Sloop windmolens

Windmolens worden vervangen
In de komende jaren zal een sloop van honderden windturbines plaats vinden. Hoewel het in een flink gedeelte om verouderde windturbines gaat worden ook tal van kwalitatief goede windmolens gedemonteerd. Eigenaren krijgen op een gegeven moment geen subsidie meer voor de molens. De windmolens zijn na 10 jaar vaak technisch nog prima in orde. Echter zonder subsidie is het een stuk voordeliger om ze te ontmantelen en door te verkopen dan ze in bedrijf te houden. Omdat ook de energieprijzen laag liggen is de keus voor veel eigenaren snel gemaakt.
Subsidie windmolens veranderd
In 2014 was er een rel toen uitkwam dat sommige sloop windmolens nog maar 6 jaar oud waren. De eigenaren besloten echter tot sloop om wederom subsidie op te strijken voor de nieuwe molens. Inmiddels zijn de subsidieregels bijgesteld. Als men in aanmerking wilt komen voor subsidie om een windturbine te vervangen moet deze minimaal 13 jaar in gebruik zijn wanneer de subsidieaanvraag wordt ingediend. Als de levensduur korter is dan 13 jaar dan moet de nieuwe molen minimaal 1 MW extra vermogen leveren. Ter vergelijking: een kleine (oude) windmolen levert 1 MW terwijl de grootste turbines (tot wel 200 meter hoog) zo’n 8 MW leveren.

Tweedehands windturbines

Er is een grote vraag naar tweedehands windturbines. De sloop windmolens uit Nederland en Duitsland worden vaak verkocht aan bedrijven in Italie en Ierland. De goedkoopste modellen gaan naar Zuid-Amerika en Afrika. Een tweedehands model levert pakweg de helft op van de nieuwwaarde. Er zijn inmiddels diverse websites waar geinteresseerden een tweedehands windturbine kunnen kopen. Een voorbeeld hiervan is de site Gebrauchtewindkraftanlagen.com waar zo’n 20 windturbines te koop staan. De kleinste types zijn 30 meter hoog. Het grootste model is de Vestas V80 (2 megawatt) met een hoogte van 100 meter.

Protesten tegen windturbines

Bij het bouwen van windturbines op het land is veel tegenwerking van de gemeenten, provincies en particulieren. Minister Kamp stelde een tijdje geleden vast dat acht provincies achterliepen in de planning en realisatie van windprojecten. Provincies stellen meestal zware eisen om de bouw zoveel mogelijk te ontmoedigen. Windturbines in Noord-Holland bijvoorbeeld moeten in rijen van 6 opgesteld staan en op minimaal 600 meter van de bebouwde kom staan. Deze voorwaarden zijn zwaarder dan de wettelijke eisen. Friesland verbood zelfs een windmolen in het dorp Reduzum bij Leeuwarden die vervangen moest worden. De inwoners stonden juist positief tegen een nieuwe windturbine maar de provincie Friesland wil geen molens meer op het vaste land. Ze wil nieuwe turbines concentreren in een windpark in het IJsselmeer.

Tags: sloop windmolens, subsidie, tweedehands windturbinesgrootste windparken, offshore windparken