Monitor wind op land

De ‘Monitor Wind op Land’ houdt bij hoe het gaat met de uitvoering van windenergie projecten in Nederland. De doelstelling is om 6000 megawatt aan windenergie te produceren op het vaste land in 2020. Uit een onlangs gepubliceerde rapportage bleek dat 60% van de beoogde 6000 megawatt zo goed als zeker gehaald zal worden. Vijftien procent van de projecten hebben weinig speelruimte in de planning en van de resterende 25% is het twijfelachtig of ze de doelstelling zullen halen. In die laatste groep zitten veel projecten nog in de ontwikkelingsfase.
Flevoland is de provincie waar de meeste windenergie zal worden opgewekt. De doelstelling is 1400 megawatt in het jaar 2020. De helft hiervan is al gerealiseerd. Meer dan 300 megawatt zit in de bouwfase en zal binnen afzienbare tijd worden opgeleverd. Groningen en Zuid-Holland behoren ook tot de grootste leveranciers van windenergie. Volgens de Monitor zitten in deze provincies nog relatief veel projecten in het voortraject en kunnen voor vertraging zorgen. Ook Friesland en Noord-Brabant hebben met deze problemen te maken. De provincies die de minste windenergie zullen leveren zijn Utrecht, Overijssel en Limburg.

Tags: monitor, wind op het land, windenergie, Nederland
energie vergelijken, goedkoopste stroom, echte groene stroom, SDE+ subsidie