen waar deze belasting geheven wordt. De regering denkt al sinds 2010 na hoe ze een eind kan maken aan de precariobelasting. Tot een oplossing is het echter nog niet gekomen.

Milieubelastingen

Andere milieubelastingen zijn een Afvalstoffenbelasting, Belasting op leidingwater en een Kolenbelasting.