Google zal in 2017 alleen nog maar groene energie afnemen. Dit nieuwsbericht stond te lezen op het blog van Google. De multinational heeft ingezet op 2600 megawatt duurzame stroom. Google is hiermee koploper onder de grote ondernemingen in Amerika en Europa voor Amazon (1200 megawatt). Wat Google aanspreekt is dat de kostprijs van duurzame energie sterk is gedaald en steeds goedkoper wordt. De prijzen voor fossiele brandstof daarentegen zijn sterk onderhavig aan schommelingen. Een goedkope en stabiele prijs voor energie is belangrijk voor Google. Elektriciteit is een van de grootste kostenposten voor het bedrijf.
Duurzame energie steeds goedkoper

Google heeft vooral interesse in windenergie. De 2600 megawatt die het bedrijf afneemt bij diverse stroomleveranciers bestaat grotendeels uit windenergie. Ongeveer 200 megawatt is afkomstig van zonne energie. Apple neemt ‘slechts’ 250 megawatt af en deze energie bestaat bijna geheel uit zonne energie. De prijzen voor windenergie zijn de laatste maanden sterk gedaald. Energiebedrijven slagen er steeds beter in om goedkopere groene stroom te produceren. De subsidies die de overheden moeten geven om de duurzame energie aantrekkelijk te maken worden hierdoor minder. Nederland verwacht zelfs 12 miljard euro te besparen aan subsidies voor offshore windparken.

Google windenergie

In Nederland heeft Google eind 2016 een datacentrum geopend in de Eemshaven in Groningen. Er zullen zo’n 150 mensen in het datacentrum gaan werken. De benodigde stroom wordt geleverd door energiebedrijf Eneco en is afkomstig van 19 windturbines in Delfzijl-Noord. Google neemt tevens groene energie af van Windpark Krammer in Zeeland. Dit windmolenpark is operationeel in 2019. Bijzonder was dat de groene stroom van Windpark Krammer in zijn geheel verkocht is aan een consortium van 4 bedrijven. Naast Google nemen ook Philips, AKZO en DSM windenergie af van Windpark Krammer. Door groene stroom te kopen direct van de bron kunnen de ondernemingen veel geld besparen. Gevestigde energiebedrijven zoals Delta en Eneco hadden het nakijken in dit geval. Google windenergie is niet alleen afkomstig uit Nederland. De internetgigant heeft ook contracten met windparken in Amerika, Zweden, Chili en in Afrika.Zie ook dit bericht.