Zeeuwind

De Vereniging Zeeuwind is een van de grootste windcoöperaties in Nederland en zet zich in duurzame energie in Zeeland. De vereniging telt 1800 leden waaronder alle 13 Zeeuwse gemeenten en bedrijven. De meerderheid van de leden is particulier. Om lid te zijn is een lening van minimaal 100 euro aan de coöperatie verplicht. Door deel te nemen in projecten van groene energie kan de vereniging duurzame elektriciteit leveren aan haar leden. Via een magazine en vergaderingen worden de leden en belangstellenden geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen.
In 2015 is een windturbine van het type Enercon E-92 geplaatst in de gemeente Borsele. In de gemeente staat ook de kernreactor van Borssele. De nieuwe windmolen is 78 meter hoog en heeft een rotor diameter van 92 meter. De windturbine heeft een vermogen van 2.3 MW en kan 7.600.000 kWh aan stroom produceren.

grootste windturbine, offshore windparken