Vandebron wil kolencentrale Hemweg

Vandebron is een Nederlandse energieleverancier die 100% duurzame energie levert uit Nederland. Volgens het stroometiket komt 89% van windmolens, 10,5% van biomassa en de resterende 0.4% van zonnepanelen. Het bedrijf kwam onlangs in het nieuws doordat ze de kolencentrale aan de Hemweg in Amsterdam willen


Ontmanteling kolencentrale Hemweg

Kolencentrale Hemweg is van energiebedrijf Nuon en dateert van 1994. De centrale produceert zo’n 600 MW aan energie. Van de 5 kolencentrales in Nederland is dit de meest vervuilende centrale. Nuon heeft wel belangstelling om de kolencentrale aan de Hemweg te sluiten maar zegt dat dit 55 miljoen euro gaat kosten. Het grootste deel van het geld zou opgaan aan een afvloeiingsregeling voor de 230 personeelsleden (40 miljoen). Ontmanteling van de installaties zo 10-15 miljoen euro kosten.

Deskundigen zeggen dat dit bedrag veel te hoog is. Een topman van energiebedrijf Delta denkt dat het werkelijke bedrag lager is. Hij schat dat de helft van het personeel aan de Hemweg naar andere Nuon centrales kan verhuizen en dat de verwijderde installaties nog verkocht kunnen worden. De topman van Delta zegt dat een grote onderhoudsbeurt binnen enkele jaren nodig is en dat dit tientallen miljoenen euro’s zal kosten. Hij vermoedt dat het moederbedrijf van Nuon (Vattenvall uit Zweden) hier niet zoveel geld voor over zal hebben. Nuon stelt echter dat de marktwaarde van de kolencentrale Hemweg op 250 miljoen euro ligt. De komende tijd zal duidelijk worden of Nuon en de overheid nader tot elkaar zullen komen.

Bedrijven bieden geld voor sluiting

Vandebron biedt 1 miljoen euro. Dit geld is afkomstig van investeerders van het bedrijf en komt niet uit het bedrijf zelf. Ook zullen de tarieven niet verhoogd worden als het bod geaccepteerd zou worden. Om de kans op sluiting hoger te maken hebben verschillende andere organisaties ook geld geboden. De gemeente Amsterdam bood aan om ook een miljoen bij te dragen. Stichting Doen (van Postcodeloterij) en de Triodos bank willen elk een miljoen lenen tegen gunstige voorwaarden. Een anonieme investeerder zegde ook 1 miljoen toe. De teller staat dus op 5 miljoen euro.

Klimaatdoelen van Parijs

Tijdens de VN-klimaattop 2015 in Parijs ondertekenden 195 landen een milieu akkoord om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Een belangrijke maatregel is om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Kolencentrales stoten 2 x zoveel broeikasgassen uit als gascentrales. Nederland loopt behoorlijk achter om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Er wordt te weinig groene energie geproduceerd. In 2017 krijgen kolencentrales 3.6 miljard euro subsidie om houtsnippers uit Canada te kopen en deze als duurzame energie te verbranden in Nederlandse centrales.

Kolencentrales Nederland

Er zijn in Nederland 5 kolencentrales waarvan 3 centrales recent in dienst zijn genomen (2015/2016).
– Eemshavencentrale Essent: 1560 MW (in 2015 in gebruik genomen)
– Kolencentrale Uniper/EON op Centrale Maasvlakte Rotterdam: 1070 MW (2016)
– Kolen/biomassa Engie op Centrale Maasvlakte Rotterdam: 800 MW (2015)
– Amercentrale Essent in Geertruidenberg: 600 MW (1994)
– Kolencentrale Hemweg Amsterdam: 600 MW (1994)
De kans op sluiting van deze nieuwe kolencentrales is klein. Minister Kamp van Economische Zaken denkt dat de kolencentrales wel tot 2030 open zullen blijven. Volgens een onderzoek zou sluiting weinig milieuwinst opleveren. De nieuwe kolencentrales zijn relatief schoon als ze vergeleken worden met buitenlandse centrales. Bij een sluiting van alle kolencentrales zou stroom moeten worden geimporteerd. Bovendien is er 6 miljard euro in geinvesteerd. De energiebedrijven zullen dit kapitaal niet zomaar verloren laten gaan. Een groep van 64 hoogleraren meent echter dat een sluiting van alle kolencentrales nodig is. Zij zeggen dat de kosten te overzien zijn en dat deze 10 euro per gezin per jaar zullen bedragen.