Toekenning SDE+ 2015

De SDE+ subsidies voor hernieuwbare energie zijn acht miljard euro in 2016. Dit geld wordt verdeeld over projecten in wind (land, meer en dijk), zon, biomassa, geothermie en water. In 2015 was het budget 3.5 miljard euro.

SDE+ 2015

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) publiceerde onlangs de tabellen stand van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+ 2015). Het totale budget was 3.5 miljard euro en dit bedrag is volledig toegekend. Uit de cijfers blijken een aantal interessante zaken.
611 projecten groene elektriciteit

In de categorie ‘Hernieuwbare elektriciteit’ waren 611 aanvragen ingediend. ‘Wind op land’ kreeg 65 aanvragen en voor ‘Wind op verbindende waterkeringen’ werden 35 aanvragen ingediend. De meeste aanvragen kreeg ‘Zon-PV >= 15 kWp’: hier werden 506 projecten voor ingediend. De grote meerderheid van de zonne-energie projecten werden echter niet gehonoreerd met subsidie maar afgewezen of ingetrokken. Slechts 48 Zon-PV projecten kregen geld toegewezen. Van de 65 projecten in windenergie werden er 57 toegekend en slechts 8 niet gehonoreerd. Het totale bedrag aan toegekende SDE+ subsidie in 2015 voor hernieuwbare elektriciteit was 1590 miljoen euro.

Voor ‘Hernieuwbare warmte en warmtekrachtkoppeling (WKK)’ werden 154 projecten ingediend met een maximale budget waarde van iets meer dan 5 miljard euro. De meeste aanvragen (81 stuks) waren betroffen ‘Ketel vaste of vloeibare biomassa’ gevolgd door ‘Mest covergisting'(18) en ‘Mest monovergisting’ (13). Uiteindelijk werden in deze categorie 49 projecten toegekend met een budget van 1910 miljoen euro.

Groengas

Voor projecten met groengas waren afgelopen jaar 12 aanvragen ingediend met een budget van ruim 650 miljoen euro. Geen enkel project echter werd gehonoreerd met subsidie.

groene energie
Energie vergelijken, Energie aanbiedingen, Grootste windturbine, Groene hosting, offshore vacatures, offshore windparken