Grootste windmolen ter wereld

De grootste windmolen ter wereld staat sinds enige tijd in Nederland. De Haliade-X staat op de Rotterdamse Maasvlakte en is 260 meter hoog. Het vermogen is 12MW en dit is genoeg om 16.000 huishoudens van stroom te voorzien.

Windmolen testen
Het doel van de Haliade-X is niet zozeer de stroomvoorziening maar het testprogramma staat voorop. De eigenaar is GE Renewable Energy en heeft TNO ingehuurd om de molen aan een grondig onderzoek te onderwerpen. Voldoet de windmolen aan de kwaliteitsnormen en veiligheidseisen? Als alles goed werkt dan kan de molen gecertificeerd worden. In de nabije toekomst komen dit soort windmolens op de Noordzee te staan. Zij moeten straks een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzame energie van Nederland. Voordat het zover is moeten ze perfect werken en geen storingen hebben. Een reparatie op zee is veel lastiger (en duurder) dan op land.
Groene energie

In 2019 kwam van alle verbruikte energie in Nederland 18% uit duurzame energie. Dit aandeel moet naar 27% in 2030. In 2050 zou al onze energie duurzaam opgewekt moeten worden. Er wordt wel aan getwijfeld of dit realistisch is. De regering zou graag een nieuwe kerncentrale willen bouwen en Borsele langer open willen houden.

Duurzame energie

Echte groene stroom
Energie aanbiedingen met cadeau
Energie vergelijken