Windenergie steeds belangrijker

groei windenergie

Uit cijfers van het CBS blijkt dat windenergie steeds belangrijker wordt in de opwekking van hernieuwbare energie. In Nederland komt thans meer dan de helft van de duurzame elektriciteit uit windmolens. Vooral op wal is de productie behoorlijk toegenomen. Er wordt nu 3000 megawatt aan windenergie op het land geproduceerd en 360 megawatt op zee.
Energieakkoord resultaatmeter
Het totaal aan opgewekte duurzame stroom lag eind 2015 op 11%. In 2020 zou dit percentage 14% moeten bedragen. Dit is vastgelegd in het Energieakkoord dat de regering sloot met milieuorganisaties en het bedrijfsleven. In het Energieakkoord staan 160 afspraken en overeenkomsten. In de Resultaatmeter is te zien wat de vooruitgang is van al deze afspraken. De meeste doelen zijn vastgesteld, andere afspraken zijn voorgenomen.

In 2015 werd de duurzame stroom als volgt geproduceerd:
– windenergie 5.82%
– biomassa 4.27%
– zonne-energie/waterkrachtenergie 1.02%

windmolens in Europa

Verreweg de meeste windenergie werd in Duitsland opgewekt (31.7%). Spanje volgt met 16.3% en het Verenigd Koninkrijk produceerde 9.6%. Frankrijk was goed voor 7.3%, Italie 6.3% en Zweden 4.3%. Polen had een aandeel van 3.6% en eindigde hiermee ruim voor Nederland (2.4%). Onze zuiderburen deden het slechter: in Belgie wordt 1.6% van de stroom opgewekt met windturbines. Eind 2015 werd in totaal voor 142 gigawatt aan windenergie opgewekt in Europa.
Deze rangorde wijzigt behoorlijk als ook gekeken wordt naar het aantal inwoners wat een land telt. In dat geval zou Denemarken bovenaan staan met 0.9 Kilowatt per inwoner voor Zweden (0.62 Kilowatt) en Duitsland (0.56 Kilowatt). Nederland zou op dezelfde (10e) plek blijven met 0.2 Kilowatt per inwoner.