SDE+ subsidie

SDE+ groene subsidie

SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) is een subsidieregeling voor de productie van hernieuwbare energie. Omdat de kostprijs van duurzame energie hoger ligt dan bij de opwekking van grijze energie (gas, kolen) stimuleert de overheid groene energie met subsidie. De hoogte van de vergoeding hangt af van de hoeveelheid groene energie die geproduceerd wordt en de gebruikte technologie. De periode van subsidie varieert en ligt tussen de 5-15 jaar. De SDE+ subsidie wordt toegekend in volgorde van ontvangst. Als er meerdere aanvragen zijn op een dag dan is de toekenning in volgorde van het laagste basisbedrag. In 2015 was er 3.5 miljard euro SDE+ subsidie.
toekenning in 2016
In 2016 heeft de SDE+ een budget van 8 miljard euro. De toekenning van het geld gebeurt per openstellingsronde. Er zijn 2 openstellingsrondes die ieder weer onderverdeeld zijn in 4 fases. In iedere toekenningsronde is 4 miljard euro te verdelen. De hoogste subsidie is te verdienen in de vierde fase maar dan is het wel afwachten hoeveel subsidie nog beschikbaar is. De eerste ronde is in maart/april 2016. De najaarsronde is in oktober 2016.
Fase 1 22-03-2016 0,090
Fase 2 29-03-2016 0,110
Fase 3 04-04-2016 0,130
Fase 4 11-04-2016 0,150
Dat de ontwikkelingen op de groene energiemarkt hard gaan bewijzen de toegekende SDE+ subsidies op Windpark Borssele 3 en 4. Het eerste deel van Windmolenpark Borssele 1 en 2 genoemd ging in de zomer voor 7,27 cent subsidie per kilowattuur. Een consortium onder leiding van van Shell heeft een bod gedaan van 5,45 cent subsidie per kilowattuur op Windpark Borssele 3 en 4. De tendens is dat de SDE+ subsidie de komende jaren steeds lager zal worden.

vergunningen

Bedrijven die een subsidieverzoek indienen voor hernieuwbare energie moeten er op toezien dat de aanvraag volledig is ingevuld. De vereiste vergunningen moeten bijgevoegd worden evenals een haalbaarheidsstudie inclusief windrapport (bij windenergie). Er worden nogal wat eisen gesteld aan de diverse subsidies. Ook het moment van het indienen van de aanvraag kan een een groot verschil in subsidie uitmaken. Bij projecten op land (in 2016) is geen verschil in fase 1, 2, 3 of 4 maar bij projecten in meer (>1km2) is wel een duidelijk verschil. Veel bedrijven nemen daarom een gespecialiseerd bureau in dienst die de aanvraag voor hun regelt. De slaagkans van het binnenhalen van de SDE+ subsidie wordt dan een stuk groter.
windparken op zee

Voor windgebieden op zee is een aparte SDE+ regeling. Het windpark Borssele ligt voor de Zeeuwse kust en bestaat uit 5 kavels. De totale oppervlakte is 344 km2. De laagste bieders krijgen een vergunning en subsidie. De aanvragen voor kavel een en twee beginnen in april 2016. Die aanvraagperiode van kavel drie en vier zullen vermoedelijk ook in 2016 zijn. Kavel vijf is gereserveerd voor innovatieve projecten. De drie windgebieden voor de Hollandse Kust gaan open in de periode 2017-2019. Tegen deze windparken is veel verzet vanuit de gemeenten aan de kust die horizonvervuiling vrezen. De windparken liggen zo’n 20 km uit de kust en zijn bij helder weer dus zichtbaar.