Energie vergroenen

Er zijn veel energieleveranciers in Nederland die groene stroom aanbieden aan de consument. In werkelijkheid is de aangeboden energie een stuk minder groen dan menigeen denkt. Veel stroom is nog steeds afkomstig uit ‘grijze energie’ en wordt opgewekt uit fossiele brandstof of kernenergie. Door Garanties van Oorsprong (GvO’s) te kopen kunnen energieleveranciers hun stroom ‘vergroenen’ en zich presenteren als duurzame energieleveranciers. De groene certificaten zijn eenvoudig te kopen en relatief goedkoop. De programmadirecteur van een klimaatbureau geeft als voorbeeld de groene stroom van Eneco. Dit energiebedrijf deed grote investeringen in Nederlandse windparken maar verkoopt deze duurzame stroom bijna in zijn geheel aan concerns als Google en de Nederlandse Spoorwegen. De consument van Eneco Ecostroom krijgt ‘vergroende’ stroom geleverd die voor meer dan 80% uit waterkrachtstroom bestaat.
Stroometiket: waar komt jouw groene stroom vandaan?

Iedere energieleverancier heeft een zgn ‘stroometiket’ waarop de consument kan nagaan wat de afkomst is van de stroom die hij heeft gebruikt. Op het stroometiket van energieleverancier Delta is te lezen dat 43% van de geleverde stroom in 2014 afkomstig was uit aardgas. Kolen nam ruim 23% voor zijn rekening en kernenergie ruim 8%. Duurzame energie was goed voor 16%. Biomassa is de belangrijkste bron bij Delta voor duurzame energie. Klanten die bij Delta groene stroom kochten kregen dit uit drie bronnen: biomassa (58%), waterkracht (24%) en windenergie (17%). Waterkracht is waarschijnlijk stroom uit Noorwegen. De Consumentenbond betoogde al eerder dat energieleveranciers groene certificaten kunnen kopen (zoals uit Noorwegen) maar dat de geleverde stroom aan de consument ‘grijs’ kan zijn en niet perse afkomstig hoeft te zijn van de oude waterkrachtcentrales in Noorwegen. Een energiebedrijf dat wel 100% groene stroom produceert is Qurrent dat zijn duurzame energie uit Nederlandse windmolens haalt.

Delta heeft in 2014 een contract afgesloten met het offshore windmolenpark Gemini dat in 2017 opgeleverd zal worden. Op de website van Delta is het mogelijk om 100% Nederlandse windenergie af te nemen. De klant kan zelfs kiezen uit welk windpark hij zijn groene stroom krijgt.
De meest duurzame leveranciers leveren 100% groene stroom van Nederlandse windmolens. Bij Qurrent koop je als klant een stukje van een Nederlandse windmolen en bouw je zo Windtegoed op. Delta en RWE/Essent scoorden het slechtst en eindigden onderaan de lijst. Ook Vattenfall/Nuon deed het niet best. Eneco en Greenchoice kregen een voldoende en stonden in de top 10. Qurrent deed het wel goed in de vergelijking. Een grote investeerder in groene energie is technologiebedrijf Google. Volgens Bloomberg had Google al meer dan 1.8 miljard dollar belegd in duurzame projecten op drie continenten. Een belangrijke reden waarom Google windenergie koopt zijn de gunstige fiscale regelingen. Het eigen duurzame project van Google (RE C) werd in 2011 stopgezet.