Noordzee Windpark

Offshore windpark ‘Noordzee’ is het eerste grote windpark dat in 2007 voor de Nederlandse kust werd gebouwd. Het park is een samenwerkingsverband tussen de energiebedrijven Nuon en Shell. Het is 27km2 groot en ligt 10-18km uit de kust voor Egmond van zee. Er staan 36 windmolens op die elk een vermogen hebben van 3 megawatt. De levensduur van de windmolens is begroot op 20 jaar waarna ze afgebroken worden.
Prinses Amaliawindpark
Een tweede Nederlands windmolenpark op zee is het Prinses Amaliawindpark. Beheerder is het energiebedrijf Eneco. Het offshore windpark telt 60 windturbines van het Deense merk Vestas met een vermogen van 2 MW. In 2014 werd 418 GWh groene stroom opgewekt. Dit is goed voor 135.000 huishoudens. De ligging is 23km uit de kust van IJmuiden. De windturbines staan 19-24 meter diep in zee. Hierdoor zijn ze niet goed zichtbaar vanaf de kust. De oppervlakte van het offshore park is 14km2. De windturbines staan onderling op 500 meter van elkaar. Er mogen geen schepen door het park varen. De turbines beginnen te draaien wanneer de wind 3 meter per seconde waait. Als de wind te hard waait (25m/s) dan worden de windmolens uitgeschakelt. Midden in het windpark staat een hoogspanningsstation waar alle opgewekte elektriciteit verzameld wordt. Via een zeekabel van 25km lang wordt de groene stroom vervolgens naar land gebracht.

Luchterduinen
Windpark Luchterduinen is slechts 17km verwijderd van het Prinses Amaliawindpark waarvan Eneco ook beheerder is. Op Luchterduinen worden 43 windturbines gebouwd die gezamenlijk 129 megawatt zullen produceren waarvan ongeveer 150.000 huishoudens in Nederland van stroom kunnen worden voorzien. Het park krijgt in de periode 2014-2029 bijna 1 miljard euro subsidie van de overheid. Luchterduinen zal in 2015 operationeel moeten zijn.

Gemini
Het Gemini offshore windpark bestaat uit twee locaties dichtbij elkaar (Gemini betekent ’tweeling’). Elk park bestaat uit 75 windmolens. De totale oppervlakte van het park is 68km2 en de ligging is 85km uit de kust van Noord-Nederland. Gemini is een project van vier grote ondernemingen waaronder aannemingsbedrijf van Oord. Het Canadese energiebedrijf Northland Power is de grootste aandeelhouder in Gemini met 60%. De grootste afnemer van de opgewekt groene stroom is het Zeeuwse energiebedrijf Delta.

Nieuwe offshore windparken

In het Energieakkoord heeft het kabinet zich tot doel gesteld om 14% duurzame stroom te produceren in 2020. Windmolens op zee zullen dan 4500 megawatt aan duurzame stroom moeten leveren. Windturbines op land zouden 6000 megawatt voor hun rekening nemen. De overheid wil dit realiseren door drie nieuwe offshore windparken aan te leggen. Het eerste offshore windpark ligt voor de kust van Borsele in Zeeland en bestaat uit 4 kavels waarop windturbines gebouwd kunnen worden. Dong Energy zal Windpark Borssele 1 en 2 bouwen terwijl Shell de leiding neemt voor Windpark Borssele 3 en 4. Gezamenlijk zal het windmolenpark 1400 megawatt aan duurzame stroom gaan leveren. Het Zeeuws Offshore Wind Project (ZOWP) is een samenwerkingsverband van Zeeuwse bedrijven en organisaties. Het consortium probeert een concessie te krijgen voor twee kavels. Eind 2015 zal er een bod worden uitgebracht bij de overheid. Bieders moeten een goed onderbouwd plan overleggen en de laagste prijs willen ze een kavel krijgen. De andere twee offshore windparken worden gebouwd voor de kust van Zuid-Holland en Noord-Holland.