Windenergie Rotterdam

Convenant windenergie stadsregio Rotterdam
In 2009 sloten de overheid, provincie, Havenbedrijf Rotterdam en milieuorganisaties een convenant over de opwekking van windenergie in het havengebied van Rotterdam. In dit ‘Convenant Realisatie Windenergie in de Rotterdamse haven’ is vastgelegd dat er minimaal 300 megawatt aan windvermogen zal worden opgewekt in het jaar 2020. De huidige windmolens staan voornamelijk in openbaar havengebied in de Botlek en Europoort. De nieuwe windturbines zullen vooral gerealiseerd worden op Maasvlakte 2. Ook staan er een aantal gepland op de Noordzeeweg langs de Nieuwe Waterweg.
Locaties voor windenergie
In 2012 werd een tweede convenant ondertekend door de de gemeenten van de stadsregio Rotterdam en milieuorganisaties. Afgesproken werd dat in de regio vijftig nieuwe windturbines zouden worden geplaatst. Deze windturbines zullen gezamenlijk 150 megawatt moeten opwekken. Locaties voor de windturbines worden na goedkeuring opgenomen in de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM). De provincie Zuid-Holland publiceerde in augustus 2015 een nieuwsbericht dat ze een milieueffectonderzoek voorbereidt naar 32 alternatieve locaties voor windenergie. Wanneer een locatie geschikt is wordt deze opgenomen in de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM). De oorspronkelijke locaties uit het convenant van 2012 zijn goed voor zo’n 80 megawatt windenergie. De alternatieve locaties zouden 70 megawatt aan kansrijke windprojecten moeten opleveren.
echt groene stroom, pure energie, Qurrent energie