De gemeente Rotterdam is flink bezig met het verduurzamen van de samenleving. Woningen worden gerenoveerd en energiezuinig gemaakt. Bewoners worden aangemoedigd om zonnepanelen op hun daken aan te leggen. Het gebruik van elektrische auto’s wordt gestimuleerd. Toch was er ook kritiek van Greenpeace en Greenchoice. De groene energie van Rotterdam is vergroende stroom. De stroom wordt geleverd door kolencentrales van energiebedrijf E.on. De gemeente compenseert deze kolenstroom met Garanties van Oorsprong (GvO’s).
Gemeenten kopen kolenstroom

Rotterdam is niet de enige gemeente in Nederland die zo handelt. Uit een onderzoek van SOMO (in 2016) bleek dat 167 Nederlandse gemeenten nog steeds kolenstroom afnemen. Amsterdam en Leiden kozen net als Rotterdam voor grijze stroom van E.on. De gemeenten Den Haag, Delft, Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg nemen kolenstroom af van Engie (voorheen GDF Suez). Gemeenten laten zich in de praktijk meestal leiden voor de laagste prijs. Volgens het Nederlandse energiebedrijf Eneco is ook het feit dat de inkoop van energie en de verduurzaming vaak bij verschillende wethouders liggen niet bevorderlijk voor een schoon milieu. 114 Gemeenten nemen wel echte groene energie af. Klik hier als je gewoon de goedkoopste energieleverancier wilt en het je niet uitmaakt waar de stroom vandaan komt.

Kolencentrales zijn verliesgevend
De nieuwe kolencentrales die in 2015/2016 in gebruik werden genomen zijn bepaald geen succes voor de energiebedrijven. Volgens een rapport (The Dutch coal mistake) van het Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) hebben de drie energiebedrijven nu al €3.5 miljard euro afgeschreven van de €6 miljard die de kolencentrales gekost hebben.

Warmtenet Rotterdam

In 2035 wil de gemeente 150.000 woningen aangesloten hebben op het gemeentelijk warmtenet. Dit net werd in 1948 opgericht maar werd spaarzaam gebruikt omdat het gebruik van gas een stuk goedkoper was. Warmtebedrijf Rotterdam heeft zich tot doel gesteld om de restwarmte van de grote industiele bedrijven te gebruiken voor de stadsverwarming. Het bedrijf heeft recent een transportleiding voltooid van de Rotterdamse haven naar het centrum van Rotterdam.

De levering van duurzame stroom ging niet zonder problemen. In 2015 bleek de prijs voor restwarmte twee keer zo duur te zijn dan verwacht. De rechter stelde afvalverbrandingsbedrijf AVR in het gelijk. De restwarmte werd hierdoor duurder dan het gebruik van gas. Als particulier kan men meedoen bij Eneco en Nuon. Voordelen van stadsverwarming zijn dat het tot 70% minder CO2 uitstoot dan een CV-ketel en er zijn geen gasleidingen meer in je huis.