Provincie remt windenergie Amsterdam

Volgens een artikel in het Parool (juli 2015) wordt het ondernemers moeilijk gemaakt om nieuwe windmolens te bouwen in het Westelijk Havengebied van Amsterdam. Er staan op het moment 17 molens met een vermogen van 3 megawatt. Gezamenlijk produceren ze 64 megawatt aan energie waarmee zo’n 40.000 huishoudens van stroom kunnen worden voorzien. Om een windmolen bij te bouwen moet deze volgens nieuwe regels van het provinciale bestuur 600 meter van woningen af staan. Dit is zeer opmerkelijk aangezien een mestverwerkingsfabriek of afvalverbrandingsoven dichterbij woningen mogen staan dan nieuwe windturbines.
Een andere vreemde regel is dat bouwers van nieuwe windmolens voor elke geplaatste windturbine twee oude windmolens in Noord-Holland moeten opkopen en slopen. Een van de effecten zal zijn dat het de prijzen van oude afgeschreven turbines op gaat drijven. Deskundigen vrezen dat de nieuwe maatregelen van de provincie Noord-Holland averechts uitpakken en het een stuk moeilijker wordt voor ondernemers om in windenergie te stappen.

Windmolens in de grensstreek

Het Algemeen Dagblad had in mei 2015 een artikel over de overlast van buitenlandse windturbines in de grenstreek. Steeds vaker worden er windmolenparken gebouwd in Belgie en Duitsland die dichtbij de grens van Nederland liggen. Zo heeft de eigen bevolking van die landen er minder last van. De Nederlanders in de grensstreek zijn erg bezorgd. Niet alleen vanwege de overlast van lawaai maar ook omdat toerisme vaak een belangrijke bron van inkomsten is. Er is weinig tegen te doen. Alleen maatregelen in Europees verband kunnen deze wildgroei in windparken aan de grens tegengaan.

Verzet tegen offshore windpark

In een artikel in de Telegraaf (juni 2015) staat dat ook Wassenaar zich heeft aangesloten bij de tegenstanders van het offshore windpark wat voor de kust van Zuid-Holland zou moeten verrijzen. In het Energieakkoord van de Nederlandse regering is overeengekomen dat er drie nieuwe offshore windparken zouden worden aangelegd op 22km van de kust. Veel mensen vinden het onoverkomelijk dat de horizon ‘vervuild’ wordt met de komst van een dergelijk park. Ondernemers aan de kust zijn bezorgd dat toeristen zullen wegblijven. De gemeente Den Haag houdt zich tot nu toe afzijdig en wil eerst de plannen van het park afwachten.