Windenergie in Nederland

Nederland produceerde in 2800 megawatt aan windenergie in 2014. Het kreeg er 141 megawatt bij in 2014. De doelstelling van 2020 is daarmee nog ver weg. Nederland wil 4500 megawatt binnenhalen via offshore windparken en 6000 megawatt met windparken op het land. Als de nieuwe offshore parken aangelegd zullen zijn dan is het doel van wind op zee behaald. Uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) uit juli 2015 blijkt dat er 102 aanvragen zijn gedaan voor nieuwe windparken: 66 parken zijn gepland op het land, 35 parken op verbindende waterkeringen en 3 projecten worden uitgevoerd in een meer. Tot nu toe is slechts een aanvraag gehonoreerd en is er een aanvraag afgewezen.
14% Duurzame energie in 2020

Het kabinet wil in 2020 een flink gedeelte van de duurzame stroom uit windenergie halen (10.500 megawatt). Dat is een verdrievoudiging van het aantal megawatt (2800) wat er in 2014 beschikbaar is. Veel mensen vragen zich dan ook af of de doelstelling wel realistisch is. De Algemene Rekenkamer heeft in 2015 onderzoek gedaan naar de Stimulering duurzame energieproductie (SDE) en de haalbaarheid van de doelen. In het onderzoeksrapport concludeert de rekenkamer dat het gestelde doel van 14% duurzame energie in het jaar 2020 niet gehaald kan worden zonder extra geld.

Uit cijfers van de Nationale Energieverkenning 2014 bleek dat het aandeel duurzame stroom 12,4% zal zijn in 2020 bij ongewijzigd beleid. De minister heeft kennis genomen van het rapport van de rekenkamer maar wacht eerst op een evaluatie in 2016 of ingrijpen (meer geld) nodig is. De rekenkamer meende dat er een kleine 13 miljard euro bij moest om het gestelde doel van 14% hernieuwbare energie te halen. Eind 2016 is de situatie danig veranderd. De SDE+ subsidies zullen miljarden euro’s lager zijn dan beraamd. De minister verwacht dat er 12 miljard euro bespaard kan worden als de offshore parken voltooid zijn.