In 2006 trad de Wet Onafhankelijk Netbeheer (Splitsingswet) in werking. Energiebedrijven in Nederland werden gedwongen om zich op te splitsen in een productie- en leveringsbedrijf en een netwerk (elektriciteitskabels en buizen) dat in publieke handen zou blijven. Iniatiefnemers van de Splitsingswet waren de VVD en D66. Beide partijen dachten dat als de energiebedrijven geprivatiseerd zouden worden er meer concurrentie zou komen met als gevolg lagere energieprijzen. Aanvankelijk was splitsing een Europees idee maar uiteindelijk werd er in Europa toch vanaf gezien. Alleen Nederland bracht het idee daadwerkelijk ten uitvoer.
Energiebedrijven gesplitst

De energiebedrijven protesteerden fel. Na enige tijd gingen Nuon en Essent toch akkoord en werden na de splitsing een makkelijke prooi voor buitenlandse energiebedrijven die van hun overheid niet hoefden te splitsen. Essent werd in 2009 overgenomen door het Duitse energiebedrijf RWE voor een bedrag van 9.3 miljard euro. Het Zweedse staatsbedrijf Vattenfall kocht in hetzelfde jaar Nuon voor 8.5 miljard euro. Aandeelhouders van Nuon en Essent waren destijds Nederlandse gemeenten en provincies. De meerderheid van deze overheden kon de verleiding van het grote geld niet weerstaan en koos voor de verkoop van Nuon en Essent. Voor RWE en Vattenfall zijn beide aankopen een slechte investering gebleken. Vattenfall heeft al 5.7 miljard euro (!) moeten afboeken op het bedrag wat ze in 2009 betaalden. Belangrijkste reden zijn de sterk dalende energieprijzen.

In juni 2015 maakte de Hoge Raad bekend dat de Splitsingswet niet in strijd was met het Europees recht. De Nederlandse regering staat in zijn recht om energiebedrijven op te splitsen. Minister Kamp was blij met de uitspraak. Eneco en Delta hebben zich al die jaren verzet tegen de Splitsingswet. De vraag is nu wat de politieke partijen gaan doen. Gaan ze de splitsing van Eneco en Delta doorzetten? Het Russische gasbedrijf Gazprom had al interesse om Eneco op te kopen (na splitsing). Eneco kondigde direct aan dat ze niet langer zouden investeren in groene energie. Door de splitsing wordt hun kredietwaardigheid slechter en kan het bedrijf minder goed concurreren met energiebedrijven uit andere landen.

Prijs windenergie daalt

De doelstelling van het kabinet is om 14% duurzame energie te produceren in 2020. Of Nederland de doelstellingen haalt is onzeker maar qua SDE+ subsidies gaat het steeds beter. In december 2016 bood een consortium o.l.v Shell aan om Windpark Borssele 3 en 4 te bouwen voor 5,45 cent subsidie per kilowattuur. Dit betekent een grote meevaller voor de schatkist die uitgegaan was van een maximumprijs van 12,4 cent subsidie per kilowattuur.