Informatie over energie

Vormen van energie (Wikipedia)
Hernieuwbare stroom
Energiebeleid van de overheid (site van de Rijksoverheid)