Windpark Krammer

Windpark Krammer is een nieuw energieproject in de provincie Zeeland. Het windpark zal in het Grevelingenmeer gebouwd worden op en rondom de Krammersluizen tussen Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland en Tholen. Er zullen 34 windturbines geplaatst worden die in totaal 102 Megawatt zullen opwekken. Dit is goed voor 100.000 huishoudens. De bouw van het windpark is in oktober 2016 begonnen. Volgens de planning zal het in 2019 operationeel zijn. Het wind project is het grootste burgerinitiatief van Nederland.
Windenergie coöperaties

Initiatiefnemers van Windpark Krammer zijn de coöperaties Zeeuwind en Deltawind. Samen tellen ze 4000 leden. Via Ons DE Fonds kunnen mensen participeren in een zelf gekozen wind- of zonnepark dat daadwerkelijk gebouwd is. Het minimumbedrag van een groene lening is €500. De looptijden en uitkeringen verschillen per project.

Multinationals kopen duurzame energie

Deze week werd bekend dat de multinationals Google, Philips, AkzoNobel en DSM rechtstreeks groene energie gaan afnemen bij Windpark Krammer. Ze zullen ongeveer 95% van de opgewekte energie kopen. Met deze deal worden de grote energiemaatschappijen buiten de deur gehouden. De multinationals hebben een contract gesloten voor een langere periode. Google heeft als doelstelling om in 2017 alleen groene energie te gebruiken. Google windenergie komt uit windparken wereldwijd.

Tags: windpark, Krammer, duurzame energie, windenergie
energie vergelijken, goedkoopste stroom, echte groene stroom, SDE+ subsidie